Tiekėjas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Viso sutarčių per 2011 m. už:

1 963 818,04 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
107451 1 tiekėjas Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolat veikiančių GPS stočių tinklo LitPOS techninės įrangos komponentų tikrinimo ir kalibravimo, mokslo tiriamųjų darbų bei plėtros paslaugos VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras 'GIS-Centras' 221 559,31
97482 Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų mokymo paslaugos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 185 356,81
100150 1 tiekėjas Mokslo tiriamasis darbas „Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių keliuose įdiegtų inžinerinių eismo saugumo gerinimo priemonių efektyvumo tyrimas, analizė ir vertinimas“ Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 124 185,50
112259 1 tiekėjas Mokslo tiriamasis darbas „Vilniaus miesto gatvių asfalto dangų, atsparių plastinių deformacijų (provėžų) susidarymui, modeliavimas, projektavimas ir tyrimai“ Vilniaus miesto savivaldybės administracija 101 303,16
103357 1 tiekėjas Druskininkų savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių, takų, įvažiavimų, automobilių stovėjimo aikštelių asfaltbetonio, betono, žvyro dangų ir pagrindų kontrolinių bandymų vykdymo paslaugos Druskininkų savivaldybės administracija 96 760,17
113467 1 tiekėjas Mokslo tiriamasis darbas „Automobilių kelių dangų konstrukcijų skaičiavimo diegimas (I etapas)“ Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 85 084,43
101389 1 tiekėjas Mokslo tiriamasis darbas Bituminių rišiklių, tiekiamų Lietuvos kelių tiesimo rinkai kokybinių parametrų vertinimas ir palyginimas su Vakarų Europos rinkai tiekiamų bituminių rišiklių kokybiniais parametrais Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 85 009,27
104004 Alytaus rajono savivaldybės bendrojo plano keitimo ir specialiųjų planų rengimo paslaugos Alytaus rajono savivaldybės administracija 55 027,80
110936 1 tiekėjas Automobilių kelių norminių dokumentų rengimas ir derinimas (2011 metai, 4 paketas) Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 45 211,69
110990 Gelžbetoninių tiltų tyrimų paslaugų pirkimas (Konkurso šifras IF-3-180) AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Šiaulių geležinkelių infrastruktūra' 40 300,63
99046 Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos miesto bendrojo plano parengimo paslaugos Radviliškio rajono savivaldybės administracija 37 360,98
111567 1 tiekėjas AERODROMO ASFALTBETONIO DANGŲ TYRINĖJIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas 33 011,75
109661 Viešinimo paslaugos projektui „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras 31 336,89
107651 1 tiekėjas Dviračių transporto infrastruktūros plėtros planavimo taisyklės Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 26 065,80
104597 Teritorijų planavimo dokumentų rengimas Molėtų rajono savivaldybės administracija 25 776,18
100476 Pretenzijos Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių II etapo rekonstrukcijos darbų techninė priežiūra kartu su naudojamų medžiagų kokybės kontrolės laboratorinių bandymų atlikimu Panevėžio rajono savivaldybės administracija 23 409,41
109881 Automobilių kelių norminių dokumentų rengimas ir derinimas (2011 metai, 2 paketas) Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 21 638,28
105428 Projekto „Specialiųjų planų parengimas vietinės reikšmės vidaus kelių Kėdainių rajone specialiojo plano parengimas Kėdainių rajono savivaldybės administracija 20 273,40
100210 Vilniaus stoties priemiestinio tunelio techninės būklės tyrimų paslaugų pirkimas (pirkimo kodas: IF-1-6) AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Vilniaus geležinkelių infrastruktūra' 20 150,31
106192 Vietinės reikšmės vandens turizmo trasų Masčio ežere, Telšių mieste, specialiojo plano parengimas Telšių rajono savivaldybės administracija 19 694,16
99922 Automobilių kelių tinklo elementų paskirties analizė ir plėtros schemos parengimas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 17 357,30
107287 Pretenzijos „KVAPŲ VALDYMO METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PARENGIMO PASLAUGOS“ Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 17 087,58
110511 1 tiekėjas Barstymo medžiagų, skirtų kelių priežiūrai žiemą, techninių reikalavimų aprašas TRA BM 12 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 16 360,65
107282 1 tiekėjas „NEJONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS VALDYMO METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PARENGIMO PASLAUGOS“ Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 15 639,48
104250 1 tiekėjas Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos aplinkos monitoringo programos 2011–2015 m. įgyvendinimo paslaugos Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 13 843,84
104597 Teritorijų planavimo dokumentų rengimas Molėtų rajono savivaldybės administracija 11 295,18
104000 Projekto „Kėdainių miesto Respublikos gatvės rekonstrukcija techninės priežiūros paslaugų pirkimas Kėdainių rajono savivaldybės administracija 8 871,39
106268 Jonavos rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų inžinerinės paslaugos (techninė priežiūra ir laboratoriniai bandymai) Jonavos rajono savivaldybės administracija 8 549,58
107497 Siaurojo geležinkelio tilto per Šventosios upę Anykščių mieste konstrukcijų ekspertizės paslaugos Anykščių rajono savivaldybės administracija 7 709,68
97092 VYTURIŲ G. PĖSČIŲJŲ – DVIRAČIŲ TAKO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PIRKIMAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija 7 007,40
104597 Teritorijų planavimo dokumentų rengimas Molėtų rajono savivaldybės administracija 6 950,88
111644 Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos aplinkos oro taršos valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano parengimo paslaugų pirkimas Lazdijų rajono savivaldybės administracija 6 658,36
103698 1 tiekėjas Kelio Nr. 4001 Žeimiai–Pamūšis–Pašvitinys ruožo 11,2–21,4 km ekspertizė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 6 325,30
102752 1 tiekėjas Pėsčiųjų ir dviračių tako prie kelio Nr. 225 Raseiniai–Baisiogala, ruožai 6,610–6,648 km (dešinėje) ir 6,712–6,772 km (dešinėje), ekspertizė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 5 749,67
99970 1 tiekėjas Pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklės T PPĮ 11 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 5 056,19
104607 Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programos 2012–2016 metams parengimo paslaugos Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 4 344,30
100085 SUKURTŲ IR ATNAUJINTŲ MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMŲ TARPINIŲ IR GALUTINIŲ VERTINIMŲ PASLAUGOS Klaipėdos universitetas 4 054,68
106458 Kazlų Rūdos miesto P.Vaičaičio gatvės, kuri jungiasi su rajoniniu keliu Nr. 2613 Kazlų Rūda-Bagotoji, rekonstrukcijos darbų techninės priežiūros paslaugos. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 3 850,60
106449 PRODUKTŲ SAUGOS, SUDĖTIES IR/AR ATITIKTIES DEKLARUOJAMIEMS RODIKLIAMS BANDYMŲ PASLAUGOS Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos 3 417,52
114440 1 tiekėjas Mokymo paslaugos pagal programą Tarptautinio suvirinimo darbų inžinierius Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 2 479,34
101823 1 tiekėjas Technologinio darbo proceso eigos nustatymo paslaugų pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Šiaulių geležinkelių infrastruktūra' 1 927,42
114776 1 tiekėjas Lietuvos akademinių elektroninių knygų visatekstės duomenų bazės prenumeratos paslaugos Mykolo Romerio universitetas 704,38
114180 1 tiekėjas Žeimių miestelio Kauno g. darbų techninė priežiūra Jonavos rajono savivaldybės administracija 220,98