Tiekėjas

Lietuvos energetikos institutas

Viso sutarčių per 2010 m. už:

504 969,88 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
92084 1 tiekėjas Klaipedos valstybinio juru uosto laivybos kanalo gilinimo ir platinimo paruosiamieji darbai: poveikio aplinkai vertinimas, gilinimo darbu techninis projektas ir inzineriniai geologiniai tyrimai. Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 188 253,01
78753 Pretenzijos Šventosios valstybinio jūrų uosto atstatymo poveikio aplinkai vertinimo atlikimas Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 156 296,34
98344 1 tiekėjas Potencialių Visagino AE statybos aikštelių įvertinimo išorinių įvykių atžvilgiu atnaujinimo ir papildymo paslaugos UAB "Visagino atominė elektrinė" 68 335,84
96706 1 tiekėjas Jūrų uostų akvatorijų ir laivybos kanalų projektavimo, gilinimo ir priežiūros taisyklių parengimas Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 40 300,63
111739 1 tiekėjas Objekto Klaipedos valstybinio juru uosto iplaukos kanalo tobulinimas ir Klaipedos valstybinio juru uosto Malku ilankos gilinimo 2 etapas - akvatorijos prie krantines Nr. 144 gilinimas statinio projekto vykdymo prieziura. Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 29 657,76
91818 ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMŲ NUSTATYMO PERKANČIOSIOMS ORGANIZACIJOMS GALIMYBIŲ ANALIZĖ IR POVEIKIO VERTINIMAS Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 11 553,52
84834 Bandomasis koksocheminio katilu kuro deginimas poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas UAB "Vilniaus energija" 6 307,92
84925 Matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų pirkimas Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija 4 257,85
86218 Matavimo prietaisu patikra ir remontas AB 'Lietuvos geležinkeliai' Radviliškio prekinių vagonų depas 7,01