Tiekėjas

UAB "VALSTYBINĖ PROJEKTŲ IR SĄMATŲ EKSPERTIZĖ"

Viso sutarčių per 2011 m. už:

74 822,83 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
101096 Statinių projektų ekspertizės paslaugos Šiaulių rajono savivaldybės administracija 58 716,26

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
113004 1 tiekėjas Mažeikių rajono Renavo tvenkinio hidrostatinio ant Varduvos upelio hidrotechnikos statinio ekspertizės paslaugos pirkimas Mažeikių rajono savivaldybės administracija 4 625,81
99980 Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio tvarkymo supaprastinto ir Juozapinės valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo techninio projektų ekspertizės paslaugų pirkimas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 4 205,28
101177 Platelių ežero hidroįrenginio rekonstrukcijos techninio darbo projekto ekspertizė Žemaitijos nacionalinio parko direkcija 2 838,57
104418 Rekonstravimo projektų ekspertizės atlikimo paslauga (4 pirkimo objekto dalys) Jonavos rajono savivaldybės administracija 1 647,07
110198 1 tiekėjas Raseinių rajono melioracijos griovių, juose esančių hidrotechninių statinių ir drenažo rinktuvų rekonstravimo techninių darbo projektų ekspertizės atlikimas Raseinių rajono savivaldybės administracija 1 445,20
105892 Melioracijos statinių techninių darbo projektų ekspertizės paslaugos Pasvalio rajono savivaldybės administracija 379,40
105892 Melioracijos statinių techninių darbo projektų ekspertizės paslaugos Pasvalio rajono savivaldybės administracija 334,51
105892 Melioracijos statinių techninių darbo projektų ekspertizės paslaugos Pasvalio rajono savivaldybės administracija 217,22
105124 10 projektų bendrųjų ekspertizių pirkimai Jonavos rajono savivaldybės administracija 210,26
110286 9 projektų ekspertizių atlikimo paslauga Jonavos rajono savivaldybės administracija 70,09
105124 10 projektų bendrųjų ekspertizių pirkimai Jonavos rajono savivaldybės administracija 66,58
105124 10 projektų bendrųjų ekspertizių pirkimai Jonavos rajono savivaldybės administracija 66,58