Tiekėjas

AB SEB bankas

Viso sutarčių per 2005 m. už:

7 146 307,84 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
33954 Pretenzijos 1 tiekėjas paskola AB Lietuvos elektrinė 1 595 867,01

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
32337 Pretenzijos 3 600 000 Lt paskola Marijampolės savivaldybės administracija 1 042 632,07
31404 Pretenzijos 20 000,0 tūkst. Lt ilgalaikė (10 metų) paskola Vilniaus miesto savivaldybės administracija 741 427,25
31402 Pretenzijos 17 557,0 tūkst. Lt ilgalaikė (10 metų) paskola Vilniaus miesto savivaldybės administracija 654 541,24
29307 Pretenzijos ilgalaikių paskolų suteikimas Telšių rajono savivaldybės administracija 566 114,46
35767 Pretenzijos 466 582,66 JAV dolerių paskolos refinansavimas banke Telšių rajono savivaldybės administracija 429 148,74
62179 Pretenzijos Finansinės paslaugos AB "Panevėžio energija" 336 791,88
34403 Pretenzijos ilgalaikės paskolos suteikimas banke Telšių rajono savivaldybės administracija 330 693,93
32449 Pretenzijos Banko paskola Kelmės rajono savivaldybės administracija 275 139,02
33581 Pretenzijos 5000 tūkst.Lt ilgalaikė 10 metų paskola Druskininkų savivaldybė 216 973,67
31126 Pretenzijos 654,0 tūkst. litų ilgalaikės paskolos suteikimas Telšių rajono savivaldybės administracija 216 867,47
26552 Pretenzijos ilgalaikės (7 metų) 2 579 021,44 (dviejų milijonų penkių šimtų septyniasdešimt devynių tūkstančių dvidešimt vieno ir keturiasdešimt keturių šimtųjų) Lt (arba lygiavertės sumos eurais) paskolos, t. y. kreditinės linijos suteikimas Kauno rajono savivaldybės administracija 216 327,62
35768 Pretenzijos 370,0 tūkst. litų ilgalaikės paskolos suteikimas banke Telšių rajono savivaldybės administracija 119 902,69
29578 Pretenzijos ilgalaikės (7 metams) 15 000 000 (penkiolikos milijonų) litų (arba lygiavertė suma eurais) paskolos paėmimas Kauno miesto savivaldybės administracija 93 967,22
34306 Pretenzijos banko paslauga Lazdijų rajono savivaldybės administracija 60 516,20
32920 Pretenzijos banko paskola Jonavos rajono savivaldybės administracija 57 806,71
33624 Pretenzijos Ilgalaikė (8 metų) 1 250 000 Lt paskola investiciniams projektams finansuoti Šilalės rajono savivaldybės administracija 50 538,69
31432 Pretenzijos ilgalaikė (5 metų) 1,5 milijono Lt paskola Šakių rajono savivaldybės administracija 47 731,00
31790 Pretenzijos ilgalaikės (7 metų) iki 6 mln. Lt paskolos Vilniaus g. renovacijai ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nuosavybės teise valdomo turto projektavimo, statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbams finansuoti pirkimas Šiaulių miesto savivaldybės administracija 43 269,23
32444 Pretenzijos ilgalaikė paskola Varėnos rajono savivaldybės administracija 26 685,20
32207 Pretenzijos paskolos iki 2700 tūkst. Lt penkerių metų laikotarpiui suteikimas Utenos rajono savivaldybės administracija 20 644,11
36145 Pretenzijos ilgalaikės paskolos suteikimo paslaugos pirkimas Akmenės rajono savivaldybės administracija 2 722,43