Tiekėjas

UAB ATEA

Viso sutarčių per 2011 m. už:

26 595 535,04 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
104510 Licencijų ir turimų licencijų programinės įrangos licencijų techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2 099 730,61
99781 Projektui „Elektroninio archyvo infrastruktūros sukūrimas“ reikalingos techninės ir programinės įrangos pirkimas Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba 1 823 457,52
91252 Pretenzijos Ieškinys Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos sukūrimo paslaugos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 791 108,29
113451 1 tiekėjas Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro sąsajų programinės ir techninės įrangos pirkimas Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 777 984,30
112247 1 tiekėjas Habitoskopinių duomenų registro programinės ir techninės įrangos įsigijimo ir įdiegimo pirkimas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 601 661,71
105591 Pretenzijos Ieškinys Vieningos dokumentų valdymo informacinės sistemos sukūrimo paslaugos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 578 226,37
108626 1 tiekėjas Projekto E– paslaugos „Aplinkosaugos leidimų išdavimas“ sukūrimas“ techninės ir programinės įrangos pirkimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 266 054,22
109107 Lokalinių kompiuterinių tinklų ir kompiuterinės įrangos elektros maitinimo tinklų priežiūros paslaugų ir remontinių detalių pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 260 606,64
105566 1 tiekėjas Techninės ir programinės įrangos (projekto kodas Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-010) pirkimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 198 617,95
109404 Projekto „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ techninės, programinės įrangos įsigijimas Aplinkos apsaugos agentūra 105 036,05
104869 Darniosios chemijos laboratoriniai baldai Kauno technologijos universitetas 43 820,10
97434 1 tiekėjas Birštono savivaldybės skaitmeninės diskusinės- balsavimo, transliavimo, viešinimo ir archyvavimo sistemos įrangos, programinės įrangos bei skaitmeninės diskusinės - balsavimo sistemos įdiegimo ir piliečio identifikavimo mechanizmo sukūrimo paslaugų pirkimas Birštono savivaldybės administracija 30 164,33
103103 Vidaus reikalų informacinės sistemos taikomosios programinės įrangos palaikymo paslaugų pirkimas Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 14 481,00

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
98706 Preliminari Pretenzijos Preliminarioji sutartis dėl kompiuterinės ir biuro įrangos tiekimo per CPO 1-as kvietimas Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2 896 200,19
116299 Pretenzijos Ieškinys Kompiuteriai Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 2 345 764,15
105564 Pretenzijos Informacinių technologijų ir kitos įrangos pirkimas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 2 024 349,48
107309 Pretenzijos Transporto priemonių/konteinerių tikrinimo mobiliosios rentgeno kontrolės sistema Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 1 840 314,75
103993 Pretenzijos Baldai ir organizacinė technika Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 1 167 860,61
99240 Tinklo valdymo ir pagalbinės sistemos, jų centrai Viešoji įstaiga "Plačiajuostis internetas" 841 056,53
105564 Pretenzijos Informacinių technologijų ir kitos įrangos pirkimas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 770 134,44
113442 1 tiekėjas Sertifikatų valdymo sistemos funkcionalumo plėtrai ir modernizavimui reikalingos techninės įrangos, programinės įrangos bei techninės ir programinės įrangos palaikymo pirkimas Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 453 582,84
108808 1 tiekėjas Vidaus reikalų informacinės sistemos duomenų bazių valdymo programinės įrangos palaikymo paslaugų pirkimas Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 439 551,91
101391 Pretenzijos VAIISIS priežiūros ir palaikymo paslaugos įsigijimas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 288 887,16
113469 1 tiekėjas Žmogaus audinių, ląstelių ir organų bei recipientų registras. Informacinės sistemos sukūrimas, įdiegimas, sisteminės programinės įrangos atnaujinimas Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 257 761,75
102661 Pretenzijos Integruotos knygų apsaugos, bibliotekos procesų automatizavimo ir savitarnos sistemos įrengimas bei demonstracinės įrangos įsigijimas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 226 545,59
106969 1 tiekėjas programinės įrangos nuoma Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" 218 001,85
103301 Nešiojamųjų ir stacionariųjų „mažų gabaritų“ kompiuterių su monitoriais pirkimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija 202 734,01
107480 Pretenzijos Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 194 340,13
110518 Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijos Švietimo ir mokslo ministerija 192 566,03
105203 Kompiuterinė technika ir programinė įranga Valstybės įmonė ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS 166 899,33
104341 Tarnybinės stotys, kompiuteriai, spausdintuvai, skeneriai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos 164 584,25
99521 Kompiuterinės įrangos pirkimas, įgyvendinant projektą Informacinių technologijų infrastruktūros, skirtos studijų programoms, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, sukūrimas (IT NKP INFRA) Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-005 Vytauto Didžiojo universitetas 159 429,21
102810 Administracinio pastato Mindaugo g. 12/14, Vilniuje įvadinių 0,4kV lauko kabelinių linijų ir skydų keitimo, vidaus elektros skirstymo skydų rekonstrukcijos darbų pirkimas (pirkimo kodas: IF-1-58) AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Vilniaus geležinkelių infrastruktūra' 139 988,26
106958 Pretenzijos 1 tiekėjas Projekto „Apvaliosios medienos, pagamintos valstybiniuose miškuose, elektroninės pardavimų sistemos“ kompiuterinės ir standartinės programinės įrangos pirkimas Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos 138 994,00
111382 Pretenzijos Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 136 559,55
111560 Kompiuterinės technikos remonto paslaugų pirkimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 131 168,91
105448 KOMPIUTERINĖ IR PROGRAMINĖ ĮRANGA AB 'Lietuvos dujos' 122 333,36
106702 Pretenzijos Kompiuterinė technika ir baldai mokykloms Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 116 530,84
114491 Kompiuterinio tinklo įranga Akcinė bendrovė 'Kauno energija' 116 506,31
103993 Pretenzijos Baldai ir organizacinė technika Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 104 346,03
112829 Vilniaus ir Panerių geležinkelio stočių apšvietimo sekcionavimo įrengimo darbų pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Vilniaus geležinkelių infrastruktūra' 101 627,66
112271 1 tiekėjas Biuro įranga (daugiafunkciniai aparatai). MT-7-11 AB 'Lietuvos geležinkeliai' 97 458,58
96810 Kompiuterinės technikos pirkimas Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 95 790,38
106944 Pretenzijos PROGRAMINĖS ĮRANGOS TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS Lietuvos bankas 87 453,06
110534 Pretenzijos Kompiuterinės technikos nuoma. Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" 83 012,28
107480 Pretenzijos Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 80 937,67
102043 Tarnybinės stotys AB 'Lietuvos dujos' 75 930,23
101087 Pretenzijos VGTU kompiuterinės įrangos pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 72 956,40
103147 1 tiekėjas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ techninės ir programinės įrangos ir jos diegimo paslaugų pirkimas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 72 369,41
108974 1 tiekėjas Projekto „Bibliotekos pažangai“ Viešosios interneto prieigos kompiuterių atstatomųjų diskų atnaujinimo ir programinės įrangos diegimo paslaugų pirkimas Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 69 737,60
106261 Informacinės aplinkosauginių mokesčių kontrolės sistemos programinių priemonių tobulinimo paslaugos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 67 933,27
114773 1 tiekėjas INFORMACINĖS SISTEMOS „IŽDIS“ TOBULINIMAS IR PLĖTRA Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 65 743,64
108140 Kompiuterinės įrangos pirkimas Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 61 817,66
102964 Pretenzijos Kompiuterinė įranga ir jos remontas Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 58 570,70
111123 TEVIS, AEEAS, Bilingas, ESIS, Internetinio portalo „Mano elektra“ priežiūros paslaugos UAB Technologijų ir inovacijų centras 57 924,00
105204 Įvairių darbo vietų kompiuteriai, monitoriai, serveriai ir optiniai įrenginiai(KTUKOPT11) Kauno technologijos universitetas 56 527,41
114089 Programinės įrangos licencijos AB 'Lietuvos dujos' 55 147,38
104729 Kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pirkimas Šiaulių universitetas 52 741,25
105078 Kompiuterių, kompiuterinės įrangos ir kompiuterių programinės įrangos pirkimas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 49 223,18
100890 Specializuota programinė įranga (KTKSPI_SPT) Kauno technikos kolegija 48 571,01
112727 1 tiekėjas Kompiuterinės, programinės ir biuro įrangos pirkimas Alytaus miesto savivaldybės administracija 48 045,35
103690 1 tiekėjas Kompiuteriai ir kita kompiuterinė bei programinė įranga Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 45 180,72
105615 1 tiekėjas Kompiuterinė bei kita įranga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos 45 028,06
109894 MT-3-7 Programinės įrangos pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 44 482,16
113514 Kompiuterinės įrangos pirkimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos 42 757,21
96121 Pretenzijos Dyzelinis elektros generatorius Viešoji įstaiga Visagino ligoninė 39 203,71
106015 Pretenzijos Kompiuterinės ir kitos įrangos pirkimas Lietuvos dailės muziejus 35 317,72
98147 Spausdintuvų, faksų ir kopijavimo aparatų aptarnavimo paslaugos. Konkurso šifras IF-4-87 AB "Lietuvos geležinkeliai" filialas "Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra" 35 044,02
104240 Kompiuterinės įrangos priežiūros paslaugų pirkimas Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 35 044,02
104750 1 tiekėjas Serverio pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" 34 553,41
105436 Kompiuterinės įrangos pirkimas Transporto investicijų direkcija 32 678,55
113492 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 32 624,23
110660 Programinės įrangos pirkimas Vytauto Didžiojo universitetas 31 726,05
111575 Pretenzijos 1 tiekėjas Kompiuterių ir kitos kompiuterinės įrangos bei reikmenų pirkimas Lietuvos kūno kultūros akademija 31 406,45
108130 Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) serverinės apsaugai užtikrinti būtinos įrangos pirkimas Lietuvos dailės muziejus 30 864,74
105833 Pretenzijos Spausdintuvų, kopijavimo aparatų, faksimilinių aparatų, lipdukų ir plastikinių kortelių spausdinimo įrangos eksploatacinių medžiagų pirkimas Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 29 139,16
104929 Kompiuterinės technikos nestacionarių socialinių paslaugų centro plėtrai pirkimas Ukmergės rajono savivaldybės administracija 28 775,73
101959 Apsauginių ir priešgaisrinių signalizacijos sistemų, gaisrinės-gaisrų gesinimo automatikos įrenginių techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas. Konkursas IF-2-21 AB "Lietuvos geležinkeliai" filialas "Kauno geležinkelių infrastruktūra" 28 035,22
101413 Pretenzijos 1 tiekėjas Kompiuterinės technikos ir kitos įrangos socialinių paslaugų centrui pirkimas Alytaus miesto savivaldybės administracija 27 855,69
107834 Profesinių ligų valstybės registro programinės įrangos sukūrimo paslaugos Higienos institutas 25 231,70
107480 Pretenzijos Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 25 118,15
102338 Kompiuterinės įrangos ir multifunkcinio programuojamo darbo centro pirkimas Palangos miesto savivaldybės administracija 24 696,57
103990 Pretenzijos Programinė įranga Lietuvos žemės ūkio universitetas 24 513,29
109815 Pretenzijos Debesų kompiuterijos paslaugų pirkimas. Švietimo mainų paramos fondas 23 794,47
110541 1 tiekėjas Techninės įrangos duomenų teikimo serveriui pirkimas Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 23 567,10
111804 Pretenzijos Ukmergės rajono savivaldybės administracijos kompiuterinės įrangos pirkimas Ukmergės rajono savivaldybės administracija 23 058,55
101075 Programinės įrangos pirkimas 2010-11/180 Vilniaus universitetas 22 638,44
109001 Kompiuterių pirkimas Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 22 555,64
114089 Programinės įrangos licencijos AB 'Lietuvos dujos' 22 121,54
111382 Pretenzijos Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 22 021,66
97314 Serverių, diskų masyvų ir diskų masyvų išplėtimo garantijos pratęsimo 2 metams paslauga AB Lietuvos paštas 21 354,43
104762 Vaizdo, garso ir kitos konferencijų įrangos pirkimas, įgyvendinant projektą Informacinių technologijų infrastruktūros, skirtos studijų programoms, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, sukūrimas (IT NKP INFRA) Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-005 Vytauto Didžiojo universitetas 21 129,79
100427 Pretenzijos Nešiojamieji kompiuteriai AB Lietuvos paštas 20 535,80
111952 Kompiuteriai ir jų priedai Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė 19 797,78
103559 Naujos Vadovėlių duomenų bazės sukūrimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras 19 466,95
99811 Kompiuterinės įrangos ir jos detalių bei užpildytų, atnaujintų ir analogiškų spausdintuvų kasečių pirkimas VšĮ Vilniaus miesto universitetinė ligoninė 18 292,98
107116 PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJŲ NUOMA Aleksandro Stulginskio universitetas 18 174,53
98160 VGTU Saulėtekio rūmų II laboratorinio korpuso (Saulėtekio al. 11, Vilnius) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo darbų pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 17 494,53
110965 Taikomosios programinės įrangos ir licencijų pirkimas Vilniaus kolegija 17 224,14
105415 Informacinių technologijų įrangos pirkimas Mykolo Romerio universitetas 16 479,10
113532 KOMPIUTERINĖ ĮRANGA (PLANŠETINIAI KOMPIUTERIAI) Švietimo informacinių technologijų centras 16 159,00
111548 1 tiekėjas VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto kompiuterių pirkimas 2011-09/27 Vilniaus universitetas 16 085,21
108473 Kompiuterinė technika. MT-7-9 AB 'Lietuvos geležinkeliai' 15 943,58
102015 Kompiuterinės techninės įrangos ir reikmenų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 15 738,27
104866 Laboratorinės įrangos pirkimas (I) Kauno technologijos universitetas 15 624,38
115614 0,4 kV elektros perdavimo linijos iš TR-11 Panevėžio st. rekonstrukcijos projektavimo paslaugų ir darbų pirkimas (derybų šifras IF-3-269/110) AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Šiaulių geležinkelių infrastruktūra' 15 572,49
101912 Vaizdo konferencijų įrangos ir kompiuterių pirkimas Šiaulių universitetas 14 902,15
109405 Informacinių technologijų įrangos pirkimas 2 Mykolo Romerio universitetas 14 453,56
112292 Apsaugos sistemos, garažo vartų automatikos bei vaizdo stebėjimo sistemos pirkimas Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 14 069,40
99975 1 tiekėjas Projekto „Bibliotekos pažangai“ Viešosios interneto prieigos vartotojų registravimo ir statistikos sistemos tobulinimo ir palaikymo paslaugų pirkimas Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 14 017,61
108473 Kompiuterinė technika. MT-7-9 AB 'Lietuvos geležinkeliai' 13 924,93
106944 Pretenzijos PROGRAMINĖS ĮRANGOS TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS Lietuvos bankas 13 767,39
102736 1 tiekėjas Pašto serverių pirkimas Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba 13 744,27
105415 Informacinių technologijų įrangos pirkimas Mykolo Romerio universitetas 13 512,97
107030 Kompiuterinės įrangos techninio garantinio aptarnavimo pratęsimo paslaugų ir programinės įrangos licencijų pratęsimo pirkimas Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra 13 266,27
104866 Laboratorinės įrangos pirkimas (I) Kauno technologijos universitetas 12 696,45
111781 PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR JOS TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS Lietuvos bankas 12 662,46
110255 Kompiuterinės technikos pirkimas Kretingos rajono savivaldybės administracija 12 453,66
110708 Pretenzijos Pasienio kontrolės punkto įrengimo Vilniaus geležinkelio stoties keleivių rūmuose projektavimo paslaugų pirkimas (pirkimo kodas: IF-1-213) AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Vilniaus geležinkelių infrastruktūra' 11 914,97
103737 Panerių stoties apšvietimo bokštų elektros įrenginių keitimo darbų pirkimas (pirkimo kodas: IF-1-77) AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Vilniaus geležinkelių infrastruktūra' 11 447,39
105717 Vaizdo stebėjimo sistemos įrenginių perkėlimo Vilniaus geležinkelio stotyje paslaugų pirkimas (pirkimo kodas: IF-1-127) AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Vilniaus geležinkelių infrastruktūra' 11 011,18
113754 1 tiekėjas RANKINIO BAGAŽO SAUGUMO TIKRINIMO ĮRANGOS (INTROSKOPŲ) TIP PROGRAMOS (THREAT IMAGE PROJECTION) BIBLIOTEKOS VAIZDŲ PAPILDYMO PIRKIMAS Valstybės įmonė Tarptautinis Palangos oro uostas 10 544,75
102940 Žiniatinklio paslaugų (web services) sukūrimas ir įdiegimas Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras 10 252,55
108140 Kompiuterinės įrangos pirkimas Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 10 176,78
110968 Kompiuterinė technika ir programinė įranga Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės filialas Psichiatrijos ligoninė 10 040,11
106580 1 tiekėjas Spausdintuvų ir kopijuoklių pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" 9 938,48
102284 KOMPIUTERIŲ IR KOMPIUTERIŲ TINKLO ĮRANGOS PIRKIMAS Lietuvos bankas 9 776,93
113101 Kompiuterinės įrangos pirkimas Lietuvos dailės muziejus 9 595,75
111956 Licencijų ir programinės įrangos pirkimas UAB "Vilniaus energija" 9 173,12
101382 Pretenzijos Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas, Nr. 2011-02/94. Vilniaus universitetas 9 114,95
112556 1 tiekėjas E-mokymosi programų Veterinarijos, Agroverslo vadybos ir Maisto produktų technologijų programoms pirkimas Vilniaus kolegija 9 111,80
103555 Pretenzijos Technologinio kompiuterinio tinklo informacinės saugos auditas UAB "Vilniaus energija" 9 111,45
108818 Programinės įrangos „Common Software“ funkcionalumo praplėtimas Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras 9 095,23
103204 DUOMENŲ TVARKYMO KOMPONENTO MODULIŲ SUKŪRIMO PASLAUGOS Švietimo informacinių technologijų centras 9 006,31
103362 Kopijavimo aparatų ir biuro įrangos priežiūra ir remontas Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 8 688,60
115448 1 tiekėjas 0,4 kV elektros perdavimo linijos pervažoje 52+530 km Gustonys-Panevėžys rekonstrukcijos projektavimo paslaugų ir darbų pirkimas (derybų šifras IF-3-268/109) AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Šiaulių geležinkelių infrastruktūra' 8 554,52
107153 1 tiekėjas ,,BLADECENTER tipo tarnybinės stoties pirkimas Palangos miesto savivaldybės administracija 8 336,97
105471 1 tiekėjas Kompiuterinės technikos bei priedų pirkimas Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės filialas Tuberkuliozės ir plaučių ligų ligoninė 7 990,04
113492 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 7 954,99
105443 Antivirusinės programos pratęsimų ir papildomų licencijų pirkimas Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba 7 709,68
98421 Vandensvydžio sporto šakos varžybų švieslentės su keturiais atakos laiko kontrolės laikrodžiais pirkimas Viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras 7 515,19
105715 Kompiuterių ir kitos periferinės įrangos remonto paslaugos UAB Technologijų ir inovacijų centras 7 078,89
106944 Pretenzijos PROGRAMINĖS ĮRANGOS TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS Lietuvos bankas 6 161,44
98409 1 tiekėjas Modulinės tarnybinės stoties „Aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) ir informacijos saugumo valdymo sistemos (ISVS) įdiegimas Aplinkos ministerijoje“ projektui (projekto kodas VP1-4.3-VRM-01-V-01-008) pirkimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 5 778,76
105415 Informacinių technologijų įrangos pirkimas Mykolo Romerio universitetas 5 770,00
101890 Informacinės sistemos sukūrimo paslaugų pirkimas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 5 759,49
109049 1 tiekėjas Bendrojo telefono ryšio įrangos Lentvario geležinkelio stotyje remonto darbų pirkimas (pirkimo kodas: IF-1-181) AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Vilniaus geležinkelių infrastruktūra' 5 565,69
105440 PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR JOS TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS Lietuvos bankas 5 363,49
102722 1 tiekėjas E3 praėjimo kontrolės sistemos išplėstinio remonto įrangos tiekimas UAB "Vilniaus energija" 5 187,95
109446 Organizacinės technikos 2011 m. pirkimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 5 186,52
104646 Lauko inžinerinių tinklų montavimo ir gerbūvio sutvarkymo, 380V elektros tiekimo kolonėlių, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos įrengimo darbų pirkimas DL-11-23 AB 'Lietuvos geležinkeliai' Keleivių vežimo direkcija 5 166,95
97976 Kompiuterinės įrangos priežiūros, remonto ir konsultacinių paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 4 876,03
109405 Informacinių technologijų įrangos pirkimas 2 Mykolo Romerio universitetas 4 654,55
106944 Pretenzijos PROGRAMINĖS ĮRANGOS TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS Lietuvos bankas 4 651,04
101431 1 tiekėjas Kompiuterinė įranga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos 4 625,81
109405 Informacinių technologijų įrangos pirkimas 2 Mykolo Romerio universitetas 4 555,72
100972 Keleivių terminalo video, įeigos, apsaugos ir priešgaisrinės sistemų priežiūros paslaugos Valstybės įmonė "Kauno aerouostas" 4 515,63
104646 Lauko inžinerinių tinklų montavimo ir gerbūvio sutvarkymo, 380V elektros tiekimo kolonėlių, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos įrengimo darbų pirkimas DL-11-23 AB 'Lietuvos geležinkeliai' Keleivių vežimo direkcija 4 457,60
108005 Programinės įrangos pirkimas Nr. 3 Vilniaus Gedimino technikos universitetas 3 995,02
99536 Kompiuterinės technikos ir programinės įrangos, skirtos VšĮ Kauno ligoninės padalinio Psichiatrijos ligoninės I psichiatrijos skyriui, įsigijimas VIEŠOJI ĮSTAIGA KAUNO LIGONINĖ 3 963,17
101075 Programinės įrangos pirkimas 2010-11/180 Vilniaus universitetas 3 737,80
100734 1 tiekėjas VEIKLOS PLANAVIMO IR VALDYMO BEI FINANSŲ VALDYMO IR APSKAITOS SISTEMOS (FVAS, SISTEMA) IR FVAS DIEGIMO PASLAUGŲ, REIKALINGŲ PROJEKTO „VIENINGOS FINANSŲ, VALDYMO, APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS VIEŠAJAM SEKTORIUI SISTEMOS, ATITINKANČIOS LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ VSAFAS KONCEPCIJĄ, SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS“ (PROJEKTO KODAS VP1-4.2-VRM-03-V-01-074) ĮGYVENDINIMUI, TECHNINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS Kauno rajono savivaldybės administracija 3 648,92
113944 1 tiekėjas Šventosios seniūnijos kompiuterinės įrangos pirkimas Palangos miesto savivaldybės administracija 2 600,73
105089 Programinės įrangos ir optinių duomenų laikmenų pirkimas Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 2 514,76
99368 Projekto Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-31-006 Palangos turizmo informacijos centro infrastruktūros plėtra įgyvendinimui būtinos įrangos (biuro įranga) pirkimas. Palangos miesto savivaldybės administracija 2 468,85
102343 Vaizdo atkūrimo įrangos pirkimas Šiaulių universitetas 2 367,79
111780 Pretenzijos DUOMENŲ SAUGYKLŲ IR SAN INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMO PIRKIMAS UAB "Vilniaus energija" 2 277,86
113911 Programinės įrangos pirkimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 2 172,73
113492 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 2 171,68
105480 Elektroninės apsaugos sistemų techninės priežiūros ir remonto paslaugų viešasis pirkimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2 085,12
107086 1 tiekėjas Kompiuterinė įranga - tinklo įranga (komutatoriai) Kalvarijos savivaldybės administracija 1 996,06
103990 Pretenzijos Programinė įranga Lietuvos žemės ūkio universitetas 1 748,70
106944 Pretenzijos PROGRAMINĖS ĮRANGOS TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS Lietuvos bankas 1 729,07
110540 Magnetinių kortelių pirkimas DL-11-79 AB 'Lietuvos geležinkeliai' Keleivių vežimo direkcija 1 121,41
102667 Metalo detektorius, tacheometras su GPS ir programine įranga, trasologinio mokslo mikroskopai Klaipėdos universitetas 1 079,71
103990 Pretenzijos Programinė įranga Lietuvos žemės ūkio universitetas 718,40
107078 1 tiekėjas Papildomos kompiuterinės įrangos pirkimas Palangos miesto savivaldybės administracija 699,13
103990 Pretenzijos Programinė įranga Lietuvos žemės ūkio universitetas 697,38
102746 Pretenzijos Kompiuterinė, programinė ir kita įranga Klaipėdos universiteto padaliniams Klaipėdos universitetas 571,13
105440 PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR JOS TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS Lietuvos bankas 368,66
109405 Informacinių technologijų įrangos pirkimas 2 Mykolo Romerio universitetas 346,94