Tiekėjas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Viso sutarčių per 2012 m. už:

2 978 033,09 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
126987 1 tiekėjas Mokslo tiriamojo darbo „Automobilių kelių eksperimentinių dangų bandomojo ruožo ilgalaikiai tyrimai, rezultatų analizė ir vertinimas (7, 8, 9 etapai)“ rengimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 670 647,97
127070 1 tiekėjas Rajoninių kelių su žvyro danga degradacijos tyrimas (I etapas) Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 521 314,87
115955 Pretenzijos Projekto „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio II etapas“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugos Vilniaus miesto savivaldybės administracija 504 340,44
122737 1 tiekėjas Mokslo tiriamasis darbas „Automobilių kelių tvarumui įtaką turinčių inovatyvių medžiagų ir technologijų vystymo Lietuvoje galimybių tyrimai ir vertinimas“ Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 109 910,67
122403 1 tiekėjas Judančių transporto priemonių svėrimo sistemos postams parinktų kelio ruožų tyrimas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 80 512,94
123542 Pagrindinių automobilių kelių aplinkos triukšmo tyrimas, analizė ir strateginis kartografavimas pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos reikalavimus Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 50 813,83
121868 techninio projekto ,,Tilto per Šešupę Vilniaus gatvėje, Kalvarijos mieste, rekonstravimas“ kelių saugumo audito ir ekspertizės paslaugos Kalvarijos savivaldybės administracija 1 701,39

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
114829 1 tiekėjas Mokslo tiriamasis darbas „Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių kelių efektyvios priežiūros žiemą studija“ Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 288 172,25
114830 1 tiekėjas Susisiekimo komunikacijų tyrimo ir jų įrengimui naudojamų medžiagų bandymo paslaugos Vilniaus miesto savivaldybės administracija 188 707,62
123540 1 tiekėjas Vertikaliojo pagrindo vystymo (2 klasės niveliavimo) paslaugos Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 146 258,11
114076 1 tiekėjas Mokslo tiriamasis darbas „Minkštojo asfalto mišinių technologijos diegimas Lietuvos mažo eismo intensyvumo keliuose“ Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 106 723,37
118582 1 tiekėjas Mokslo tiriamasis darbas „Paviršiaus apdaro ant pagrindo sluoksnių be bituminių rišiklių eksploatacinių charakteristikų, laikomosios gebos, medžiagų bei tvarumo tyrimai ir analizė“ Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 79 350,81
127255 1 tiekėjas Normatyvinio dokumento „Kelio statinių iš gofruotų metalo lakštų projektavimo ir statybos taisyklės T KSGL 14“ rengimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 45 445,79
123721 1 tiekėjas Normatyvinio dokumento „Poilsio aikštelių automobilių keliuose įrengimo rekomendacijos R PA 14“ rengimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 30 383,17
126302 1 tiekėjas Normatyvinių dokumentų „Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas TRA SS 14“ ir „Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės ĮT SS 14“ rengimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 27 802,18
123726 Klaipėdos rajono triukšmo monitoringo paslaugos Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 20 675,97
118425 Pretenzijos Panevėžio rajono miestelių bendrųjų planų parengimas Panevėžio rajono savivaldybės administracija 15 060,24
120812 1 tiekėjas Studijos dėl pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsaugos nuo triukšmo reglamentavimo tobulinimo parengimo paslaugos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 10 136,70
125207 1 tiekėjas Normatyvinio dokumento „Kompaktiško asfalto dangų įrengimo metodiniai nurodymai MN KAD 13“ rengimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 9 271,56
119028 Triukšmo lygio nustatymas Uždaroji akcinė bendrovė 'LITESKO' 8 761,01
123849 Jonavos rajono savivaldybės vietinių kelių ir gatvių remonto darbų inžinerinės paslaugos (techninė priežiūra ir laboratoriniai bandymai) Jonavos rajono savivaldybės administracija 8 761,01
118239 Paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 8 410,57
125960 Rūdiškių seniūnijos vietinės reikšmės kelio Anglininkai – Gojus, kuris jungiasi su magistraliniu keliu A4 Vilnius – Varėna – Gardinas, rekonstravimo techninis projektas Trakų rajono savivaldybės administracija 7 240,50
122216 TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR LABORATORINIŲ TYRIMŲ IR BANDYMŲ PASLAUGŲ PIRKIMAS Elektrėnų savivaldybės administracija 7 008,80
120166 Geležinkelio kelio konstrukcijos-viršutinės kelio konstrukcijos elemento-bėgio UIC60-dalinė ekspertizė AB "Lietuvos geležinkeliai" filialas "Kauno geležinkelių infrastruktūra" 5 957,48
118334 1 tiekėjas PRODUKTŲ SAUGOS, SUDĖTIES IR/AR ATITIKTIES DEKLARUOJAMIEMS RODIKLIAMS BANDYMŲ PASLAUGOS (3) Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos 4 344,30
126032 I dalis. UAB „Vilniaus energija“ teršalų sklaidos modeliavimas aplinkos ore; II dalis. UAB „Litesko“ teršalų sklaidos modeliavimas aplinkos ore UAB "Vilniaus energija" 4 030,06
123204 1 tiekėjas Keleivinio vagono (po avarijos) kėbulo ir kėbulo rėmo geometrinių parametrų matavimo paslaugos AB 'Lietuvos geležinkeliai' Keleivių vežimo direkcija 3 469,36
120712 ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS BEI NAUDOJAMŲ MEDŽIAGŲ KOKYBĖS KONTROLĖS LABORATORINIŲ TYRIMŲ IR BANDYMŲ PASLAUGŲ PIRKIMAS Širvintų rajono savivaldybės administracija 2 696,97
127495 1 tiekėjas Jonavos rajono savivaldybės vietinių kelių ir gatvių remonto darbų inžinerinės paslaugos (papildomi laboratoriniai bandymai) Jonavos rajono savivaldybės administracija 2 602,99
119042 1 tiekėjas Ilgabėgių naudojimo ir priežiūros mokymai AB 'Lietuvos geležinkeliai' Geležinkelių infrastruktūros direkcija 2 095,63
124667 1 tiekėjas GSM-R bazinių stočių elektromagnetinės spinduliuotės matavimo paslaugų pirkimas (pirkimo kodas:IF-1-115) AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Vilniaus geležinkelių infrastruktūra' 1 865,74
152364 Pretenzijos Ieškinys Prisijungimo prie elektroninių knygų duomenų bazių paslaugų pirkimo, Nr. 1911; 1912 Vilniaus universitetas 1 850,32
130252 1 tiekėjas II lygmens vizualinės kontrolės kursai AB 'Lietuvos geležinkeliai' Geležinkelių infrastruktūros direkcija 846,85
116262 PRODUKTŲ SAUGOS, SUDĖTIES IR/AR ATITIKTIES DEKLARUOJAMIEMS RODIKLIAMS BANDYMŲ PASLAUGOS (2) Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos 441,67
122330 Geodezininko kvalifikacijos kursų, profesinių žinių patikrinimo egzamino ir geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo paslaugos pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' Geležinkelių infrastruktūros direkcija 419,95