Tiekėjas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Viso sutarčių per 2009 m. už:

483 453,58 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
76100 1 tiekėjas Oro monitoringo tyrimų atlikimo bei duomenų apie tyrimų rezultatus pateikimo paslaugos pirkimas Mažeikių rajono savivaldybės administracija 76 749,30
77644 1 tiekėjas Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolat veikiančių GPS stočių tinklo (LitPOS) techninės įrangos komponentų tikrinimo ir kalibravimo bei mokslo tiriamųjų darbų atlikimo paslaugos VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras 'GIS-Centras' 68 639,94
73218 1 tiekėjas Mokslo tiriamasis darbas Karštųjų asfalto mišinių darbo temperatūros sumažinimo technologijų analizė, technologijų išbandymas laboratorijoje ir kelyje (2 etapas) Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 50 489,17
73220 1 tiekėjas Mokslo tiriamasis darbas Optimalių gruntų mišinių parinkimas automobilių kelių dangų konstrukcijų apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimui“ Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 40 662,65
73508 1 tiekėjas Mokslo tiriamasis darbas „Žiedinių sankryžų konstrukcinių pažaidų ir jų priežasčių tyrimai bei rekomendacijų pateikimas“ Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 40 401,99
76274 Panevėžio miesto strateginio triukšmo žemėlapio papildymas ir patikslinimas Panevėžio miesto savivaldybės administracija 36 704,99
76662 1 tiekėjas Pakuočių apskaitos ir mokesčių už pakuotę duomenų surinkimas ir apdorojimas, bei įmonių pateiktų pakuočių ataskaitų analizė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 26 065,80
77793 ES struktūrinių fondų panaudojimo transporto sektoriuje vertinimo projekto „EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas“ įgyvendinimo paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 25 848,59
77155 Molėtų rajono Dubingių miestelio teritorijos bendrasis planas Molėtų rajono savivaldybės administracija 25 196,94
73621 Anykščių rajono savivaldybės statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų vietinės reikšmės kelių bei gatvių laboratorinių kokybės bandymų ir tyrimų atlikimo paslaugos Anykščių rajono savivaldybės administracija 22 633,83
77956 Kelio Nr.3703 Ylakiai–Vabaliai–Prialgava, ruožas 10,21-13,68 km, kelio Nr.3704 Lenkimai–Daukšiai–Mosėdis, ruožai 12,00-13,63 km ir 14,90-16,22 km, kelio Nr.2305 Salantai–Grūšlaukė–Benaičiai, ruožai 0,25-2,78 km ir 11,10-13,19 km, kelias Nr.2318 Leliūnai–Juodupėnai–Erlėnai, ruožai 0,02-2,41 km ir 4,03-4,45 km asfalto dangos konstrukcijos ekspertizė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 15 509,15
78950 Pretenzijos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų specialiųjų planų parengimas Panevėžio rajono savivaldybės administracija 15 226,63
76772 Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių kelių valdymo, vystymo, priežiūros sistemos analizė ir optimizavimo pasiūlymai Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 13 785,91
76480 Pasvalio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas Pasvalio rajono savivaldybės administracija 13 322,52
87844 1 tiekėjas Rato metalo ir defektų tyrimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' Krovinių vežimo direkcija 11 295,18
80565 1 tiekėjas Knygos, brošiuros atlasai ir kiti leidiniai iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidyklos KU bibliotekai Klaipėdos universitetas 868,86
77247 Ekspertas paraiškų tinkamumo vertinimui. Paraiškoms teikiamos priemonės Nr. VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas” regionų sąrašuose patvirtintų projektų finansavimui gauti. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 52,13