Perkančioji organizacija

Lietuvos veterinarijos akademija


Viso laikotarpio didžiausių pirkimų dešimtukas

Pirkimo nr. Data Pirkimo pavadinimas Tiekėjas Suma, EUR
53101 2007-07-25 Pretenzijos 1 tiekėjas Užkrečiamųjų ligų katedros patalpų Lietuvos veterinarijos akademijos veterinarijos institutui perkelti į Akademijos teritoriją Kaune, Tilžės g. 18, projektavimo paslaugų ir rekonstravimo darbų pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "PIREKA" 4 609 174,29
32347 2005-08-03 Pretenzijos 1 tiekėjas patologinių skrodimų ir tyrimų skyriaus Patoligonės histologijos laboratorijos įrengimas; aktų salės ir jos prieigų kapitalinis remontas Uždaroji akcinė bendrovė "Kortas" 1 716 985,35
77296 2009-12-10 LVA mokomojo korpuso (18C3p) ir mokomojo korpuso (20C5p) lauko sienų, cokolio šiltinimo, apdailinimo darbai ir šiems darbams reikalingos projektavimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos UAB "Jonavos ranga" 478 217,41
60087 2008-04-25 1 tiekėjas Žemės ūkio technikos pirkimas UAB "DOJUS agro" 434 502,98
88353 2010-08-30 Pretenzijos LVA Administracinio pastato (Centrinių rūmų) (1C2p), Sporto katedros (Sporto rūmų) (21C2p), Klinikos (Stambių gyvulių klinikos) (5C2p), Ūkio dalies pastato (10C1p) ir Vivariumo (3C2p) pastatų šildymo-vėdinimo renovacijos darbai ir šiems darbams reikalingos projektavimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos UAB "Getstata" 393 348,07
16624 2003-08-29 Pretenzijos pataloginių skrodimų ir tyrimų skyriaus įrengimas Uždaroji akcinė bendrovė "Atolas" 351 905,99
85295 2010-05-18 LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJOS MOKOMŲJŲ KORPUSŲ NR. 4 (18C3P) IR NR. 5 (20C5P) TILŽĖS G. 18, KAUNE ŠILDYMO – VĖDINIMO SISTEMOS RENOVACIJOS DARBŲ PIRKIMAS UAB "Jonavos ranga" 333 020,18
24498 2004-10-06 Pretenzijos medicininiai, chirurginiai, stomatologiniai arba veterinariniai baldai (33.10.20), kita, niekur nepriskirta, elektrinė įranga (31.60.00), optiniai prietaisai ir fotografijos įranga (33.40.00), medicinos, chirurgijos arba laboratoriniai sterilizatoriai (33.10.14), įvairios kitos, niekur kitur nepriskirtos, prekės (00.00.03) Uždaroji akcinė bendrovė "LAISVA LINIJA" 224 633,36
64516 2008-06-18 Lietuvos veterinarijos akademijos Kaune, Tilžės g.18, šilumos ūkio renovavimo darbų pagal pateiktą projektą pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "Dujovika" 196 947,41
44986 2006-11-29 Pretenzijos laboratorinės įrangos pirkimas IĮ "Linea libera" 176 088,21

Viso laikotarpio didžiausi tiekėjai

Tiekėjas Suma, EUR
Uždaroji akcinė bendrovė "PIREKA" 4 609 174,29
Uždaroji akcinė bendrovė "Kortas" 1 716 985,35
VšĮ "Tęstinio mokymo ir konsultavimo centras" 992 187,49
UAB "Jonavos ranga" 811 237,59
UAB "DOJUS agro" 445 193,65
UAB "Getstata" 393 348,07
Uždaroji akcinė bendrovė "Atolas" 370 816,44
IĮ "Linea libera" 314 752,49
Uždaroji akcinė bendrovė "LAISVA LINIJA" 224 633,36
UAB 'Sonex technologies' 212 746,88
Uždaroji akcinė bendrovė "Dujovika" 196 947,41
Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA" 189 538,45
UAB "Grida LAB" 186 755,97
Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba 169 253,94
UAB 'Daily service' 155 202,44
Viešoji įstaiga Lietuvos veterinarijos akademijos praktinio mokymo ir bandymų centras 120 380,56
Uždaroji akcinė bendrovė "VILDIKA" 119 355,11
UAB "Lietuva Statoil" 110 676,55
IĮ "Expertus Vilnensis" 103 173,42
Viešoji įstaiga Plėtros ir informacijos centras 101 482,85
UAB "SALOČIAI IR PARTNERIAI" 100 858,43
UAB "Jursa" 96 585,85
UAB "Labochema LT" 93 935,19
UAB 'Interlux' 85 828,64
UAB "Kauno biznio mašinų kompanija" 69 973,65
UAB Konekesko Lietuva 66 983,32
UAB "ARMILA" 64 970,43
Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 63 074,44
Fizinis asmuo 60 940,40
UAB 'Limeta' 57 753,52
UAB 'Officeday' 52 532,47
Uždaroji akcinė bendrovė "OMNITEL" 49 235,40
Uždaroji akcinė bendrovė "Vetfarmas" 46 595,96
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 46 410,18
UAB "Magnum Veterinarija" 45 154,20
UAB "Dimela Lietuva" 43 415,94
UAB "SOSTENA" 40 914,62
UAB "Interlux" 37 781,72
Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" 37 287,87
UAB "Elymus" 36 759,24
Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma" 35 787,05
Uždaroji akcinė bendrovė spaustuvė "MORKŪNAS IR KO" 29 777,58
UAB "Interstilius" 29 186,98
UAB "T OPTIMUS" 26 934,66
Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS" 25 681,63
Uždaroji akcinė bendrovė "FERMENTAS" 24 611,22
UAB "MOLLER AUTO" 24 183,27
UAB "INNOVATION COMPUTER GROUP" 24 124,25
UAB "DOMI grupė" 23 291,40
UAB ATEA 23 228,80

Pirkimai per pasirinktus metus

Viso pirkimų per 2006 m. už:

651 641,21 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Tiekėjas Suma, EUR
44986 Pretenzijos laboratorinės įrangos pirkimas IĮ "Linea libera" 176 088,21
45441 Pretenzijos mažų gyvūnų auginimui ir veisimui reikalingų priemonių įsigijimas Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA" 63 649,19
43777 Pretenzijos laboratorinės įrangos ir laboratorinių baldų pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA" 45 269,78
37289 Pretenzijos kompiuterių ir kompiuterinės įrangos pirkimas UAB 'Sonex technologies' 44 668,13
44986 Pretenzijos laboratorinės įrangos pirkimas UAB "Grida LAB" 36 492,12
40116 Pretenzijos baldai UAB "DOMI grupė" 23 291,40
44287 Pretenzijos laboratorinės įrangos ir reagentų pirkimas UAB "Grida LAB" 17 973,92
40218 Pretenzijos baldai UAB "Interstilius" 17 667,81
46122 Pretenzijos 1 tiekėjas studijos apie alternatyvių pašarų priedų įtaką paukštininkystės produktų kokybei parengimas Autorių kolektyvas (R. Gružauskas, A. Racevičiūtė - Stupelienė, V. Šašytė, A. Semaškaitė, V. Tėvelis) 10 165,66
44287 Pretenzijos laboratorinės įrangos ir reagentų pirkimas UAB 'Interlux' 8 840,11
44502 Pretenzijos metodinės literatūros parengimas Fizinis asmuo 8 630,68
46622 Pretenzijos 1 tiekėjas reagentų pirkimas UAB "Grida LAB" 8 373,49
42996 Pretenzijos Mokslinių tyrimų pirkimas Autorių kolektyvas (V.Juozaitienė, J. Lavrinovič, A. Juozaitis) 8 326,58
44984 Pretenzijos laboratorinės įrangos ir laboratorinių baldų pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA" 8 293,63
40170 Pretenzijos mokymo paslaugų ir mokomųjų priemonių (dalomosios medžiagos) sukūrimas Autorių grupė (J. Tacas, A.Greičiuvienė, L. Šernienė, D. Sekmokienė) 8 109,36
44984 Pretenzijos laboratorinės įrangos ir laboratorinių baldų pirkimas UAB "Grida LAB" 7 398,92
41108 Pretenzijos veterinariniams tyrimams skirto hematologinio analizatoriaus pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS" 6 772,33
40116 Pretenzijos baldai UAB "Interstilius" 6 674,41
44502 Pretenzijos metodinės literatūros parengimas Autorių kolektyvas (V. Oberauskas, I. Bulotienė, V. juozaitienė, D. Sekmokienė, K. Pauliukas, J. Špakauskienė, M.Malakauskas, B. Staniškienė, J. Šiugždaitė, L. Šernienė, S. Tušas, Č.Jukna, B.Bakutis, J. Kulpys, J.Tacas, K. Trainys, V. Jukna, J.Žymantienė, Z. Bartkevičiūtė, J. Černauskienė, A. januškevičius, A.Juozaitis, V. Juraitis, A. Jerešiūnas, G. Zamokas, V. Vaitkus, A. Kučinskas, V.Žilaitis, A.Malakauskas, A. Kabašinskaitė) 6 516,45
42996 Pretenzijos Mokslinių tyrimų pirkimas Autorių kolektyvas (V. Žilaitis, A. Venslauskas, G. Vorobjovas, J. Kučinskienė) 6 082,02
42996 Pretenzijos Mokslinių tyrimų pirkimas Autorių kolektyvas (R. Gružauskas, V. Bandzaitė, A. Racevičiūtė-Stupelienė, V. Šašytė, A. Semaškaitė) 5 951,69
45623 Pretenzijos reagentų ir terpių pirkimas UAB "Interlux" 5 441,70
42996 Pretenzijos Mokslinių tyrimų pirkimas Autorių kolektyvas (H.Žilinskas, V. Pleckas, J. Kutra, A. Šiukščius) 5 213,16
44502 Pretenzijos metodinės literatūros parengimas Autorių kolektyvas (Saulius Tušas, Birutė Staniškienė, Jūratė Šiugždaitė, Loreta Šernienė) 5 097,31
40116 Pretenzijos baldai UAB "Interstilius" 4 844,76
42996 Pretenzijos Mokslinių tyrimų pirkimas Autorių kolektyvas (R.Želvytė, A. Sederevičius, I. Monkevičienė, J.Laugalis, J. Balsytė) 4 778,73
44502 Pretenzijos metodinės literatūros parengimas Fizinis asmuo 4 344,30
42996 Pretenzijos Mokslinių tyrimų pirkimas Autorių kolektyvas (V.Juozaitienė, J. Lavrinovič, V.Čukauskas) 4 344,30
42996 Pretenzijos Mokslinių tyrimų pirkimas Autorių kolektyvas (A.Šalomskas, A. Sederevičius) 4 170,53
45038 Pretenzijos mokomųjų priemonių ir mokymo paslaugų pirkimas Autorių kolektyvas(Vytuolis Žilaitis, Audrius Kučinskas, Antanas Bernatonis, Juozas Pieškus) 4 095,23
46339 Pretenzijos laboratorinio stalo, biuro kėdžių ir apsauginių kilimėlių pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA" 4 054,54
42996 Pretenzijos Mokslinių tyrimų pirkimas Autorių kolektyvas (Č. Jukna, K. Pauliukas, V.Jukna, J.Špakauskienė) 3 765,06
44502 Pretenzijos metodinės literatūros parengimas Autorių kolektyvas (petras Mačiulskis, Alius Pockevičius, Nomeda Juodžiukynienė,Albina Aniulienė) 3 504,40
42996 Pretenzijos Mokslinių tyrimų pirkimas Autorių kolektyvas (J.Bagdonas, G. Gerulis, A. Šalomskas) 3 475,44
46339 Pretenzijos laboratorinio stalo, biuro kėdžių ir apsauginių kilimėlių pirkimas 3 222,72
45038 Pretenzijos mokomųjų priemonių ir mokymo paslaugų pirkimas Autorių kolektyvas (Jurgis Kulpys, Andrejus Jerešiūnas, Rolandas Stankevičius ) 3 185,82
41130 Pretenzijos mokymo paslaugų ir mokomųjų priemonių (dalomosios medžiagos) sukūrimo pirkimas Autorių kolektyvas (Ž. Šolys, E. Jonaitis, J.Jankauskas) 3 041,01
45038 Pretenzijos mokomųjų priemonių ir mokymo paslaugų pirkimas Autorių kolektyvas (Dalia Laureckaitė, Marius Masiulis, Vida Juozaitienė, Eugenijus Aniulis, Vytuolis Žilaitis) 3 012,05
41130 Pretenzijos mokymo paslaugų ir mokomųjų priemonių (dalomosios medžiagos) sukūrimo pirkimas Autorius (Ž.Šolys) 2 838,28
42996 Pretenzijos Mokslinių tyrimų pirkimas Autorių kolektyvas (R.Želvytė, A. Sederevičius, I. Monkevičienė, J.Laugalis, J. Balsytė) 2 606,58
44613 Pretenzijos laboratorinės įrangos, laboratorinių baldų ir reagentų pirkimas UAB "Diagnostinės sistemos" 2 445,96
42550 Pretenzijos santraukų parengimas anglų kalba ir dalomosios medžiagos paruošimas Autorių kolektyvas (S.Petkevičius, L. Daugnora) 2 316,96
42996 Pretenzijos Mokslinių tyrimų pirkimas Autorių kolektyvas (A.Stankevičius, A.Sederavičius, M. Stankevičienė, R.Čepulis) 2 316,96
40170 Pretenzijos mokymo paslaugų ir mokomųjų priemonių (dalomosios medžiagos) sukūrimas Autorių kolektyvas (I.Povilauskas, I.Tabakajevienė, I.Kareckas, V. Stankūnienė, D. Urbšienė, A.Augustauskaitė, D. Laureckaitė, V. Ulevičienė, D. Beinorienė, R. Mikaliūnas, V. Juozaitienė, V. Žilaitis, J.Kulpys) 2 288,00
42996 Pretenzijos Mokslinių tyrimų pirkimas Autorių kolektyvas (I. Miceikienė, L. Baltrėnaitė, J. Kriauzienė) 2 172,15
45038 Pretenzijos mokomųjų priemonių ir mokymo paslaugų pirkimas Autorių kolektyvas (Giedrius Palubinskas, Vaclovas Gavelis, K.K. Taruta, DAinius Šumskas) 2 085,26
45038 Pretenzijos mokomųjų priemonių ir mokymo paslaugų pirkimas Autorių kolektyvas (Dalia Laureckaitė, Marius Masiulis, Vida Juozaitienė, Eugenijus Aniulis, Vytuolis Žilaitis, Vaclovas Gavelis, dainius Šumskas, Giedrius Palubinskas, K.K. Taruta, Jonas Mockaitis) 1 986,79
40170 Pretenzijos mokymo paslaugų ir mokomųjų priemonių (dalomosios medžiagos) sukūrimas Autorių kolektyvas (A. Kučinskas, V.Žilaitis, V. Gavelis, G.Palubinskas, K.K.Taruta, D. Šuskas, A. Bučinskienė) 1 911,49
41472 Pretenzijos kompiuterinės įrangos pirkimas UAB "Kauno biznio mašinų kompanija" 1 862,55
40170 Pretenzijos mokymo paslaugų ir mokomųjų priemonių (dalomosios medžiagos) sukūrimas Autorių kolektyvas (D.Šumskas, G.Palubinskas, K.K.Taruta, A.Bučinskienė, V.Gavelis,G.Blekaitis, A.Skėraitytė) 1 737,72
43777 Pretenzijos laboratorinės įrangos ir laboratorinių baldų pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA" 1 669,11
46339 Pretenzijos laboratorinio stalo, biuro kėdžių ir apsauginių kilimėlių pirkimas 1 564,03
45623 Pretenzijos reagentų ir terpių pirkimas IĮ "Linea libera" 1 552,44
37289 Pretenzijos kompiuterių ir kompiuterinės įrangos pirkimas UAB 'Konica Minolta Baltia' 1 537,88
40170 Pretenzijos mokymo paslaugų ir mokomųjų priemonių (dalomosios medžiagos) sukūrimas Autorių kolektyvas (V.Žilaitis, D.Šumskas, G.Palubinskas, K.K.Taruta, A.Bučinskienė, V.Gavelis) 1 506,02
40170 Pretenzijos mokymo paslaugų ir mokomųjų priemonių (dalomosios medžiagos) sukūrimas Autorių kolektyvas (D.Šumskas, G.Palubinskas, K.K.Taruta, A.Bučinskienė, V.Gavelis) 1 477,06
46766 Pretenzijos paskaitų skaitymas ir rekomendacijų pateikimas Autorių kolektyvas (Antanas Sederevičius, Rasa Želvytė) 1 448,10
42996 Pretenzijos Mokslinių tyrimų pirkimas Autorių kolektyvas (I.Miceikienė, N. Krasnopiorova) 1 390,18
40170 Pretenzijos mokymo paslaugų ir mokomųjų priemonių (dalomosios medžiagos) sukūrimas Autorių kolektyvas (D.Šumskas, G.Palubinskas, K.K.Taruta, A.Bučinskienė, V.Gavelis, I. Adomaitytė) 1 390,18
40170 Pretenzijos mokymo paslaugų ir mokomųjų priemonių (dalomosios medžiagos) sukūrimas Autorių kolektyvas (V.Gavelis, I. Adomaitytė) 1 390,18
41472 Pretenzijos kompiuterinės įrangos pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "Smėnas" 1 388,84
42550 Pretenzijos santraukų parengimas anglų kalba ir dalomosios medžiagos paruošimas Autorių kolektyvas (V.Gavelis, K.V. Trainys, V. Šarkūnas, G. Januškevičienė, M. Malakauskas, A. Bučinskienė) 1 274,33
45663 Pretenzijos 1 tiekėjas Lektorių paslaugų pirkimas Autorių kolektyvas (Irmantas Povilauskas, Dalia Laureckaitė, Vanda Ulevičienė, Daiva Beinorienė, Rolandas Mikaliūnas, Vida Juozaitienė, Vytuolis Žilaitis, Jurgis Kulpys, Viktorija Stankūnienė, Danguolė Urbšienė, Asta Augustauskaitė, Irena Tabakajevienė) 1 251,16
41130 Pretenzijos mokymo paslaugų ir mokomųjų priemonių (dalomosios medžiagos) sukūrimo pirkimas Autorių kolektyvas (Ž.Šolys, V.Gavelis, A.Bučinskienė, G.Palubinskas) 1 158,48
40170 Pretenzijos mokymo paslaugų ir mokomųjų priemonių (dalomosios medžiagos) sukūrimas Autorių kolektyvas (I.Povilauskas, I.Tabakajevienė, I.Kareckas, V. Stankūnienė, D. Urbšienė, A.Augustauskaitė, D. Laureckaitė, V. Ulevičienė, D. Beinorienė, R. Mikaliūnas, V. Juozaitienė, V. Žilaitis, J.Kulpys) 1 112,14
41661 Pretenzijos 1 tiekėjas lektorių paslaugų pirkimas Mokomosios, mokslinės ir verslo informacijos vizualizacija kursams Pilietis 1 042,63
44613 Pretenzijos laboratorinės įrangos, laboratorinių baldų ir reagentų pirkimas UAB "LABOCHEMA" 952,85
44613 Pretenzijos laboratorinės įrangos, laboratorinių baldų ir reagentų pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "LABOCHEMA" 924,10
40847 Pretenzijos 1 tiekėjas veterinarinės medicinos ir zootechnikos mokslo krypčių straipsnių analizė ir santraukų parengimas anglų kalba, 1 (vienam) žurnalo Veterinarija ir zootechnika numeriui Autorių kolektyvas (S. Petkevičius, L. Daugnora) 868,86
41130 Pretenzijos mokymo paslaugų ir mokomųjų priemonių (dalomosios medžiagos) sukūrimo pirkimas Autorių kolektyvas (J. Jankauskas, Ž Šolys) 810,94
45623 Pretenzijos reagentų ir terpių pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS" 758,49
45623 Pretenzijos reagentų ir terpių pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMETRIJA" 565,69
41130 Pretenzijos mokymo paslaugų ir mokomųjų priemonių (dalomosios medžiagos) sukūrimo pirkimas Autorių kolektyvas (A. Skėraitytė, G. Blekaitis, D. Šumskas, K.V. trainys, J. Mockaitis, G. Januškevičienė) 498,15
45038 Pretenzijos mokomųjų priemonių ir mokymo paslaugų pirkimas Autorių kolektyvas (Danguolė Urbšienė, Gėnadijus Vorobjovas, Vaclovas Gavelis, Dainius Šumskas) 463,39
45038 Pretenzijos mokomųjų priemonių ir mokymo paslaugų pirkimas Autorių kolektyvas (Kazys Vytautas Trainys, Aldona Skėraitytė, Giedrius Blekaitis, Vytautas Ribikauskas, Dainius Šumskas) 448,91
46766 Pretenzijos paskaitų skaitymas ir rekomendacijų pateikimas Autorių kolektyvas (Vytautas Kazys Trainys, Aldona Skėraitytė, Dainius Šumskas, Jonas Mockaitis, Artūras Stimbirys) 434,43
41130 Pretenzijos mokymo paslaugų ir mokomųjų priemonių (dalomosios medžiagos) sukūrimo pirkimas Autorių kolektyvas (V. Garvelis, A.Bučinskienė, Ž. Šolys) 347,54
41130 Pretenzijos mokymo paslaugų ir mokomųjų priemonių (dalomosios medžiagos) sukūrimo pirkimas Autorių kolektyvas (Ž.Šolys, J. Jankauskas, V. Gavelis, A. Bučinskienė, K.K. Taruta, G. Palubinskas) 347,54
43877 Pretenzijos 1 tiekėjas lektorių paslaugų pirkimas Autorių kolektyvas (M.Malakauskas, K.V. Trainys, V.Šarkūnas) 324,37
45038 Pretenzijos mokomųjų priemonių ir mokymo paslaugų pirkimas Autorių kolektyvas (Artūras Šiukščius, Vytuolis Žilaitis) 173,77
47283 Pretenzijos 1 tiekėjas lektorių paslaugų pirkimas Autorių kolektyvas (mindaugas Malakauskas, Kazys Vytautas Trainys, Viktoras Šarkūnas) 173,77