Tiekėjas

Viešoji įstaiga "Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai"

Viso sutarčių per 2010 m. už:

611 146,02 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai