Tiekėjas

Lietuvos ir Islandijos uždaroji akcinė bendrovė "HNIT-BALTIC GEOINFOSERVISAS"

Viso sutarčių per 2006 m. už:

5 806 558,99 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
37377 Pretenzijos 1 tiekėjas Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros (LGII) informacinių sistemų sukūrimo ir įdiegimo paslaugos VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras 'GIS-Centras' 3 108 212,20

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
41333 Pretenzijos 1 tiekėjas GIS tipo programinės įrangos licencijų pirkimas AB "Rytų skirstomieji tinklai" 622 877,53
43764 Pretenzijos 1 tiekėjas Kultūros vertybių registro sukūrimas ir įdiegimas (projektavimas; konstravimas; diegimas; sistemos palaikymas) Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 564 213,13
40736 Pretenzijos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų grafinės dalies sudarymas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 431 322,69
55172 Pretenzijos 1 tiekėjas ArcGIS programinės įrangos aptarnavimas VĮ Registrų centras 124 193,96
38170 Pretenzijos 1 tiekėjas aglomeracijos (Klaipėdos miesto) strateginiam triukšmo žemėlapiui parengti paslauga Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 82 706,04
39391 Pretenzijos 1 tiekėjas Šakių rajono melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimas Šakių rajono savivaldybės administracija 77 260,81
40808 Pretenzijos Lietuvos Respublikos adresų ir gatvių geoduomenų bazės, pagrindinių miestų detaliųjų žemėlapių duomenų bazių bei programinės įrangos pirkimas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 76 482,99
54540 Pretenzijos 1 tiekėjas ARCGIS programines irangos atnaujinimas, priežiura ir pletra Kauno savivaldybės įmonė 'Kauno planas' 75 940,31
40168 1 tiekėjas Vilkaviškio rajono melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo paslaugų pirkimas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 61 576,25
45577 Pretenzijos kompiuterinė ir programinė įranga Informacinių technologijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 61 515,29
38857 Pretenzijos 1 tiekėjas melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 60 589,39
38008 Pretenzijos 1 tiekėjas melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimas Biržų rajono savivaldybės administracija 59 054,39
38007 Preliminari Pretenzijos 1 tiekėjas melioruotos žemės ir melioracijos statinių įvertinimas Jurbarko rajone Jurbarko rajono savivaldybės administracija 54 533,34
38184 Pretenzijos melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo paslaugos Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius 53 565,22
39737 Pretenzijos geodezinių matavimų įrangos pirkimas Valstybės įmonė Transporto ir kelių tyrimo institutas 51 207,04
44642 Pretenzijos 1 tiekėjas duomenų konvertavimas Utenos rajono (miesto) bendrajam planui rengti Utenos rajono savivaldybės administracija 50 920,99
38202 Pretenzijos melioracijos statinių būklės įvertinimui darbų vykdytojo paslaugos Šilalės rajono savivaldybės administracija 40 093,08
46150 Pretenzijos 1 tiekėjas priekrantės vandenų ir jūros 3D modeliavimo sistema Klaipėdos universitetas 35 553,40
39173 Pretenzijos Prienų rajono melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimas Prienų rajono savivaldybės administracija 32 283,07
39389 Pretenzijos 1 tiekėjas Šalčininkų rajono melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimas (inventorizacija) Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 26 052,19
45598 Pretenzijos 1 tiekėjas programinės įrangos atnaujinimas, įgyvendinant projektą Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros išvystymas, kurį finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos Sąjungos struktūriniai fondai Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 18 410,16
47611 Pretenzijos 1 tiekėjas GIS plėtojimui reikalinga programinė įranga Utenos rajono savivaldybės administracija 9 847,08
39268 Pretenzijos laboratorinės įrangos pirkimas Jūrinių tyrimų centro laboratorijoms Aplinkos apsaugos agentūra 8 984,65
43298 Pretenzijos Statybos leidimų registro ir žemės sklypų aukcionų informacinių sistemų veikiančių GIS pagrindu sukūrimo paslaugos Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 6 151,53
46897 Pretenzijos 1 tiekėjas programinės įrangos pirkimas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 4 865,62
39846 Pretenzijos programinės įrangos pirkimas Panevėžio rajono savivaldybės administracija 3 417,52
40318 Pretenzijos 1 tiekėjas GIS (geografinės informacinės sistemos) duomenų kaupimo programinė įranga Alytaus rajono savivaldybės administracija 3 055,64
44160 Pretenzijos 1 tiekėjas Birštono savivaldybės melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimas Birštono savivaldybės administracija 1 673,48