Tiekėjas

Viešoji įstaiga "Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai"

Viso sutarčių per 2013 m. už:

432 384,59 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai