Tiekėjas

AB SEB bankas

Viso sutarčių per 2009 m. už:

14 669 694,96 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
77990 Preliminari Kredito paslaugų pirkimas VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra 1 322 940,72

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
71048 Preliminari 1 tiekėjas kredito paslaugų pirkimas VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra 8 172 768,48
74239 Ilgalaikės iki 929000 EUR paskolos 5 metų laikotarpiui suteikimas Marijampolės savivaldybės administracija 928 999,94
75296 Ilgalaikė banko paskola Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 917 516,22
68875 1 tiekėjas Kredito teikimo paslauga AB "Klaipėdos vanduo" 890 688,00
74242 Ilgalaikė banko paskola Joniškio rajono savivaldybės administracija 347 544,02
73729 Ilgalaikių (7 metų) 2-jų paskolų 144810 eurų ir 139017 eurų, pirkimas Širvintų rajono savivaldybės administracija 283 827,62
75217 Banko finansinių paslaugų pirkimas Palangos miesto savivaldybės administracija 246 333,41
73732 Banko paskolos suteikimo paslaugų pirkimas Jurbarko rajono savivaldybės administracija 173 772,01
70062 Ilgalaikė (10 metų) 9 500 tūkstančių litų paskola Šiaulių miesto savivaldybės administracija 171 549,18
72956 1 tiekėjas Trumpalaike iki 18,0 mln. Lt paskola uždarosios akcines bendroves Vilniaus kapitaline statyba vykdomiems investiciniams projektams finansuoti UAB "Vilniaus kapitalinė statyba" 162 621,64
75293 1 mln. 320 tūkst. Lt (ekvivalentu eurais) ilgalaikės paskolos pirkimas Neringos savivaldybės administracija 131 931,95
72678 1 tiekėjas Ilgalaikė 1000,0 tūkst. Lt (vienas milijonas litų) paskola investiciniams projektams finansuoti Šilalės rajono savivaldybės administracija 129 957,72
79125 Ilgalaikės banko paskolos pirkimas Biržų rajono savivaldybės administracija 123 132,00
77075 Banko paskolos suteikimo paslaugos pirkimas Jurbarko rajono savivaldybės administracija 105 383,46
78617 Pretenzijos Ilgalaikių paskolų pirkimas Elektrėnų savivaldybės administracija 100 051,35
78954 Kazlų Rūdos savivaldybės vardu imamos ilgalaikės paskolos banko finansinių paslaugų pirkimas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 94 711,54
74130 1 tiekėjas Paskolos iki 6 000 000 litų/1 738 123 eurų trejiems metams suteikimas Utenos rajono savivaldybės administracija 85 517,55
77074 Ilgalaikė banko paskola Akmenės rajono savivaldybės administracija 75 301,20
78617 Pretenzijos Ilgalaikių paskolų pirkimas Elektrėnų savivaldybės administracija 66 700,94
71418 Trumpalaikė 1500 tūkst. litų paskola Varėnos rajono savivaldybės administracija 55 998,03
77803 Banko finansinių paslaugų pirkimas Palangos miesto savivaldybės administracija 52 454,82
72693 570,0 tūkst. eurų trumpalaikės kredito linijos pirkimas Biržų rajono savivaldybės administracija 21 483,78
75982 Paskolos paslauga projektui Nr. LLI - 043 Kokybiškų sveikatos apsaugos paslaugų prieinamumo gerinimas Lietuvos - Latvijos pasienyje pagal Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, įgyvendinamą pagal 2007 - 2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą finansuoti VšĮ Mažeikių ligoninė 6 420,64
79287 Kreditinės linijos atidarymo paslaugos pirkimas Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2 085,26
76259 Ilgalaikė 7 500 tūkstančių litų paskola Alytaus rajono savivaldybės administracija 3,48