Tiekėjas

Lietuvos ir Islandijos uždaroji akcinė bendrovė "HNIT-BALTIC GEOINFOSERVISAS"

Viso sutarčių per 2011 m. už:

11 532 474,55 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
83769 Pretenzijos Ieškinys Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistemos pirkimas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 4 344 002,68
108804 Potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapių parengimo Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose paslaugų viešasis pirkimas Aplinkos apsaugos agentūra 1 607 118,86
110921 1 tiekėjas ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto IS kūrimo ir duomenų skaitmeninimo, ir įkėlimo į Registrą paslaugų pirkimas atviro konkurso būdu Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 1 112 647,71
107114 1 tiekėjas Nusikalstamų veikų žinybinio registro programinės įrangos pirkimas Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1 031 030,53
107114 1 tiekėjas Nusikalstamų veikų žinybinio registro programinės įrangos pirkimas Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1 031 030,53
110643 ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto IS programinės įrangos sukūrimo paslaugų pirkimas atviro konkurso būdu Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 851 569,74
106541 1 tiekėjas Vidinių sistemų pritaikymas Vieno langelio principo įgyvendinimo užtikrinimui Panevėžio rajono savivaldybėje Panevėžio rajono savivaldybės administracija 116 276,07
102073 1 tiekėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų gebėjimų tobulinimo, diegiant ir plėtojant informacines technologijas, paslaugų pirkimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija 85 148,29

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
105829 1 tiekėjas GIS PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJŲ PLĖTIMAS AB 'Lietuvos dujos' 349 564,12
100568 1 tiekėjas PROGRAMINĖS ĮRANGOS ESRI ARCGIS ATNAUJINIMO, PAPILDYMO IR TECHNINIO PALAIKYMO PASLAUGOS Vilniaus miesto savivaldybės įmonė "Vilniaus planas" 199 750,93
98385 Pretenzijos Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos serverių ir operatorių darbo vietų techninės ir programinės įrangos pirkimas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 113 822,98
104503 Geoinformacinės duomenų sistemos kūrimo, diegimo ir priežiūros paslaugų pirkimas Tauragės rajono savivaldybės administracija 86 306,77
101874 1 tiekėjas PORT/GIS sistemos vystymas. Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 79 646,30
108873 1 tiekėjas Kultūros vertybių registro informacinės sistemos techninio palaikymo paslaugų supaprastintas pirkimas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 78 197,41
108228 1 tiekėjas GIS programinės įrangos bei jos diegimo, integravimo su kitomis sistemomis Panevėžio miesto savivaldybės administracijoje paslaugos Panevėžio miesto savivaldybės administracija 62 939,06
112400 1 tiekėjas GEOGRAFINIŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ (GIS) PROGRAMINĖS ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 46 191,21
106771 1 tiekėjas Specializuotos programinės įrangos pirkimas Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 44 649,94
99826 1 tiekėjas Geografinės informacinės sistemos (GIS arba lygiavertės) aplikacijų serverio viešasis pirkimas AB "Klaipėdos vanduo" 38 256,15
113069 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Valstybinė miškų tarnyba 35 604,73
102667 Metalo detektorius, tacheometras su GPS ir programine įranga, trasologinio mokslo mikroskopai Klaipėdos universitetas 28 960,83
112889 MT-3-11 Programinės įrangos pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 28 585,50
104527 1 tiekėjas Geografinės informacinės sistemos (GIS) programinės įrangos licencijų pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė 'Šiaulių vandenys' 24 951,34
112729 MODELIAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS Vilniaus miesto savivaldybės įmonė "Vilniaus planas" 24 492,27
103990 Pretenzijos Programinė įranga Lietuvos žemės ūkio universitetas 15 338,77
110822 1 tiekėjas Geografinės informacinės sistemos (GIS arba „lygiavertės“) WEB aplikacija AB "Klaipėdos vanduo" 14 017,61
112669 1 tiekėjas Programinės įrangos užteršimo masto amoniaku Klaipėdos valstybinio jūrų uoste modeliavimo sukūrimas Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 14 000,09
107382 ĮRANGOS SKIRTOS MIEGAPELIŲ EKOLOGIJOS TYRIMAMS ATLIKTI, KITOS MOKSLINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS Gamtos tyrimų centras 10 863,65
114937 1 tiekėjas NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ESRI PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJOS PIRKIMAS Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 10 162,77
115260 1 tiekėjas Kompanijos ESRI lokalios programinės įrangos licencijų naujumo garantija ir techninis aptarnavimas Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 8 963,56
109404 Projekto „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ techninės, programinės įrangos įsigijimas Aplinkos apsaugos agentūra 8 761,01
105448 KOMPIUTERINĖ IR PROGRAMINĖ ĮRANGA AB 'Lietuvos dujos' 6 307,92
105181 1 tiekėjas ESRI programinės įrangos ArcGIS licencijos pirkimas Vilniaus universitetas 5 256,60
109976 1 tiekėjas Programinės įrangos „ArcGIS“ licenzijų priežiūros ir palaikymo paslaugos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 5 097,31
111544 KOMPIUTERINĖS TECHNIKOS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS Klaipėdos valstybinė kolegija 4 147,46
105415 Informacinių technologijų įrangos pirkimas Mykolo Romerio universitetas 2 628,30
108005 Programinės įrangos pirkimas Nr. 3 Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2 628,30
101917 Pretenzijos VGTU programinės įrangos pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 1 435,05
97301 1 tiekėjas Kartografija su ARC GIS kursų organizavimo paslaugos pirkimas Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1 011,35
112235 1 tiekėjas UAB Vilniaus energija darbuotojų dalyvavimas Lietuvos ESRI vartotojų konferencijoje UAB "Vilniaus energija" 608,20
114450 1 tiekėjas UAB Vilniaus energija darbuotojų dalyvavimas konferencijoje Lietuvos ESRI vartotojų konferencija 2011 UAB "Vilniaus energija" 502,65