Tiekėjas

UAB "Projektų ekspertizė"

Viso sutarčių per 2007 m. už:

101 609,13 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
50260 Pretenzijos techninių darbo projektų ekspertizė Joniškio rajono savivaldybės administracija 43 443,00
48365 Pretenzijos statinių projektų ekspertizės Zarasų rajono savivaldybės administracija 13 032,90
47647 Pretenzijos Krašto apsaugos sistemos statinių projektų bendrosios ir projektų sprendinių dalinės ekspertizės paslaugų viešasis pirkimas Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos 12 164,04
50355 Pretenzijos Ukmergės rajono švietimo, socialinės paskirties, susisiekimo, vandentvarkos ūkio statinių ir tinklų tiesimo rekonstravimo - remonto projektinės dokumentacijos ekspertizės paslaugų pirkimas Ukmergės rajono savivaldybės administracija 11 839,67
47687 Pretenzijos statinių projektų bendroji ekspertizė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 4 344,30
53358 Anykščių rajono savivaldybės statinių techninių projektų bendrųjų ekspertizių atlikimas Anykščių rajono savivaldybės administracija 3 725,09
53358 Anykščių rajono savivaldybės statinių techninių projektų bendrųjų ekspertizių atlikimas Anykščių rajono savivaldybės administracija 2 665,66
55919 Radviliškio miesto kultūros centro techninio projekto bendroji ekspertizė Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2 172,15
47670 Pretenzijos 1 tiekėjas projekto BPD2004-ERPF-1.5.0-11-05/0040 Nepilnamečių nuteistųjų socialinė integracija techninio projekto bendroji ekspertizė Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius - pataisos namai 1 737,72
55649 Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės sienų renovavimas ir grindų šiltinimas techninio darbo projekto bendrosios ekspertizės paslaugos pirkimas Marijampolės apskrities viršininko administracija 1 737,72
52687 Lazdijų rajono Krosnos gyvenvietės vandens tiekimo ir buitinių nuotekų kanalizavimo bei vandenvalos sistemų įrengimo techninio projekto ekspertizės atlikimo paslaugų pirkimas Lazdijų rajono savivaldybės administracija 1 708,76
57384 Teritorijos pritaikymo pramonės ir sandėliavimo objektų statybai projektinės dokumentacijos (techninio ir darbo projektų) ekspertizės paslaugų pirkimas Radviliškio rajono savivaldybės administracija 1 367,01
46756 Pretenzijos projekto Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-09-05/0041 Nepilnamečių nuteistųjų socialinės integracijos į visuomenę centras techninio projekto bendroji ekspertizė Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius - pataisos namai 1 158,48
53358 Anykščių rajono savivaldybės statinių techninių projektų bendrųjų ekspertizių atlikimas Anykščių rajono savivaldybės administracija 512,63