Tiekėjas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ABB

Viso sutarčių per 2016 m. už:

3 181 367,03 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
175598 Pretenzijos 110/35/10 kV Pagėgių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas LITGRID AB 1 464 100,00

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai