Tiekėjas

AB Lietuvos paštas

Viso sutarčių per 2016 m. už:

20 595 517,53 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
172630 Elektroninio pristatymo paslaugų ir Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priežiūros paslaugų įsigijimas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos 8 500 661,73
178837 Preliminari Pašto paslaugų pirkimas Nacionalinė teismų administracija 3 968 252,00
176000 Preliminari KAUNO KORTELIŲ PLATINIMO, TERMINUOTŲJŲ ELEKTRONINIŲ BILIETŲ PLATINIMO IR PINIGINIŲ ĮMOKŲ SURINKIMO Į KAUNO KORTELIŲ SĄSKAITAS PREKYBOS CENTRUOSE IR TINKLUOSE PASLAUGŲ PIRKIMAS Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno autobusai" 2 700 000,00
172055 Preliminari Pensijų ir kitų išmokų išmokėjimo mokėjimo įstaigoje paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1 080 000,00
169189 Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų, pensinio pobūdžio ir kitų išmokų pristatymo gavėjams pagal išmokos gavėjo gyvenamąją vietą paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius 612 000,00
177081 Centralizuotų pašto paslaugų viešasis pirkimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 345 000,00
171970 Pašto paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius 336 726,64
171970 Pašto paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba 272 424,34
173828 Pašto paslaugų Fondo valdybos Kauno skyriui pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius 271 358,98
180596 Įmokų surinkimo pagal atsiskaitymo knygeles UAB Verslo aptarnavimo centras 261 126,72
171970 Pašto paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius 202 865,19
173776 Preliminari Įmokų grynaisiais / negrynaisiais pinigais surinkimo ir duomenų administravimo paslaugos pirkimas Akcinė bendrovė 'Kauno energija' 195 000,00
171970 Pašto paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius 194 871,96
171970 Pašto paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius 187 273,64
169413 Socialinių išmokų pristatymo (išmokėjimo) Kauno rajono savivaldybės gyventojams paslaugų pirkimas Kauno rajono savivaldybės administracija 163 200,00
171970 Pašto paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius 162 845,34
171970 Pašto paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius 107 405,40
174625 Šalpos išmokų, transporto išlaidų kompensacijos ir kitos piniginės socialinės paramos pristatymo į namus ir išmokėjimo paslaugos Telšių rajono savivaldybės administracija 103 825,80
171970 Pašto paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius 102 881,22
173227 Socialinių išmokų ir pašalpų pristatymo į namus ir išmokėjimo paslaugos pirkimas Mažeikių rajono savivaldybės administracija 102 000,00
170619 Šalpos, transporto, išmokų vaikams ir kitos piniginės socialinės paramos ir išmokų pristatymo ir išmokėjimo Kelmės rajono gyventojams paslauga Kelmės rajono savivaldybės administracija 98 280,00
172451 Preliminari Preliminariosioms sutartims įmokų priėmimo pagal vartotojų pateiktas sąskaitas tiekėjo įmokų surinkimo vietose bei informacijos surinkimo ir duomenų administravimo paslaugos pirkimui sudaryti AB 'Šiaulių energija' 98 028,00
171970 Pašto paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius 93 225,82
176124 Socialinių išmokų (kompensacijų, pašalpų ir kitų išmokų) pristatymo į namus Anykščių rajono gyventojams paslaugos Anykščių rajono savivaldybės administracija 85 275,00
171970 Pašto paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius 73 994,85
179473 PINIGINIŲ SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, NUMATYTŲ TEISĖS AKTUOSE, PRISTATYMO IR IŠMOKĖJIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS PASLAUGOS Marijampolės savivaldybės administracija 69 450,00
171205 Šalpos išmokų pristatymo į namus ir išmokėjimo Švenčionių rajono gyventojams paslaugų pirkimas Švenčionių rajono savivaldybės administracija 67 500,00
171107 Socialinių išmokų pristatymo ir išmokėjimo Plungės savivaldybės gyventojams paslauga Plungės rajono savivaldybės administracija 45 000,00
181136 Elektroninio bilieto kortelių pardavimo (platinimo), papildymo elektroniniais bilietais ir pinigais Vilniaus m. klientų aptarnavimo padaliniuose paslaugos Savivaldybės įmonė "Susisiekimo paslaugos" 33 275,00
171970 Pašto paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 21 176,52
171500 Įmokų surinkimo ir duomenų perdavimo paslauga iš AB „Lietuvos paštas“ Uždaroji akcinė bendrovė 'LITESKO' 14 481,00
171970 Pašto paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius 13 466,88
180668 Pašto paslaugos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius 4 500,00
174465 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos asmeninio pašto ženklo įmonės veiklos 25-mečio proga pagaminimas (3000 vnt.) Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 4 500,00
171746 Laikraščių ir žurnalų prenumeratos 2016 metams paslaugos pirkimas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 3 645,50