Tiekėjas

Viešoji įstaiga "Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai"

Viso sutarčių per 2017 m. už:

451 270,00 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
182030 Valstybinio audito poveikio įvertinimo paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 111 270,00