Tiekėjas

Lietuvos energetikos institutas

Viso sutarčių per 2004 m. už:

709 849,97 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
22642 Pretenzijos 1 tiekėjas paviršinio radioaktyviųjų atliekų kapinyno įrengimo poveikio aplinkai vertinimas Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra 31 858,20

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
32300 Pretenzijos 1 tiekėjas IAE 1-ojo energijos bloko kuro išdegimo 2-ojo energijos bloko reaktoriuje komplekso projektavimas ir gamyba Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 523 221,73
34499 Pretenzijos 1 tiekėjas Aplinkos sąlygų apskaičiavimas esant projektinėms avarijoms patalpose su atestuotinais saugai svarbių sistemų elementais Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 73 853,10
29156 Pretenzijos 1 tiekėjas RBMK - 1500 aktyviosios zonos hidroprofiliavimo programinės įrangos ir metodikos parengimas Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 26 065,80
26183 Pretenzijos 1 tiekėjas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ekvatorijos prie krantinių Nr. 76-79 ir Nr. 153-156 gilinimo techninis projektas Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 17 258,46
26477 Pretenzijos 1 tiekėjas Likutinio dujų tarpeklio individualiuose IAE reaktorių blokeliuose tikimybės įvertinimo ir dujų terpelio pakitimo prognozavimas, TACtz-1733-540 Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 17 087,58
26360 Pretenzijos 1 tiekėjas Daviklių išbrokavimas pagal diagnostikos rezultatus 1-ame ir 2-ame blokuose 2004-2008 metais, TACtz-1733-500 Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 10 252,55
30725 Pretenzijos 1 tiekėjas Saugos analizės ataskaitos 12 OAБ-2 užduoties papildymas dėl ekspertizės pastabų, susijusių su LOD metodikos naudojimu Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 10 252,55