Tiekėjas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Viso sutarčių per 2017 m. už:

2 492 298,45 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
184440 Šiaulių miesto gatvių saugaus eismo priemonių diegimo studijos, projektinių sprendinių nustatymo ir pagrindimo paslaugų pirkimas Šiaulių miesto savivaldybės administracija 180 000,00
183791 Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo laboratorinių tyrinėjimų paslaugų pirkimas Vilniaus rajono savivaldybės administracija 108 851,60
180766 Aplinkos oro kokybės valdymo priemonių plano parengimo paslaugos pirkimas Šiaulių miesto savivaldybės administracija 79 255,00
181348 Vilniaus miesto B ir C kategorijos gatvių būklės nustatymo ir įvertinimo, remontuotinų gatvių prioritetų sąrašo sudarymo bei remonto rūšies parinkimo paslaugų pirkimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija 78 892,00
187654 Tyrimo paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 59 900,00
186727 Automobilių kelių priežiūros vadovų koregavimas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 54 717,89
184545 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimą ir asfalto mišinių reikalavimus reglamentuojančių normatyvinių dokumentų koregavimas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 49 002,10
186556 2017/PCPP-7-7 Tilto techninės būklės tyrimo paslaugų pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 44 649,00
186522 APLINKOS ORO MONITORINGAS Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 41 745,00
185395 Normatyvinio dokumento „Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijų R PDTP 12“ koregavimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 37 503,13
185515 Normatyvinio dokumento „Kelio dangos išilginio lygumo matavimo profilometru metodiniai nurodymai MN IRI 17“ parengimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 26 490,87
182161 Normatyvinio dokumento „Automobilių kelių dangų konstrukcijų sluoksnių storio nustatymo GPR metodu metodiniai nurodymai MN GPR 17“ parengimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 24 317,37
183649 APLINKOS TRIUKŠMO MONITORINGAS Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 17 605,50
186198 Radviliškio r. sav. vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos techninių (darbo) projektų kelių saugumo audito atlikimo paslaugos Radviliškio rajono savivaldybės administracija 16 940,00
188667 Laboratoriniai kokybės kontrolės tyrimai Kėdainių rajono savivaldybės administracija 16 857,72
184594 Skrydžių valdymo elektronikos kursas Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazė 12 960,00
185108 Keliams ir gatvėms remontuoti, rekonstruoti ir tiesti naudojamų medžiagų, mišinių, dangų kokybės laboratorinių tyrimų darbai Joniškio rajono savivaldybės administracija 10 000,00
185422 Produktų saugos, sudėties ir/ar atitikties deklaruojamiems rodikliams bandymų paslaugos(3) Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 9 600,00
186322 Mažeikių rajono vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti ir prižiūrėti naudojamų medžiagų ir gaminių laboratoriniai tyrimai ir bandymai Mažeikių rajono savivaldybės administracija 8 276,45
189166 ORO KOKYBĖS TYRIMŲ VISAGINO SAVIVALDYBĖJE PASLAUGOS Visagino savivaldybės administracija 3 963,96