Tiekėjas

AB SEB bankas

Viso sutarčių per 2004 m. už:

6 027 317,89 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
18281 Pretenzijos 1 tiekėjas finansinių paslaugų pirkimas AB "Rytų skirstomieji tinklai" 2 148 787,09

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai