Tiekėjas

Lietuvos energetikos institutas

Viso sutarčių per 2016 m. už:

2 159 907,40 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai