Tiekėjas

AB bankas "Hansabankas"

Viso sutarčių per 2007 m. už:

65 002 717,00 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
55350 Ilgalaikė paskola Lietuvos elektrinės energobloko Nr. 9 statybai AB Lietuvos elektrinė 63 016 638,60
49288 Pretenzijos ilgalaikė (10 metų) ne daugiau kaip 95290,5 tūkst. Lt paskola eurais Vilniaus miesto savivaldybės administracija 1 614 486,79

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai