Tiekėjas

Viešoji įstaiga "Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai"

Viso sutarčių per 2011 m. už:

4 229 565,30 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai