Tiekėjas

Viešoji įstaiga "Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai"

Viso sutarčių per 2016 m. už:

0,00 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR