Tiekėjas

Lietuvos energetikos institutas

Viso sutarčių per 2005 m. už:

1 478 629,98 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
29977 Pretenzijos panaudoto branduolinio kuro nuobirų surinkimo IAE karštosiose kamerose įrangos komplekso sukūrimas Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 987 000,00

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
31215 Pretenzijos 1 tiekėjas VĮ IAE įrangos ir įrenginių radiologinių tyrimų programos rengimas Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 176 002,09
33266 Pretenzijos 1 tiekėjas Landfill tipo kapinyno preliminarių atliekų priimtinumo kriterijų parengimas Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 83 729,15
62208 Pretenzijos 1 tiekėjas Hidrilinio pleišėjimo parametrų nustatymo ir koncepcijos protėkio prieš suirimą išpildymo analizės KK TMO-2 vamzdžiams parengimas Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 76 894,11
44089 Pretenzijos 1 tiekėjas IAE 1-ojo energijos bloko valdymo ir apsaugos sistemos strypų resurso pratęsimo pagrindimas Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 60 820,20
39415 Pretenzijos Projektinių avarijų Ignalinos AE 2-me energetiniame bloke radiologinių pasekmių analizės, kai reaktorius pakrautas 2,8% įsodrinimo urano-erbio kuru, atlikimas Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 43 443,00
62067 Pretenzijos 1 tiekėjas Energijos išskyrimo pasiskirstymo trimačio apskaičiavimo patobulinimas (SMĮ uždavinys NZ15) Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 26 065,80
36333 Pretenzijos 1 tiekėjas Daviklių išbrokavimas pagal diagnostikos rezultatus 2-ame energijos bloke 2005 metais Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 10 252,55
36331 Pretenzijos 1 tiekėjas Ignalinos AE 2-me energijos bloke likutinio dujų tarpelio individualiuose reaktoriaus narveliuose tikimybės įvertinimas ir šio tarpelio pasikeitimo prognozavimas Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 8 688,60
38425 Pretenzijos Avarinių reaktoriaus apsaugų dėl technologinių priežasčių signalizacijos schemų keitimas Ignalinos AE 2-me energijos bloke Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 5 734,48