Tiekėjas

Viešoji įstaiga "Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai"

Viso sutarčių per 2008 m. už:

5 020 942,43 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai