Tiekėjas

AB Lietuvos paštas

Viso sutarčių per 2006 m. už:

5 381 589,93 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
37746 Pretenzijos 1 tiekėjas įmokų už elektros energiją surinkimo paslauga AB "Rytų skirstomieji tinklai" 4 054 680,26
37123 Pretenzijos pašto paslaugos Lietuvos bankas 430 085,73
54544 Pretenzijos 1 tiekėjas Periodinių leidinių prenumeratos 2007 metams pirkimas Krašto apsaugos ministerijos Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnyba 202 734,01
40072 Pretenzijos 1 tiekėjas universalių pašto paslaugų, taip pat siuntų pristatymo ar paėmimo iš Vilniaus miesto savivaldybės pašto siuntų dėžės paslaugų pirkimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija 173 772,01
158325 Pretenzijos 1 tiekėjas Įmokų už sunaudotą elektros energiją surinkimo paslaugos pirkimas AB "Rytų skirstomieji tinklai" 173 772,01
46491 1 tiekėjas pašalpų ir pensijų išmokų pristatymo gavėjams Kauno rajone paslaugų pirkimas Kauno rajono savivaldybės administracija 104 263,21
36305 Pretenzijos 1 tiekėjas pašto paslaugų pirkimas Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 79 667,75
45530 Pretenzijos šalpos pensijų ir kitų išmokų pristatymas gavėjams Panevėžio miesto savivaldybės administracija 40 871,18
49622 Pretenzijos Periodinių leidinių prenumeratos pirkimas Lietuvos žemės ūkio universitetas 28 962,00
47787 Pretenzijos 1 tiekėjas Periodiniu leidiniu pirkimas Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 16 077,17
47625 Pretenzijos Lietuvos serialinių leidinių, išleistų 2007 m., pirkimas Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 11 782,10
48072 Pretenzijos 1 tiekėjas Lietuvos periodinių leidinių prenumerata MRU bibliotekai Vilniuje ir MRU Kauno PF bibliotekai Mykolo Romerio universitetas 11 339,17
47872 Pretenzijos VGTU periodinių leidinių prenumeratos pirkimas 2007 metams Vilniaus Gedimino technikos universitetas 10 481,35
49379 Pretenzijos Lietuvos ir užsienio šaliu leidyklu periodiniu leidiniu prenumeratos 2007 metams pirkimas Vilniaus universitetas 9 224,03
47080 Pretenzijos 1 tiekėjas 2007 m. Lietuvos periodiniu leidiniu prenumerata Lietuvos mokslų akademijos biblioteka 9 180,08
47794 Pretenzijos Periodinių leidinių prenumeratos pirkimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 6 706,76
60905 Pretenzijos Periodinių leidinių prenumerata 2007m. VPU bibliotekai Lietuvos edukologijos universitetas 5 875,28
47627 Pretenzijos Periodinių leidinių prenumerata 2007 metams ir knygos Vilniaus Gedimino technikos universitetas 4 723,63
49258 Pretenzijos 1 tiekėjas Lietuvoje leidžiamų periodinių leidinių prenumerata 2007 m. KU bibliotekai Klaipėdos universitetas 3 359,94
53248 Pretenzijos Vakarų šalių, Rusijos ir Lietuvos serialiniai informaciniai leidiniai Lietuvos technikos biblioteka 2 839,94
48072 Pretenzijos 1 tiekėjas Lietuvos periodinių leidinių prenumerata MRU bibliotekai Vilniuje ir MRU Kauno PF bibliotekai Mykolo Romerio universitetas 1 192,32