Tiekėjas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Viso sutarčių per 2013 m. už:

3 200 314,66 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
141927 1 tiekėjas Valstybinio geodezinio vertikaliojo pagrindo vystymo (II klasės niveliavimo) paslaugos Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 1 377 722,43
140014 1 tiekėjas Mokslo tiriamojo darbo „Automobilių kelių dangų konstrukcijų skaičiavimo diegimas (II etapas)“ rengimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 253 759,02
130609 1 tiekėjas Mokslo tiriamasis darbas „Lietuvos klimatui pritaikytų triukšmą mažinančių asfalto mišinių sukūrimas, palyginamieji tyrimai ir rekomendacijų bei bandomojo ruožo techninių specifikacijų parengimas“ Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 130 363,76
140199 1 tiekėjas Mokslo tiriamasis darbas „Automobilių kelių dangos paviršiaus atsparumo slydimui charakteristikų ir matavimo metodų analizė, vertinimas, standartizavimo ir harmonizavimo galimybių tyrimai ir strategijos Lietuvoje formavimas“ Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 103 730,31
133577 1 tiekėjas AERODROMO ASFALTBETONIO DANGŲ TYRINĖJIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas 80 601,25
140639 Pretenzijos Klaipėdos rajono aplinkos oro monitoringo paslaugos Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 58 173,08
142237 1 tiekėjas Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (LitPOS) techninės įrangos komponentų tikrinimo ir kalibravimo, mokslo tiriamųjų darbų bei plėtros paslaugos VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras 'GIS-Centras' 57 923,91
140241 1 tiekėjas Normatyvinio dokumento „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 15“ rengimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 48 669,14
138969 1 tiekėjas Normatyvinio dokumento „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimo taisyklės ir žemės darbai ĮT ŽS 14“ rengimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 45 734,20
142948 1 tiekėjas Normatyvinio dokumento „Triukšmo užtvarų parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės T TU 14“ rengimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 37 891,35
130595 Nacionalinio sveiko būsto sertifikavimo modelio parengimo paslaugų pirkimas Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija 28 382,76
140534 1 tiekėjas „Specialiųjų bituminių dangų įrengimo normatyvinių dokumentų komplektas“ rengimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 26 290,03
132157 Pretenzijos Anykščių rajono dviračių takų specialiojo plano parengimo paslaugos Anykščių rajono savivaldybės administracija 25 298,31
140513 Kurą deginančių įrenginių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos atlikimas (II dalys) Uždaroji akcinė bendrovė 'LITESKO' 24 530,82
134607 Anykščių rajono savivaldybės statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų vietinės reikšmės kelių bei gatvių laboratorinių kokybės bandymų ir tyrimų paslaugoms atlikti tiekėjui parinkti. Anykščių rajono savivaldybės administracija 20 614,26
137679 1 tiekėjas Normatyvinio dokumento „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai MN SSN 14“ rengimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 18 931,83
138993 1 tiekėjas Tiriamojo darbo Vidaus degimo variklių alyvos papildomo smulkaus dalinio filtravimo įrangos panaudojimo AB Lietuvos geležinkeliai traukos riedmenyse tikslingumo nustatymas paslaugų pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' Keleivių vežimo direkcija 17 171,57
131666 Panevėžio rajono Geležių miestelio teritorijos bendrojo plano parengimas Panevėžio rajono savivaldybės administracija 13 539,74
134062 Jonavos rajono susisiekimo komunikacijų statybos darbų inžinerinės paslaugos (techninė priežiūra ir laboratoriniai bandymai) Jonavos rajono savivaldybės administracija 13 398,55
138759 Produktų saugos, sudėties ir/ar atitikties deklaruojamiems rodikliams bandymų paslaugos (21) Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos 11 825,19
138720 I dalis. UAB Vilniaus energija Kvapo koncentracijos nustatymas. II dalis. UAB Litesko Kvapo koncentracijos nustatymas UAB "Vilniaus energija" 8 761,01
134064 1 tiekėjas Oro kokybės tyrimų paslaugų pirkimas Visagino savivaldybės administracija 8 141,22
141696 1 tiekėjas Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidyklos „Technika“ elektroninių knygų duomenų bazės prenumeratos paslaugų pirkimas LIETUVOS MOKSLINIŲ BIBLIOTEKŲ ASOCIACIJA 6 045,72
141083 1 tiekėjas Lietuvos Respublikos teritorijos ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo), priežiūros ir kontrolės tvarkos parengimo paslaugos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 5 792,40
135022 Varėnos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2014-2018 metų programos parengimo paslaugos Varėnos rajono savivaldybės administracija 4 906,16
143461 1 tiekėjas „Kelio, kelio statinių, žemės sankasos priežiūros ir remonto darbų saugos ir sveikatos technologinių kortelių aprašo“ pagrindu sudarytos mokomosios knygos leidybos paslaugų pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 4 161,48
136986 Projekto Jūreivis magistrantūros studentų praktikos 2 vietų kituose Lietuvos miestuose Klaipėdos universitetas 1 477,06
133861 Lietuvos leidėjų elektroninių leidinių prenumeratos paslaugų pirkimas Mykolo Romerio universitetas 809,52
132309 Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' Aplinkosaugos centras 84,11