Tiekėjas

AB Lietuvos paštas

Viso sutarčių per 2014 m. už:

3 332 375,82 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
151631 Pretenzijos 1 tiekėjas Visuomenės informavimo priemonių platinimo paslaugų pirkimas Lietuvos bankas 183 112,73

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
155410 1 tiekėjas Socialinių išmokų išmokėjimo ir pristatymo į namus paslaugų pirkimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija 599 513,44
154267 Preliminari Centralizuotas pašto ir skubių siuntų paslaugų pirkimas policijos įstaigoms Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 456 279,74
155044 Pretenzijos Pašto paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 394 245,25
144674 1 tiekėjas Pašto paslaugų pirkimas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 217 673,63
148828 Pašto ir pasiuntinių paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra 171 908,51
157435 1 tiekėjas Socialinių išmokų, kompensacijų, šalpos išmokų ir išmokų vaikams išmokėjimo ir pristatymo į namus paslaugos Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 147 603,00
148180 1 tiekėjas Mokėtojų įmokų surinkimo AB Lietuvos paštas paslaugų pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' 126 158,48
148324 Pretenzijos Mokėjimo pranešimų spausdinimo ir pristatymo paslaugų pirkimas UAB Komunalinių paslaugų centras 102 503,77
145898 Įvairių socialinių išmokų pristatymas ir išmokėjimas jų gavėjams Utenos rajono savivaldybės administracija 86 886,01
156528 Korespondencijos pašto paslaugų viešasis pirkimas, Nr. 1758 Vilniaus universitetas 86 886,01
146217 1 tiekėjas Šalpos ir kitų socialinių išmokų pristatymo į namus paslaugų pirkimas Rokiškio rajono savivaldybės administracija 86 017,15
147402 Pašto siuntų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas gavėjams Lietuvoje ir užsienyje UAB "Vilniaus energija" 81 672,85
154966 1 tiekėjas Socialinių išmokų pristatymo paslaugos pirkimas Šilalės rajono savivaldybės administracija 81 325,30
153651 Pašto ir pasiuntinių Lietuvoje paslaugų pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 73 995,65
154005 Pašto paslaugų pirkimas (VP-55) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 58 896,95
156121 1 tiekėjas Su euro įvedimu susijusios pašto paslaugos Lietuvos Respublikos finansų ministerija 52 566,03
156834 1 tiekėjas Leidinių prenumeratos priėmimo, apdorojimo ir pristatymo paslaugų pirkimas Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba 48 419,83
147957 Pašto siuntų ir siuntinių pervežimo paslaugų pirkimas Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 47 367,35
147052 1 tiekėjas Šalpos, transporto, išmokų vaikams ir kitos piniginės socialinės paramos išmokų pristatymo ir išmokėjimo Kelmės rajono gyventojams paslauga Kelmės rajono savivaldybės administracija 37 534,75
146223 1 tiekėjas Socialinių išmokų pristatymo ir išmokėjimo Biržų rajono gyventojams paslaugos Biržų rajono savivaldybės administracija 36 492,12
149706 1 tiekėjas Pašto siuntų surinkimo, rūšiavimo, vežimo ir pristatymo Lietuvos Respublikoje ir užsienyje paslaugų pirkimas Valstybės įmonė 'REGITRA' 33 443,54
149316 Pretenzijos Pašto korespondencijos siuntų paslaugos Klaipėdos universitetas 31 278,96
155192 Pretenzijos Pašto paslaugų pirkimas Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai 25 899,80
147810 1 tiekėjas Pašto paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 10 239,30
147957 Pašto siuntų ir siuntinių pervežimo paslaugų pirkimas Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 9 890,52
150674 Pašto siuntų ir pasiuntinių pašto paslaugų pirkimas Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba 9 884,16
147630 1 tiekėjas Lietuvos periodinių leidinių 2014 metams prenumerata Mykolo Romerio universitetas 8 308,98
158297 1 tiekėjas LIETUVOS PERIODINIŲ LEIDINIŲ 2015 METAMS PRENUMERATAI PIRKIMAS Mykolo Romerio universitetas 6 551,56
170894 Periodinių leidinių prenumeratos VGTU padaliniams pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 6 139,08
158893 1 tiekėjas Lietuvos Respublikos periodinių leidinių prenumeratos 2015 m. pirkimas (Nr. 437) Vilniaus universitetas 4 641,82
148828 Pašto ir pasiuntinių paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra 4 516,45
154536 1 tiekėjas Pašto paslaugos (LV3-14-35) AB 'Lietuvos geležinkeliai' Radviliškio prekinių vagonų depas 3 504,40
158455 Periodinių leidinių prenumeratos bibliotekai pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 1 018,59
153422 1 tiekėjas Kauno rajono savivaldybės leidžiamų leidinių platinimo paslaugos Kauno rajono savivaldybės administracija 0,11