Tiekėjas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Viso sutarčių per 2007 m. už:

3 299 544,42 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
51822 Pretenzijos 1 tiekėjas Automobilių kelių eksperimentinių dangų konstrukcijų bandomojo ruožo įrengimas, ilgalaikiai jo tyrimai, rezultatų analizė ir vertinimas (1, 2, 3 etapai) Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 1 115 037,07
53965 Pretenzijos 1 tiekėjas Lietuvos teritorijos gravitacijos ir geomagnetinio laukų tyrimai Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 510 889,71
54300 1 tiekėjas Radviliškio rajono bendrojo plano rengimo paslaugos Radviliškio rajono savivaldybės administracija 193 466,17
50976 Pretenzijos Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas Lazdijų rajono savivaldybės administracija 185 067,19
44293 Pretenzijos pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje: pavojingų atliekų tvarkymo sistemos įdiegimo mokymai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 131 255,79
46772 Pretenzijos 1 tiekėjas Telšių miesto bendrojo plano parengimas Telšių rajono savivaldybės administracija 124 536,61
50420 Pretenzijos 1 tiekėjas Saugiam eismui žiemos ir vasaros metu užtikrinti ir aplinkos kokybei gerinti automobilių keliuose naudojamų cheminių junginių ir medžiagų poveikio aplinkai tyrimai, analizė ir ekonominis vertinimas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 78 065,34
49932 Pretenzijos 1 tiekėjas Europos universalaus, vertikaliojo ir GPS tinklų plėtra Lietuvos teritorijoje Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 63 565,80
48245 Pretenzijos 1 tiekėjas Vilniaus miesto gatvių dangos pagrindo bei šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimo normatyvinių parametrų nustatymas ir tipinių dangų konstrukcijų parinkimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija 52 899,10
49108 Pretenzijos 1 tiekėjas pakartotinio asfaltbetonio panaudojimo Lietuvos automobilių kelių dangų konstrukcijose tyrimai, analizė ir vertinimas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 50 362,03
50190 Pretenzijos 1 tiekėjas Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų ir regionų aplinkos apsaugos departamentų specialistų kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija 42 284,52
49780 Pretenzijos 1 tiekėjas asfaltbetonio dangos regeneravimo racionalios technologijos ir jų taikymo Lietuvos keliuose pagrindimas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 38 986,33
49110 Pretenzijos 1 tiekėjas Lietuvos automobilių keliuose įdiegtų eismo saugumo gerinimo priemonių efektyvumo analizė ir vertinimas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 31 727,87
49104 Pretenzijos 1 tiekėjas rekonstruojamų kelių kelkraščių konstrukcijų stabilumo tyrimai ir analizė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 31 510,66
47093 Pretenzijos 1 tiekėjas juodų dangų paviršiaus apdaro tvarumo tyrimai ir analizė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 30 407,21
54870 nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų darbų kokybės kontrolė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 23 157,09
50883 Pretenzijos užsakomųjų tiriamųjų darbų (studijų) atlikimo paslaugų pirkimo supaprastintas atviras konkursas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 14 466,52
50883 Pretenzijos užsakomųjų tiriamųjų darbų (studijų) atlikimo paslaugų pirkimo supaprastintas atviras konkursas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 12 453,66
50342 Pretenzijos 1 tiekėjas Apkrovų ir poveikių skaičiavimo pagal Europos standartus praktinio naudojimo vadovo projekto parengimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 11 584,80
55069 Pretenzijos 1 tiekėjas Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje spacialiojo plano rengimas Akmenės rajono savivaldybės administracija 9 991,89
53365 Pretenzijos 1 tiekėjas Rankraščio informacinei medžiagai (leidiniui) apie Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 metų programą ir jos įgyvendinimą parengimas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 8 688,60
50340 Pretenzijos statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ priedo projekto parengimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 8 398,98
54776 „Aplinkos apsaugos reikalavimai užterštų teritorijų tvarkymui“ projekto parengimo paslaugos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 8 031,16
55393 Darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo rinkos profesinio mokymo specializacijos ir suteikiančių teisę atlikti tam tikrus darbus ar tam tikras funkcijas mokymo programų parengimo ir atnaujinimo paslaugų pirkimas Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba 7 873,96
52294 Pretenzijos 1 tiekėjas metodinių nurodymų „Druskų neigiamo poveikio želdiniams ir kitiems objektams mažinimas“ parengimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 5 213,16
55102 1 tiekėjas Šiaulių miesto Tilžės g. ir Žemaitės g. esančių viadukų detaliosios planinės apžiūros paslauga Šiaulių miesto savivaldybės administracija 5 126,27
51468 Pretenzijos 1 tiekėjas Statybos techninio reglamento STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas pakeitimų ir papildymų projekto parengimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2 896,20
50958 Pretenzijos 1 tiekėjas Knygos, brošiuros, atlasai ir kiti spaudiniai iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidyklos Klaipedos universiteto bibliotekai Klaipėdos universitetas 2 896,20