Tiekėjas

UAB ATEA

Viso sutarčių per 2009 m. už:

21 499 976,32 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
80517 Preliminari „Preliminarioji sutartis del kompiuterines ir biuro irangos tiekimo per CPO. 1 pirkimo dalis“ Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 4 633 920,30
73325 Pretenzijos Ieškinys Projekto „Bibliotekos pažangai“ kompiuterinės įrangos viešajai interneto prieigai kaimiškose vietovėse ir jos įdiegimo pirkimas Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 1 666 764,77
75927 Pretenzijos Kompiuterinės ir biuro įrangos eksploatacinių medžiagų bei remontinių detalių ir kompiuterinės ir biuro įrangos priežiūros paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1 376 886,73
75529 Pretenzijos Ieškinys Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 1 277 812,47
75927 Pretenzijos Kompiuterinės ir biuro įrangos eksploatacinių medžiagų bei remontinių detalių ir kompiuterinės ir biuro įrangos priežiūros paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1 180 448,36
81969 Preliminari „Preliminarioji sutartis del kompiuterines ir biuro irangos tiekimo per CPO. 2 pirkimo dalis“ Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 724 050,05
75529 Pretenzijos Ieškinys Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 666 120,15
77203 1 tiekėjas Duomenų bazių valdymo serverio įsigijimas Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 428 842,11
71519 Informacinės sistemos Elektros energijos pardavimai (bilingas) papildomo funkcionalumo ir eksploatacijos priežiūros paslaugos pirkimas AB "Rytų skirstomieji tinklai" 205 427,48
77392 Kompiuterinė ir programinė įranga Valstybės įmonė ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS 156 773,99
72857 Preliminari Pretenzijos Ieškinys Preliminarioji sutartis dėl kompiuterinės ir biuro įrangos tiekimo per CPO Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 144 810,01
72857 Preliminari Pretenzijos Ieškinys Preliminarioji sutartis dėl kompiuterinės ir biuro įrangos tiekimo per CPO Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 144 810,01
77873 1 tiekėjas Programinės įrangos paketai Lietuvos Respublikos gyventojų registro modernizavimui Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 144 810,01
75857 Pretenzijos Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos VSATIS modernizavimas Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 135 791,24
76381 Pretenzijos Vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo paslaugos pirkimas. Birštono savivaldybės administracija 132 344,76
67665 Aplinkos ministerijos duomenų centro kompiuterinės įrangos pirkimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 114 938,93
75057 Preliminari Pretenzijos Staliniai ir nešiojamieji kompiuteriai bei monitoriai Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 105 186,52
72883 Pretenzijos Ieškinys Integruotos miškų ūkio veiklos informacinės sistemos sukūrimo techninio projekto parengimo paslaugos Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos 100 207,39
77144 Pretenzijos Portalo, skirto ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, sukūrimas Mokytojų kompetencijos centras 93 260,54
71362 Pretenzijos ĮVAIRIŲ DARBO VIETŲ KOMPIUTERIAI, MONITORIAI IR OPTINIAI ĮRENGINIAI (KTUKOPT09) Kauno technologijos universitetas 84 307,75
72098 Pretenzijos Apsauginės signalizacijos įrenginių pirkimas bei jų įdiegimas VšĮ Menų spaustuvė 83 927,48
74572 Pretenzijos 1 tiekėjas Kompiuterinės ir kitos įrangos įsigijimas Lietuvos dailės muziejus 77 087,38
77489 Kompiuterinės programinės ir techninės įrangos pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 71 192,18
75651 Pretenzijos Ieškinys Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 66 999,54
74139 Kompiuterinė įranga ir jos remontas Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 57 209,52
78998 MT-9-12. Programinė įranga AB 'Lietuvos geležinkeliai' 57 157,67
69249 Pretenzijos Ieškinys Kompiuterinė, programinė įranga ir jos priežiūra Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 56 278,96
75665 Duomenų iš mobiliųjų įrenginių nuskaitymo įrangos pirkimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 56 087,99
72804 Kompiuterių ir kompiuterinės įrangos pirkimas Lietuvos žemės ūkio universitetas 55 901,53
81036 Kompiuterių įranga kūrybiškumo ugdymui Švietimo informacinių technologijų centras 54 013,00
80728 Kompiuterines ir programines irangos nuoma bei pirkimas vykdomam projektui „Lygiu užimtumo galimybiu užtikrinimas: patirtis darbo rinkoje – nacionaline vertybe“ (Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-024), bei kompiuterines ir programines irangos nuoma vykdomam projektui „Socialines rizikos mažinimas pažeidžiamose šeimose: ugdymas, darbo rinka, bendruomene. KELRODIS“ (Nr. VP1 1.3 SADM 02 K 01 071) Viešoji įstaiga "Socialinės politikos grupė" 44 584,41
75188 Kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pirkimas. Šiaulių universitetas 44 400,57
81033 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 42 717,09
72121 Integruota knygų apsaugos ir bibliotekos procesų automatizavimo sistema Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 40 463,03
78014 Kasetės spausdintuvams ir duomenų kompaktiniai diskai Lietuvos kriminalinės policijos biuras 32 362,43
80021 Kompiuterinių medžiagų pirkimas Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 32 254,26
79892 „Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) IT infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ LABT'09 Kauno medicinos universitetas 31 523,85
75057 Preliminari Pretenzijos Staliniai ir nešiojamieji kompiuteriai bei monitoriai Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 31 362,95
81193 Rezervinio kopijavimo sistemos įsigijimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 31 351,78
77415 Investicinio projekto „VšĮ Kauno apskrities ligoninės priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus rekonstravimo ir įrangos įsigijimo“ kompiuterinės technikos, kopijavimo aparato pirkimas VšĮ Kauno apskrities ligoninė 28 282,13
77409 Kompiuterinė įranga Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 26 797,46
80728 Kompiuterines ir programines irangos nuoma bei pirkimas vykdomam projektui „Lygiu užimtumo galimybiu užtikrinimas: patirtis darbo rinkoje – nacionaline vertybe“ (Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-024), bei kompiuterines ir programines irangos nuoma vykdomam projektui „Socialines rizikos mažinimas pažeidžiamose šeimose: ugdymas, darbo rinka, bendruomene. KELRODIS“ (Nr. VP1 1.3 SADM 02 K 01 071) Viešoji įstaiga "Socialinės politikos grupė" 24 383,28
77334 Pretenzijos Kompiuterinės įrangos pirkimas Lietuvos veterinarijos akademija 23 228,80
75416 1 tiekėjas Kompiuterines ir kitos irangos isigijimas Lietuvos dailės muziejus 23 118,98
81192 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 18 521,47
83063 1 tiekėjas Lauko perimetro apsaugos, durų kontrolės, įgarisnimo sistemos įrengimas Lietuvos dailės muziejus 16 751,00
73695 Kompiuterių tinklo įrangos ir jos aptarnavimo paslaugų pirkimas Lietuvos bankas 16 545,16
80154 Programinės įrangos ir jos aptarnavimo paslaugų pirkimas Lietuvos bankas 16 267,44
83031 IT įranga UAB "Vilniaus energija" 15 228,38
81033 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 14 946,07
79661 Biuro ir kompiuterinės įrangos pirkimas Šiaulių rajono savivaldybės administracija 14 192,83
81036 Kompiuterių įranga kūrybiškumo ugdymui Švietimo informacinių technologijų centras 12 624,00
75057 Preliminari Pretenzijos Staliniai ir nešiojamieji kompiuteriai bei monitoriai Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 11 890,35
74030 Pretenzijos Kompiuterinės įrangos reikmenų ir eksploatacinių medžiagų pirkimas Valstybinis patologijos centras 11 883,46
79101 Stacionarūs kompiuteriai su monitoriais ir spausdintuvais AB Lietuvos elektrinė 11 629,36
76647 Pretenzijos kompiuterinė bei audiovizualinė technika ir programinė įranga Mykolo Romerio universitetas 10 821,94
75376 Automatinio kelio užtvaro su vaizdo stebėjimo kameromis pirkimas bei jo įrengimas Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 10 665,96
74692 Kompiuterinė įranga Valstybės įmonė "Pieno tyrimai" 10 484,88
76826 Programinių priemonių, reikalingų mokesčių už gamtos išteklius kontrolei vykdyti, sukūrimo paslaugos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 10 098,18
76647 Pretenzijos kompiuterinė bei audiovizualinė technika ir programinė įranga Mykolo Romerio universitetas 9 977,21
81190 Didelės įstrižainės LCD monitoriai AB Lietuvos elektrinė 9 672,15
80421 1 tiekėjas Kompiuterinės įrangos įsigijimas Lietuvos dailės muziejus 9 528,47
76647 Pretenzijos kompiuterinė bei audiovizualinė technika ir programinė įranga Mykolo Romerio universitetas 9 305,49
75072 Preliminari Tinklo įranga ir tarnybinės stotys Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 9 291,65
81036 Kompiuterių įranga kūrybiškumo ugdymui Švietimo informacinių technologijų centras 9 289,00
76647 Pretenzijos kompiuterinė bei audiovizualinė technika ir programinė įranga Mykolo Romerio universitetas 8 440,77
79456 Organizacinės ir kompiuterinės įrangos remonto paslaugų bei su juo susijusių atsarginių detalių įsigijimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 7 240,50
79786 VGTU kompiuterinės įrangos papildomas pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 6 365,75
79901 Programinė įranga (skaitmeninės mokymo priemonės) Švietimo informacinių technologijų centras 5 985,52
72736 Įvairi kompiuterinė įranga (KTUDET09) Kauno technologijos universitetas 5 433,72
75308 Kompiuterių, kompiuterinės ir programinės įrangos bei optinių prietaisų pirkimas Vytauto Didžiojo universitetas 5 273,11
78084 Telekomunikacijų inžinerijos katedros kompiuterinės įrangos pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 4 770,04
76647 Pretenzijos kompiuterinė bei audiovizualinė technika ir programinė įranga Mykolo Romerio universitetas 4 563,14
78014 Kasetės spausdintuvams ir duomenų kompaktiniai diskai Lietuvos kriminalinės policijos biuras 4 264,33
77472 1 tiekėjas Kulturos paveldo departamento prie Kulturos ministerijoa pastato, esancio Šnipiškiu g. 3, 09309 Vilnius, priešgaisrines ir apsaugos signalizaciju planines priežiuros ir kitos susijusios paslaugos Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 4 054,68
80154 Programinės įrangos ir jos aptarnavimo paslaugų pirkimas Lietuvos bankas 3 942,45
76647 Pretenzijos kompiuterinė bei audiovizualinė technika ir programinė įranga Mykolo Romerio universitetas 3 896,93
77391 Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos naudojamos standartinės programinės įrangos palaikymo ir išplėtimo licencijų pirkimas atviro konkurso būdu Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 3 474,61
76647 Pretenzijos kompiuterinė bei audiovizualinė technika ir programinė įranga Mykolo Romerio universitetas 3 284,49
79544 Architektūros fakulteto mokymo programinės įrangos Autodesk Education Suite for Architecture and Engineering 2010 pirkimas ir jos atnaujinimo vienerius metus pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2 680,87
80561 Asmeninio kompiuterio (nešiojamojo kompiuterio su papildoma technine ir programine įranga) pirkimas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 2 680,47
78682 Pretenzijos VGTU kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2 496,89
80046 Pretenzijos Keleivių terminalo video, įeigos, apsaugos ir priešgaisrinės sistemų priežiūros paslaugos Valstybės įmonė "Kauno aerouostas" 2 186,75
95044 1 tiekėjas Kompiuterines irangos pirkiams Lietuvos dailės muziejus 2 055,33
83762 Duomenu saugojimo serveris Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO" 2 010,83
75782 spausdintuvų, kopijavimo aparatų, faksimilinių aparatų, lipdukų ir plastikinių kortelių spausdinimo įrangos eksploatacinės medžiagos Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 1 840,64
76647 Pretenzijos kompiuterinė bei audiovizualinė technika ir programinė įranga Mykolo Romerio universitetas 1 769,08
80154 Programinės įrangos ir jos aptarnavimo paslaugų pirkimas Lietuvos bankas 1 559,46
72272 Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos remiamo projekto „Krūties vėžio prevencijos ir paauglių lytinės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Kauno Dainavos poliklinikoje“ Jaunimo centro baldų ir įrangos pirkimas Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika 1 535,41
75873 Spausdintuvų eksploatacinių medžiagų pirkimas Krašto apsaugos ministerijos Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnyba 1 448,10
80154 Programinės įrangos ir jos aptarnavimo paslaugų pirkimas Lietuvos bankas 1 366,72
80154 Programinės įrangos ir jos aptarnavimo paslaugų pirkimas Lietuvos bankas 1 314,15
76454 Organizacinės įrangos įsigijimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 934,68
80434 Skaitmeninių dokumentų skaitytuvų pirkimas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 895,37
74568 Programinės įrangos ir jos aptarnavimo paslaugų pirkimas Lietuvos bankas 837,49
72272 Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos remiamo projekto „Krūties vėžio prevencijos ir paauglių lytinės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Kauno Dainavos poliklinikoje“ Jaunimo centro baldų ir įrangos pirkimas Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika 799,58
75052 Pretenzijos Kompiuterių ir kitos kompiuterinės įrangos pirkimas Europos regioninės plėtros fondo finansuojamam projektui Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007-2010 m., projekto kodas Nr. VP3-2.3-SADM-01-V-01-001 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 607,18
79394 1 tiekėjas E2 praėjimo sistemos valdiklio AC9401 avarinis funkcionavimo atatatymas UAB "Vilniaus energija" 462,58
83051 1 tiekėjas Kortelių skaitytuvai GP-25 su organinio stiklo tarpine UAB "Vilniaus energija" 238,30
80154 Programinės įrangos ir jos aptarnavimo paslaugų pirkimas Lietuvos bankas 231,29
82746 Telekomunikacijų įrangos pirkimas UAB "Vilniaus energija" 160,50
77753 Pretenzijos Kompiuterių įrangos pirkimas Lietuvos bankas 155,60