Tiekėjas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Viso sutarčių per 2016 m. už:

9 072 935,16 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
174493 Pretenzijos NEPASIRENGUSIŲ DARBO RINKAI BEDARBIŲ, ORIENTUOTŲ Į SAMDOMĄ DARBĄ, SUPAŽINDINIMO SU DARBO RINKA PASLAUGŲ PIRKIMAS Šiaulių teritorinė darbo birža 1 258 000,00
174493 Pretenzijos NEPASIRENGUSIŲ DARBO RINKAI BEDARBIŲ, ORIENTUOTŲ Į SAMDOMĄ DARBĄ, SUPAŽINDINIMO SU DARBO RINKA PASLAUGŲ PIRKIMAS Panevėžio teritorinė darbo birža 1 100 500,00
171758 Rajoninių kelių su žvyro danga degradacijos tyrimas (II etapas) Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 895 000,00
163286 Pretenzijos Projekto „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio III etapas“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugos Vilniaus miesto savivaldybės administracija 742 489,88
170105 Darbų kokybės kontrolinių patikrinimų vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 600 000,00
177147 Nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į samdomą darbą, supažindinimo su darbo rinka paslaugų pirkimas. Utenos teritorinė darbo birža 472 300,00
177147 Nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į samdomą darbą, supažindinimo su darbo rinka paslaugų pirkimas. Tauragės teritorinė darbo birža 472 300,00
173595 LitPOS eksploatavimo ir plėtros paslaugos Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 415 562,40
171926 Mokslo tiriamasis darbas „Automobilių kelių dangos paviršiaus atsparumo slydimui vertinimo modelio, skirto visam kelio naudojimo (gyvavimo) laikotarpiui, sukūrimas ir matavimų kelyje atlikimas“ Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 176 055,00
168725 Energijos ir aplinkos oro kokybės tvaros paslaugų pirkimas Lietuvos savivaldybių asociacija 130 000,00
170685 ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITOS PARENGIMO PASLAUGOS Alytaus rajono savivaldybės administracija 8 000,00

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
173946 Žemės sunkio lauko nevienalytiškumo tyrimų geoido modeliui patikslinti Lietuvos Respublikos teritorijoje paslaugos Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 1 508 870,00
169337 Mokslo tiriamasis darbas „Automobilių kelių eksperimentinių dangų bandomojo ruožo eksploatacinių charakteristikų tyrimai ir stebėsena“ Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 290 301,99
172536 Mokslo tiriamasis darbas „Automobilių kelių bituminių ir kito tipo dangų triukšmo, atsirandančio dėl padangos ir dangos sąveikos, matavimai ir vertinimo modelio sukūrimas“ Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 187 504,02
171288 Aerodromo asfaltbetonio dangų tyrinėjimo paslaugos Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai 181 063,50
173038 Mokslo tiriamasis darbas „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo neardančiųjų metodų diegimas siekiant nustatyti kokybines ir kiekybines charakteristikas“ Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 161 587,03
179961 Raseinių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2016-2021 metų programos vykdymo paslaugos pirkimas Raseinių rajono savivaldybės administracija 103 104,51
170328 Pretenzijos Aplinkos monitoringo programos vykdymo 2016-2018 metais paslaugos Utenos rajono savivaldybės administracija 85 900,00
175474 Preliminari Pretenzijos Laboratorinių bandymų ir tyrimų konsultavimo ir atlikimo paslaugos, siekiant sudaryti preliminariąsias sutartis LITGRID AB 60 500,00
176924 Šiaulių miesto gatvių būklės įvertinimo, prioriteto remontui, rekonstrukcijai sąrašo sudarymo ir darbų atlikimo technologijų parinkimo paslaugos pirkimas Šiaulių miesto savivaldybės administracija 35 755,50
179237 Anykščių rajono savivaldybės statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų transporto infrastruktūros statinių laboratorinių kokybės bandymų ir tyrimų atlikimo paslaugos Anykščių rajono savivaldybės administracija 33 916,30
176132 Normatyvinio dokumento „Automobilių kelių ir jų elementų pritaikymo žmonėms su specialiaisiais poreikiais rekomendacijos R ŽSP 17“ parengimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 33 686,40
177646 Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų parengimas ir/ar teršalų koncentracijų bei dujinių srautų parametrų matavimai Uždaroji akcinė bendrovė 'LITESKO' 20 000,00
174537 Geomagnetinio lauko amžių variacijų tyrimo Lietuvos Respublikos teritorijoje paslaugų pirkimas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 16 940,00
177646 Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų parengimas ir/ar teršalų koncentracijų bei dujinių srautų parametrų matavimai UAB 'Vilniaus energija' 15 000,00
169501 Statinių vertikalių deformacijų tyrimas UAB 'Vilniaus energija' 14 520,00
172755 Šeduvos miesto bendrojo plano keitimo paslaugos Radviliškio rajono savivaldybės administracija 14 375,00
179108 Aerodromo priežiūros mokymų pirkimas Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai 11 400,00
172437 Oro uosto apšvietimo įrenginių priežiūros (ICAO) mokymų pirkimas Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai 10 725,00
169703 Biokuro katilų suvirinimo jungčių suirimo atvejų apžvalga ir dažniausių priežasčių studija UAB 'Vilniaus energija' 8 954,00
178383 VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO LEIDYKLOS “TECHNIKA” ELEKTRONINIŲ KNYGŲ DUOMENŲ BAZĖS PRENUMERATOS PASLAUGŲ SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, VYKDOMAS APKLAUSOS BŪDU LIETUVOS MOKSLINIŲ BIBLIOTEKŲ ASOCIACIJA 3 883,63
180557 Kelių techninių darbo projektų kelių saugumo audito ir bendrosios ekspertizės paslauga Kalvarijos savivaldybės administracija 2 541,00
176594 Bartų gatvės, Suvalkiečių gatvės, Kastyčio gatvės ir Maironio gatvės Palangoje techninių (darbo) projektų eismo saugumo audito paslaugų pirkimas Palangos miesto savivaldybės administracija 2 200,00