Tiekėjas

UAB "Alna Intelligence"

Viso sutarčių per 2010 m. už:

3 900 121,56 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
94623 Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų centralizuotas programinės įrangos licencijų nuomos pirkimas Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 899 534,14
91106 Automatizuotos elektros energijos apskaitų bei energijos srautų informacinės sistemos funkcionalumo išplėtimo paslaugos Akcinė bendrovė 'VST' 372 341,29
89491 Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijų paketo nuoma Akcinė bendrovė 'Kauno energija' 316 365,65
92363 Pretenzijos 1 tiekėjas Teismų informacinės sistemos centralizacijos prekių ir paslaugų įsigijimas Nacionalinė teismų administracija 299 947,74
93695 1 tiekėjas Kompiuterinės technikos ir programinės įrangos įsigijimas Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 248 460,42
90398 Microsoft programinės įrangos arba lygiavertės programinės įrangos licencijų nuomos, apibrėžtos Microsoft korporatyvinės prenumeratos sutarties arba lygiavertės sutarties nustatyta tvarka pirkimas Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 194 494,32
93695 1 tiekėjas Kompiuterinės technikos ir programinės įrangos įsigijimas Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 181 797,54
97941 Programinės įrangos licencijų nuoma Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 129 466,88
91055 1 tiekėjas „Oracle“ programinės įrangos techninio aptarnavimo paslauga VĮ Registrų centras 106 867,45
97262 1 tiekėjas Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Valstybinis studijų fondas 95 477,89
86339 Projekto „Bibliotekos pažangai“ kompiuterinės technikos ir interneto ryšio diegimo techninės priežiūros 2 etapo kaimiškosioms vietovėms pirkimas Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 66 320,58
95571 MICROSOFT ARBA LYGIAVERTĖS PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJŲ PAKETO NUOMOS PIRKIMAS Valstybės įmonė 'ORO NAVIGACIJA' 63 640,65
85421 1 tiekėjas Programinės įrangos nuoma Plungės rajono savivaldybės administracija 63 444,98
91755 Diskų masyvo DS4700 išplėtimas AB Lietuvos paštas 62 378,36
92812 Darbo vietų apsaugos nuo virusų programinės įrangos pirkimas AB Lietuvos paštas 62 027,92
95873 Supaprastintas atviras konkursas kompiuterinei techninei įrangai ir jos diegimui pirkti Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 58 565,51
83160 1 tiekėjas Varėnos rajono savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžių audio/video transliacijų internetu gyventojams realizavimo paslaugų pirkimas Varėnos rajono savivaldybės administracija 52 284,28
81216 Pretenzijos Prekių ir paslaugų projekto Elektroninių priemonių, skirtų įtraukti gyventojus į demokratijos procesus, diegimas Anykščių rajono savivaldybėje įgyvendinimui pirkimas Anykščių rajono savivaldybės administracija 50 101,16
79782 Tinklo ir sistemų stebėjimo programinės-aparatinės įrangos įsigijimas ir diegimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 40 501,11
84750 Projekto Elektroninės demokratijos sistemos sukūrimas ir įdiegimas Rokiškio rajone, sudarant sąlygas rajono politikų ir piliečių grįžtamojo ryšio užtikrinimui elektroninėmis priemonėmis techninės ir programinės įrangos pirkimas Rokiškio rajono savivaldybės administracija 37 847,54
81647 Kompiuterių ir kitos kompiuterinės įrangos pirkimas Europos regioninės plėtros fondo finansuojamam projektui Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007-2010 m., projekto kodas Nr. VP-3-2.3-SADM-01-V-01-001 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 37 679,33
95920 LICENCIJŲ NUOMOS PASLAUGŲ PIRKIMAS Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 36 286,68
89866 Pretenzijos Kompiuterinės ir programinės įrangos 2010 metams pirkimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 34 503,29
93967 PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR JOS TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS Lietuvos bankas 26 125,32
90700 Pretenzijos Programinių įrangų, duomenų saugyklų ir autopiloto Vilniaus Gedimino technikos universitetui pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 24 856,76
92149 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir jo teritorinių padalinių informacinių technologijų įrangos ir orgtechnikos įrenginių priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 23 169,60
82129 Prekės ir paslaugos projekto „Elektroninės demokratijos priemonių diegimas ir plėtra Zarasų rajone“ Zarasų rajono savivaldybės administracija 22 962,80
94368 1 tiekėjas Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių įsigijimas nuomos būdu VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas 16 265,06
97551 Kompiuterinės techninės įrangos įsigijimo ir jos diegimo pirkimas vykdant apklausą raštu Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 13 833,12
90713 Pretenzijos Serverių programinės įrangos – duomenų bazių valdymo sistemų pirkimas Lietuvos mokslo taryba 13 749,26
97143 kompiuterinė įranga (serveriai ir serverinė įranga) UAB "Vilniaus energija" 12 024,42
87679 1 tiekėjas Techninės įrangos, skirtos projekto Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-030 „Kauno miesto savivaldybės vidaus administravimo sistemos tobulinimas“ įgyvendinimui pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 10 559,28
81647 Kompiuterių ir kitos kompiuterinės įrangos pirkimas Europos regioninės plėtros fondo finansuojamam projektui Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007-2010 m., projekto kodas Nr. VP-3-2.3-SADM-01-V-01-001 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 10 434,36
88822 Įvairi kompiuterinė įranga Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 9 649,76
89078 VMWARE PROGRAMINĖS ĮRANGOS PALAIKYMO PASLAUGOS PIRKIMAS AB 'Lietuvos energija' 7 796,90
90700 Pretenzijos Programinių įrangų, duomenų saugyklų ir autopiloto Vilniaus Gedimino technikos universitetui pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 3 289,96
86476 Informacinių technologijų sistemų priežiūros paslaugų pirkimas Valstybinis studijų fondas 1 473,30
93967 PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR JOS TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS Lietuvos bankas 218,32