Tiekėjas

Viešoji įstaiga "Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai"

Viso sutarčių per 2012 m. už:

507 975,66 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
120675 Preliminari Konsultavimo Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai ir pirmininkavimo metu paslaugos. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 154 222,66
120675 Preliminari Konsultavimo Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai ir pirmininkavimo metu paslaugos. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 115 848,01
120675 Preliminari Konsultavimo Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai ir pirmininkavimo metu paslaugos. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 65 164,50
115879 Tyrimo „Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos įgyvendinimo 2011, 2012 ir 2013 metais pažangos įvertinimas“ atlikimo paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 53 617,35
120675 Preliminari Konsultavimo Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai ir pirmininkavimo metu paslaugos. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 43 443,00
120675 Preliminari Konsultavimo Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai ir pirmininkavimo metu paslaugos. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 43 443,00
122431 TYRIMO „VEIKSMINGA ES IŠORĖS SIENŲ APSAUGA KAIP LIETUVOS PIRMININKAVIMO ES TARYBAI PRIORITETAS ES INICIATYVŲ IR LIETUVOS INTERESŲ KONTEKSTE“ PASLAUGŲ PIRKIMAS Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 19 624,65
116261 1 tiekėjas Specialios tematikos mokymų „Pasirengimas dalyvauti ES sprendimų priėmimo ir priimtų sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo procesuose“ organizavimo Lietuvoje ir užsienyje paslauga Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 8 268,19
122236 Tyrimų atlikimo paslaugos Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba 4 344,30