Tiekėjas

Viešoji įstaiga "Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai"

Viso sutarčių per 2014 m. už:

786 379,40 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR