Tiekėjas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Viso sutarčių per 2006 m. už:

1 910 655,42 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
38422 Pretenzijos Tauragės rajono savivaldybės ir Tauragės miesto teritorijų bendrųjų planų parengimas Tauragės rajono savivaldybės administracija 283 827,62
44713 Pretenzijos 1 tiekėjas Plungės miesto ir Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrųjų planų parengimas Plungės rajono savivaldybės administracija 265 002,32
36603 Pretenzijos 1 tiekėjas Akmenės rajono, Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestų bendrųjų planų rengimas Akmenės rajono savivaldybės administracija 231 406,39
43530 Pretenzijos Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas Molėtų rajono savivaldybės administracija 199 602,64
44066 Pretenzijos 1 tiekėjas Radviliškio miesto bendrojo plano rengimo paslaugos Radviliškio rajono savivaldybės administracija 179 564,41
42773 Pretenzijos 1 tiekėjas Joniškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 143 361,91
45135 Pretenzijos 1 tiekėjas Anykščių rajono savivaldybės bendrojo plano parengimas Anykščių rajono savivaldybės administracija 129 865,62
43393 Pretenzijos 1 tiekėjas Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas Telšių rajono savivaldybės administracija 124 536,61
43386 Pretenzijos 1 tiekėjas Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas Pasvalio rajono savivaldybės administracija 115 848,01
36898 Pretenzijos kelių dangų valdymo sistemos finansavimo, įvertinant automobilių srautus Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių keliuose, galimybių studija Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 51 494,44
45103 Pretenzijos Panevėžio miesto strateginio triukšmo žemėlapio parengimas Panevėžio miesto savivaldybės administracija 42 718,95
39120 Pretenzijos 1 tiekėjas geosintetinių medžiagų parinkimo metodikos automobilių kelių konstrukcijoms tikslinimas ir tobulinimas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 39 369,50
39122 Pretenzijos 1 tiekėjas saugaus eismo priemonių Lietuvos automobilių keliuose pagrindimo metodikos tobulinimas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 32 469,30
39121 Pretenzijos 1 tiekėjas žvyrkelių dulkėjimo mažinimo metodų tyrimai ir analizė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 29 766,57
43794 Pretenzijos užsakomųjų tiriamųjų darbų (studijų) atlikimo transporto sektoriuje paslaugų pirkimo supaprastintas atviras konkursas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 27 513,90
43754 Pretenzijos 1 tiekėjas Statybos techninio reglamento STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinėsnuostatos 8 priedo Jungčių skaičiavimas ir reikalavimai konstrukcijoms projektuoti. Praktinio taikymo vadovas. 2 dalis projekto parengimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 8 688,60
47628 Pretenzijos Rizikos vertinimo bendrojo lavinimo mokyklose metodinių rekomendacijų parengimas Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 4 749,77
40023 Pretenzijos 1 tiekėjas knygos, brošiūros, atlasai, žemėlapiai, natos ir kiti spaudiniai iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidyklos KU bibliotekai Klaipėdos universitetas 868,86