Tiekėjas

UAB "Alna Intelligence"

Viso sutarčių per 2009 m. už:

8 067 382,13 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
80517 Preliminari „Preliminarioji sutartis del kompiuterines ir biuro irangos tiekimo per CPO. 1 pirkimo dalis“ Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 4 633 920,30
81960 Preliminari Preliminarioji sutartis dėl kompiterinės ir biuro įrangos tiekimo per CPO. 5 pirkimo dalis Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 868 860,06
77559 Standartinės Microsoft programinės įrangos arba lygiavertės programinės įrangos licencijų komplekto darbo vietai nuomos, apibrėžtos Microsoft korporatyvinės prenumeratos sutarties arba lygiavertės sutarties nustatyta tvarka, pirkimas Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 355 363,76
69249 Pretenzijos Ieškinys Kompiuterinė, programinė įranga ir jos priežiūra Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 170 048,51
72108 Programinės įrangos licencijų nuoma UAB "Vilniaus energija" 157 361,03
75072 Preliminari Tinklo įranga ir tarnybinės stotys Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 134 516,04
75975 Pretenzijos Projekto „Bibliotekos pažangai“ kompiuterinės technikos ir interneto ryšio diegimo techninės priežiūros kaimiškosioms vietovėms pirkimas Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 119 328,23
75717 1 tiekėjas Duomenų bazės „Oracle“ programinės įrangos licencijų palaikymo (support) pirkimas VĮ Registrų centras 108 860,12
75057 Preliminari Pretenzijos Staliniai ir nešiojamieji kompiuteriai bei monitoriai Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 105 186,52
80176 Kompiuterinės įrangos įsigijimas Lietuvos policijos logistikos centras 97 831,70
79545 Serverių patalpos modernizavimas ir įrengimas Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 88 078,34
78506 Kompiuterinės techninės ir programinės įrangos ir jos įdiegimo pirkimas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 68 618,02
74567 Elektroninio pašto srauto antivirusinės ir antispaminės apsaugos įrangos komplekto pirkimas 2009-2/90 Vilniaus universitetas 50 663,23
69648 Pretenzijos Kompiuterių ir biuro įrangos pirkimas bei kompiuterinių tinklų aptarnavimo paslaugų pirkimas UAB Lietuvos parodų centras 'LITEXPO' 35 666,86
75057 Preliminari Pretenzijos Staliniai ir nešiojamieji kompiuteriai bei monitoriai Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 31 362,95
83037 Duomenų bazių valdymo sistema SQL Server 2008 enterprise Edition arba lygiavertės programinės įrangos licencijų pirkimas Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 27 527,08
78682 Pretenzijos VGTU kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 26 983,90
80176 Kompiuterinės įrangos įsigijimas Lietuvos policijos logistikos centras 24 921,56
75052 Pretenzijos Kompiuterių ir kitos kompiuterinės įrangos pirkimas Europos regioninės plėtros fondo finansuojamam projektui Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007-2010 m., projekto kodas Nr. VP3-2.3-SADM-01-V-01-001 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 18 688,35
79223 kompiuterinė įranga Vilniaus Gedimino technikos universitetas 15 325,08
75057 Preliminari Pretenzijos Staliniai ir nešiojamieji kompiuteriai bei monitoriai Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 11 890,35
80686 1 tiekėjas Kompiuterinės įrangos pirkimas Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 11 005,56
78759 Kompiuterinės įrangos pirkimas Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 10 711,38
75072 Preliminari Tinklo įranga ir tarnybinės stotys Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 9 291,65
74940 Programinės įrangos nuomos ir techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas Lietuvos bankas 6 813,09
75052 Pretenzijos Kompiuterių ir kitos kompiuterinės įrangos pirkimas Europos regioninės plėtros fondo finansuojamam projektui Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007-2010 m., projekto kodas Nr. VP3-2.3-SADM-01-V-01-001 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 6 244,49
81914 Programinės įrangos XPRESS-MP arba lygiavertės programinės įrangos licencijos pirkimas Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 4 791,60
83031 IT įranga UAB "Vilniaus energija" 3 469,07
78230 1 tiekėjas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos kompiuterizuotų darbo vietų turimos antivirusinės programinės įrangos licencijų galiojimo pratęsimas Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2 838,56
76647 Pretenzijos kompiuterinė bei audiovizualinė technika ir programinė įranga Mykolo Romerio universitetas 1 014,50