Tiekėjas

AB Lietuvos paštas

Viso sutarčių per 2017 m. už:

23 260 855,88 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
178400 Preliminari Pašto ir kurjerių paslaugų užsakymai per CPO elektroninį katalogą 1-as kvietimas Viešoji įstaiga CPO LT 20 000 000,00
187820 Preliminari Pašto paslaugos Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2 113 600,00
183785 Preliminari Preliminariosioms sutartims įmokų priėmimo pagal vartotojų pateiktas sąskaitas tiekėjo įmokų surinkimo vietose bei informacijos surinkimo ir duomenų administravimo paslaugos pirkimui sudaryti AB 'Šiaulių energija' 291 384,00
189570 Sąskaitų, suderinimo aktų, sutarčių ir įspėjimų išnešiojimo paslaugos pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" 232 702,36
185966 Mokėjimo pranešimų, sąskaitų spausdinimo ir pristatymo bei pašto paslaugų pirkimas UAB Komunalinių paslaugų centras 130 572,61
183399 Mokėtojų įmokų surinkimo ir administravimo AB Lietuvos paštas paslaugų pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' 99 000,00
183143 Socialinių išmokų pristatymo į namus rajono gyventojams paslaugų pirkimas Ukmergės rajono savivaldybės administracija 97 200,00
183976 Pašto paslaugų pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" 83 854,26
180325 Atsiskaitymo per VIISP tarpininkavimo paslaugos įsigijimas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos 69 272,00
181777 Įvairių socialinių išmokų (pašalpų, pensijų, kompensacijų ir kt. išmokų) pristatymo ir išmokėjimo jų gavėjams paslaugos Utenos rajono savivaldybės administracija 59 000,00
188370 Mokėjimo pranešimų spausdinimo, vokavimo ir išnešiojimo paslaugos SĮ 'Kretingos komunalininkas' 44 555,60
185825 Įmokų ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų surinkimo, informacijos pateikimo ir surinktų sumų pervedimo paslauga iš AB Lietuvos paštas Akcinė bendrovė "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI" 26 400,00
186422 Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų, išmokų vaikams, socialinių pašalpų, būsto šildymo išlaidų kompensacijų ir kitų išmokų išmokėjimas ir pristatymas į namus Pasvalio rajono gyventojams Pasvalio rajono savivaldybės administracija 12 744,00
180457 Kurjerių ir pašto paslaugų pirkimas (ADIC-SD2-45) Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos 571,05