Tiekėjas

Lietuvos energetikos institutas

Viso sutarčių per 2007 m. už:

594 694,70 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
54955 Preliminari Matavimo priemonių atitikties įvertinimo ir fasuotų prekių ir matavimo indų ženklinimo kontrolės paslaugų pirkimas Valstybinė metrologijos tarnyba 130 329,01
54955 Preliminari Matavimo priemonių atitikties įvertinimo ir fasuotų prekių ir matavimo indų ženklinimo kontrolės paslaugų pirkimas Valstybinė metrologijos tarnyba 130 329,01
53667 1 tiekėjas IAE B1, D0, D1 blokų ir 119 pastato įrenginių detalių radiologinių tyrimų programų parengimas Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 127 440,00
50554 Pretenzijos bendrųjų duomenų sąvado pagal EURATOM sutarties 37 str. rengimas IAE naujos panaudoto branduolinio kuro saugyklos ir kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir jų saugojimo komplekso projektams Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 82 008,82
62692 1 tiekėjas Ignalinos AE tikimybines saugos analizes modelio pritaikymas VATESI veikloje Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 43 443,00
55957 Pretenzijos 1 tiekėjas paslaugos „Išmetamų į atmosferą šiltnamio dujų kiekio kitimo iki 2020 m. prognozių ir Lietuvos galimybių, įgyvendinant prisiimtus įsipareigojimus 20% sumažinti išmetamą šiltnamio dujų kiekį iki 2020 m., įvertinimo ir pasiūlymų parengimas“ pirkimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 21 721,50
61890 Pretenzijos 1 tiekėjas Karštasis sustabdimas, esant visiškam IAE savųjų reikšmių srovės nutaukimui procedūros pagrindimas Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 18 825,30
59631 Pretenzijos 1 tiekėjas Ignalinos AE pristatomų į VATESI dokumentų, susijusių su reaktorių aktyviosios zonos konfigūracijos, fizinių charakteristikų ir kontrolės pakeitimais bei kitais reaktoriaus fizikos ir branduolinio kuro saugojimo ir tvarkymo klausimais, ekspertizė. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 18 825,30
73099 1 tiekėjas ES strukturiniu fondu remiamo projekto „Taikomosios fizikos magistranturos ir doktoranturos studiju programu tobulinimas“ aukštuju technologijos nuomos paslaugos Kauno technologijos universitetas 11 468,95
61588 1 tiekėjas Davikliu išbrokavima pagal diagnostikos rezultatus 2-ame energijos bloke 2007 metais Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 10 252,55
62242 1 tiekėjas Greitai veikiancios avarines apsaugos servopavaru RBM-K9 195 rinkl. eksploatavimo termino pratesimo IAE 1-ame energijos bloke pagrindimo parengimas Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 51,26