Tiekėjas

UAB ATEA

Viso sutarčių per 2012 m. už:

19 996 679,46 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
111936 Pretenzijos Ieškinys Elektroninių paslaugų teisingumo vykdymo procese informacinės sistemos sukūrimo ir diegimo paslaugų pirkimas Nacionalinė teismų administracija 700 880,44
121164 1 tiekėjas Pasienio įvykių kaupimo ir perdavimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas bei techninės įrangos įsigijimas Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 603 602,16
103825 „Infrastruktūros diagnostikos sistemų įrengimas“. Diagnostikos įrangos pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 521 525,14
112532 Pretenzijos Personalo valdymo ir darbo užmokesčio apskaitos informacinės sistemos (PVDUAIS), turinčios pilnas sąsajas su pirkėjo naudojama SAP informacine sistema, kūrimo, diegimo, vartotojų apmokymų paslaugų bei PVDUAIS diegimui ir realizacijai reikalingų prekių pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 520 538,98
113228 1 tiekėjas Išorės sienų fondo 2010 m. metinės programos lėšomis finansuojamo projekto Nr. ISF10/3.3.1-4.3 Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos vystymas Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos vystymo ir testavimo paslaugos Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 519 867,91
123140 Pretenzijos Ieškinys Projekto „Kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas Klaipėdos universitete“ paslaugų pirkimas Klaipėdos universitetas 449 305,78
108806 Pretenzijos Darbo organizavimo priemonių sukūrimo paslaugos viešasis pirkimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 428 588,39
121336 Pretenzijos Elektroninių paslaugų ir elektroninio konsultavimo informacinių sistemų kūrimo, diegimo paslaugų bei programinės įrangos pirkimas (MD-D1-2) Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 414 967,56
111935 1 tiekėjas Nacionalinės vizų informacinės sistemos ir Užsieniečių registro vizų modulio atnaujinimo ir testavimo paslaugos (Nr. ISF 10/3.3.2 - 4.2) (IRD-D5-17) Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 367 527,80
122940 Informacinės sistemos tobulinimo/keitimo/vystymo ir konsultavimo paslaugų nuotolinių kanalų projektui pirkimas UAB Technologijų ir inovacijų centras 315 396,20
121652 Centralizuoto spausdinimo paslaugų pirkimas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 115 848,01
124789 Pretenzijos Joniškio miesto valdomų vaizdo stebėjimo kamerų diegimo ir vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo paslaugų pirkimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 101 367,01
122425 1 tiekėjas VIDAUS REIKALŲ INFORMACINĖS SISTEMOS REGISTRŲ, OPERACINĖS SISTEMOS IR TECHNINĖS ĮRANGOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS (IRD-SD3-22) Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 72 405,00
127746 1 tiekėjas Programinės įrangos pirkimas Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 48 945,78
113945 1 tiekėjas Nusikalstamų veikų žinybinio registro sąsajos su Policijos registruojamų įvykių registru programinės įrangos pirkimas Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 40 257,18

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
116142 Pretenzijos Ieškinys Biometrinių duomenų patikros pasienyje sistemos sukūrimas Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1 627 724,75
110453 Pretenzijos VILNIAUS ORO UOSTO KELEIVIŲ TERMINALO GALERIJŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ, STATYBOS DARBŲ BEI ĮRANGOS PIRKIMAS VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas 1 121 408,71
117747 Pretenzijos Telemetrinių įrenginių, nešiojamų, automobilinių kompiuterių ir spausdintuvų įsigijimas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1 045 635,83
114993 Programinės įrangos licencijų nuomos pirkimas AB Lietuvos paštas 1 013 431,07
124382 Pretenzijos Ieškinys 1 tiekėjas „Dokumentų, susijusių su ginklais, pirotechnikos priemonėmis, asmens bei turto sauga, išdavimas“ perkėlimo į elektroninę erdvę programinės įrangos sukūrimo paslaugų pirkimas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 690 016,80
120447 MT-3-5 Stacionarių kompiuterių pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 515 703,20
126661 1 tiekėjas Akcinės bendrovės Lietuvos pašto brūkšninio kodo informacinės sistemos priežiūros ir vystymo paslaugų pirkimas AB Lietuvos paštas 378 475,44
98706 Preliminari Pretenzijos Preliminarioji sutartis dėl kompiuterinės ir biuro įrangos tiekimo per CPO 3-ias kvietimas Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 289 620,02
124172 I dalis. UAB Vilniaus energija kompiuterinės įrangos nuoma. II dalis. UAB Litesko kompiuterinės įrangos nuoma. UAB "Vilniaus energija" 262 830,17
118840 Tinklo eksploatavimo ir valdymo informacinės sistemos (TEVIS) priežiūros ir tobulinimo/keitimo/vystymo paslaugų pirkimas UAB Technologijų ir inovacijų centras 262 830,17
124026 1 tiekėjas Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijos Švietimo ir mokslo ministerija 213 761,36
120879 Kompiuterinės, video konferencijoms skirtos techninės ir programinės įrangos, vaizdo, garso, komunikacinės ir laboratorinės (matavimo) įrangos projektui pirkimas Šiaulių universitetas 213 540,60
121786 Kompiuterinės įrangos nuomos pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' 206 058,85
126771 Pretenzijos Bagažo kontrolės rentgeno prietaisų pirkimas Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 205 007,53
120549 Spausdintuvų ir kitos biuro technikos dažomųjų miltelių (tonerių) ir rašalo kasečių pirkimas Akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" Šiaulių filialas 201 823,80
114457 Taktinio telekomunikacinio tinklo įrangos komplektų pirkimas Lietuvos kariuomenė 194 003,36
117512 Pretenzijos Informacinės sistemos atrankos modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimas Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 184 487,85
122324 Įvairių darbo vietų kompiuteriai, monitoriai, serveriai ir optiniai įrenginiai KTUKOPT12 Kauno technologijos universitetas 179 986,10
117136 Mokymo priemonės ir įranga Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 175 882,79
129600 1 tiekėjas Centralizuoto kompiuterių tinklo sukūrimas (įrangos pirkimas ir kabelių klojimas) Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 173 743,05
122126 Stacionarūs ir nešiojami kompiuteriai AB 'Lietuvos dujos' 164 293,03
115288 Kompiuterinės ir kompiuterinio tinklo įrangos pirkimas, Novell (arba lygiavertės) programinės įrangos licencijų nuomos pirkimas Aleksandro Stulginskio universitetas 159 944,42
129493 Programinės įrangos licencijos AB 'Lietuvos dujos' 152 146,78
119768 Duomenų perdavimo tinklo ugniasienės ir įsilaužimų blokavimo įranga AB 'Lietuvos dujos' 150 338,86
116170 NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NACIONALINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS PALAIKYMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 148 362,37
121244 Įslaptintos įrangos, t. y. įslaptintų gaminių, kurie pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį, pirkimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 144 298,67
115061 Preliminari Informacinės sistemos Bilingas tobulinimo/keitimo/vystymo paslaugų pirkimas sudarant preliminarias sutartis UAB Technologijų ir inovacijų centras 122 654,08
124712 1 tiekėjas Projekto „Inžinerinės pramonės sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Alytaus PRC“ Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-007 kompiuterinės technikos pirkimas Alytaus profesinio rengimo centras 118 588,86
127750 Bekontaktės intelektinės nuotolinio veikimo elektroninės kortelės Savivaldybės įmonė "Susisiekimo paslaugos" 114 370,95
128220 Planšetinių kompiuterių ir jų priedų pirkimas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 112 035,74
124189 Tarnybinės stotys ir modulinių tarnybinių stočių plėtimas AB 'Lietuvos dujos' 110 065,21
124172 I dalis. UAB Vilniaus energija kompiuterinės įrangos nuoma. II dalis. UAB Litesko kompiuterinės įrangos nuoma. Uždaroji akcinė bendrovė 'LITESKO' 105 132,07
118141 Pretenzijos Palemono stoties rūšiavimo parko kaupimo kelyno stabdymo pozicijos apšvietimo remonto darbai AB 'Lietuvos geležinkeliai' Geležinkelių infrastruktūros direkcija 97 878,96
122126 Stacionarūs ir nešiojami kompiuteriai AB 'Lietuvos dujos' 97 331,47
112925 Informacinių sistemų palaikymo ir vystymo paslaugos Akcinė bendrovė 'Kauno energija' 94 618,86
121692 Kompiuterinės įrangos pirkimas UAB "Vilniaus energija" 94 618,86
127187 Kompiuterinės įrangos pirkimas, įgyvendinant projektą Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams bei meninei praktikai skirtos technologinės ir informacinės infrastuktūros kūrimas ir atnaujinimas VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-004 Vytauto Didžiojo universitetas 93 420,00
120685 Kompiuterių, spausdintuvų ir tonerių pirkimas VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika 91 149,50
125598 Kompiuterinė technika (serveriai) Kauno kolegija 89 474,40
115308 Pretenzijos Cirkuliacijos procesų automatizavimo sistema Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka 86 767,25
104340 Monitoriai, USB atmintinės, išoriniai diskiniai kaupikliai, programinė įranga, projekciniai kompleksai, projektoriai, kopijavimo aparatai ir kompiuterių tinklo įranga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos 84 084,63
129505 1 tiekėjas Asmeninių kompiuterių viešasis pirkimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 81 773,82
125538 1 tiekėjas Lietimui jautrių kompiuterių monitorių pirkimas Valstybės įmonė 'REGITRA' 80 951,69
119840 Pretenzijos Informacinių technologijų ir telekomunikacijų sistemų reikmenys, elektronikos, automatikos ir apsaugos sistemų komponentai Lietuvos energija, AB 78 583,67
120312 Tarnybinių ir operatoriaus stočių nuoma UAB "Vilniaus energija" 78 117,33
121961 Kompiuterinė ir programinė įranga (II paketas) Aleksandro Stulginskio universitetas 76 140,15
126242 Pretenzijos Švietimo portalo ugdymo turinio posistemės atnaujinimo paslaugos Švietimo informacinių technologijų centras 75 817,74
128855 TINKLINĖS DISKŲ SAUGYKLOS IR ATSARGINIO DUOMENŲ KOPIJAVIMO IR ATSTATYMO ĮRANGOS PIRKIMAS AB 'Lietuvos dujos' 70 088,04
125372 1 tiekėjas Kompiuterių ir kitos kompiuterinės įrangos bei reikmenų pirkimas Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 68 672,27
115144 Lazerinių ir rašalinių spausdintuvų kasetės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos 68 480,24
119911 1 tiekėjas Bagažo rentgeno kontrolės prietaiso „Linescan – 112 E“ priežiūros ir remonto paslaugos Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos 66 561,35
121553 Pretenzijos Kompiuterių įrangos pirkimas (1 pirkimas) Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 64 448,06
129305 Specializuota telekomunikacinė įranga Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 64 336,27
127299 1 tiekėjas IŽDIS programinės įrangos tobulinimas Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 63 079,24
126997 MT-4-14 Biuro įrangos pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 62 557,92
117592 1 tiekėjas Pirkimas - Bagažo kontrolės įrenginių, metalo detektorių bei integruotos knygų apsaugos ir bibliotekų procesų automatizavimo sistemos techninės priežiūros ir negarantinio remonto paslaugos Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 60 820,20
123445 Dyzelinio elektros generatoriaus, elektros tinklo rekonstrukcijos ir jai atlikti reikalingų medžiagų ir gaminių pirkimas Valstybės įmonė 'REGITRA' 59 102,66
123298 Telekomunikacinė įranga Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 57 076,20
124462 1 tiekėjas Įslaptintų gaminių (programinės įrangos) pirkimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 56 978,39
124335 1 tiekėjas Kompiuteriai ir kita kompiuterinė bei programinė įranga Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 54 668,67
125987 Įvairi kompiuterinė įranga (KTUDET12) Kauno technologijos universitetas 54 070,12
127107 1 tiekėjas MT-3-19 Nešiojamų kompiuterių pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 53 573,91
123564 1 tiekėjas Serverinė įranga Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 52 457,75
115864 Komutatorių pirkimas Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba 49 934,23
127108 1 tiekėjas Kompiuterinės įrangos pirkimas, įgyvendinant projektą „Lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės sistema tekstynui, lietuviškam internetui ir viešojo sektoriaus taikymams“ Vytauto Didžiojo universitetas 48 816,32
128290 Kompiuterinės įrangos VGTU padaliniams pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 47 724,70
126864 1 tiekėjas Spausdinimo ir skenavimo įrangos pirkimas Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 46 450,85
118359 Pretenzijos 1 tiekėjas Studijų rezultatų elektroninės apskaitos sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugos Aleksandro Stulginskio universitetas 44 505,91
130045 1 tiekėjas Duomenų centro komutatoriaus techninės ir programinės įrangos techninio palaikymo paslaugos AB 'Lietuvos dujos' 43 329,13
126986 1 tiekėjas Kompiuterinė technika (projekto kodas Nr.VP2-3.1-IVPK-12-K-01-007) Kauno technologijos universitetas 41 667,34
120348 Microsoft programinės įrangos licencijų nuomos pirkimas Telšių rajono savivaldybės administracija 41 316,90
129679 Kompiuterinės įrangos pirkimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos 40 118,40
120822 Kompiuterinės technikos ir kitos įrangos pirkimas Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės filialas Psichiatrijos ligoninė 37 900,11
119128 Kompiuterinė įranga ir jos remontas Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 35 079,15
114882 Preliminari Verslo procesų automatizavimo MS SharePoint platformoje tobulinimo/keitimo/vystymo paslaugų pirkimas sudarant preliminarias sutartis UAB Technologijų ir inovacijų centras 35 044,02
126261 Pretenzijos Specializuotų kompiuterių priedų supaprastintas viešasis pirkimas Valstybinis studijų fondas 34 978,84
118001 Pretenzijos Ieškinys VGTU kompiuterinės įrangos ir jos dalių pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 34 795,21
122115 PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR JOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS Lietuvos bankas 34 460,54
115980 Programinės įrangos pirkimas Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 33 944,34
120995 Kompiuterinė technika Pajūrio, Sirvėtos ir Rambyno regioninių parkų lankytojų centrams ir Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centrui Marcinkonyse Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 32 131,86
118206 Kompiuterinė ir programinė įranga(KTUEP12) Kauno technologijos universitetas 31 544,25
124276 1 tiekėjas Specializuotų kompiuterinių duomenų valdymo sistemų DMIS ir KIS papildomo modulio pirkimas Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 28 961,78
122787 Programinės įrangos pirkimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 28 150,86
126197 Kompiuterinė įranga Kauno kolegija 27 988,26
127536 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos 27 788,51
114867 Specializuota programinė įranga (KTKSPI_SPT_2) Kauno technikos kolegija 27 681,27
129493 Programinės įrangos licencijos AB 'Lietuvos dujos' 27 421,95
123640 1 tiekėjas Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 27 351,86
121961 Kompiuterinė ir programinė įranga (II paketas) Aleksandro Stulginskio universitetas 25 582,14
128970 Kompiuteriai ir jų dalys Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė 24 257,89
123509 1 tiekėjas Informacinių sistemų ir serverių pirkimas Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 23 450,76
126490 „Eksploatacinių medžiagų bei kompiuterinės technikos remonto pirkimas“ Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 23 169,60
117703 Tarnybinės stoties pirkimas Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 23 129,05
126735 1 tiekėjas Nuotolinės elektroninio parašo ir elektroninio dokumento mokymo sistemos modernizavimo paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 23 129,05
115161 1 tiekėjas Papildomos techninės įrangos pirkimas serverių atnaujinimui Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 22 762,99
109914 GRAFINĖS DARBO STOTIES IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 20 846,29
127458 KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS, SKIRTOS DIDELĖS APIMTIES DUOMENŲ ANALIZEI, PIRKIMAS Muitinės kriminalinė tarnyba 20 534,00
125884 Nepertraukiamo maitinimo šaltinių ir duomenų centro infrastruktūros valdymo sistemos pirkimas UAB "Vilniaus energija" 20 377,05
112916 Kompiuterinės technikos pirkimas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 19 974,04
116150 Pretenzijos Laboratorinės įrangos pirkimas Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras 19 954,07
118706 Kompiuterinė įranga VĮ Registrų centras 18 836,16
122622 Gaisrinės signalizacijos įrengimo paslaugų pirkimas DL-12-52 AB 'Lietuvos geležinkeliai' Keleivių vežimo direkcija 18 209,96
120953 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Mykolo Romerio universitetas 18 065,19
126076 1 tiekėjas Miško dauginamosios medžiagos programinės sistemos projektavimo paslaugų pirkimas Valstybinė miškų tarnyba 17 346,79
124883 Kompiuterinė įranga Vilniaus dailės akademija 17 028,59
126446 1 tiekėjas Tarnybinė stotis (serveris), personaliniai staliniai (stacionarūs) kompiuteriai su monitoriais ir nešiojamieji kompiuteriai Utenos rajono savivaldybės administracija 16 578,63
125987 Įvairi kompiuterinė įranga (KTUDET12) Kauno technologijos universitetas 15 796,09
128502 1 tiekėjas Programinės įrangos pirkimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 15 525,90
123671 Socialinių įmonių ir neįgaliųjų socialinių įmonių ir jose dirbančiųjų asmenų duomenų bazės sukūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimas Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 14 368,05
127046 Administracinių pastatų Mindaugo g. 12, Geležinkelio g. 16, Vilniuje ir Kenos geležinkelio stoties keleivių rūmų pastate aktyvinių priešgaisrinių gesinimo dujomis sistemų aptarnavimo paslaugų pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Vilniaus geležinkelių infrastruktūra' 14 017,61
120953 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Mykolo Romerio universitetas 12 751,82
121897 Gamtos mokslų mokymo priemonės Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 12 704,16
118537 1 tiekėjas Giritech G/On programinės įrangos palaikymo pratęsimo, Giritech G/On programinės įrangos, USB raktų pirkimas UAB "Vilniaus energija" 12 642,13
126567 Mokslo laboratorinė įranga (kompiuteriai, medicininė įranga) Kauno kolegija 12 309,78
129493 Programinės įrangos licencijos AB 'Lietuvos dujos' 12 265,41
129493 Programinės įrangos licencijos AB 'Lietuvos dujos' 11 985,06
121284 Programinės įrangos pirkimas, Nr. 287479 Vilniaus universitetas 11 906,21
120953 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Mykolo Romerio universitetas 11 761,47
120953 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Mykolo Romerio universitetas 11 505,65
115207 1 tiekėjas Projekto „Bibliotekos pažangai“ bibliotekų bendravimo tinklo programinės įrangos diegimo paslaugos Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 10 486,92
115892 Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro bazių techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas Viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras 10 092,68
115892 Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro bazių techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas Viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras 10 092,68
115892 Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro bazių techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas Viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras 10 092,68
121494 Programinės įrangos įsigijimas Vilniaus kolegija 9 735,23
120953 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Mykolo Romerio universitetas 9 065,19
126567 Mokslo laboratorinė įranga (kompiuteriai, medicininė įranga) Kauno kolegija 9 041,36
125987 Įvairi kompiuterinė įranga (KTUDET12) Kauno technologijos universitetas 8 839,50
122562 1 tiekėjas Antivirusinės įrangos „Panda DateDefenderIntegra 300“ 150 prisijungimų licencijos pirkimas Palangos miesto savivaldybės administracija 8 688,60
121961 Kompiuterinė ir programinė įranga (II paketas) Aleksandro Stulginskio universitetas 8 417,57
120953 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Mykolo Romerio universitetas 8 364,66
124188 1 tiekėjas Kompiuterinė programinė įranga Šilutės rajono savivaldybės administracija 8 147,74
121644 Programinių įrangų pirkimas, paraiškos Nr. 978 Vilniaus universitetas 8 025,78
125198 Terminalinių kompiuterių ir periferinių įrenginių bei programinės įrangos pirkimas Mykolo Romerio universitetas 7 712,14
129549 Pretenzijos Kompiuterinės įrangos pirkimas Lietuvos dailės muziejus 7 587,03
119582 Tarnybinės stoties (serverio) ir 25 darbo vietų tinklinių monitorių sistemos, įskaitant įdiegimą, pirkimas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 7 289,16
119191 Kompiuterių ir kompiuterių tinklo įrangos pirkimas Lietuvos bankas 7 040,34
129994 Programinės įrangos naujinimo paslaugų pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" 6 938,72
124673 Kultūros vertybių registro modernizavimo techninių sąlygų (specifikacijos) parengimo paslaugos Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 6 658,36
121002 1 tiekėjas Gesinimo dujomis įrangos techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 6 371,00
123272 Elektroninės apsaugos sistemų techninės priežiūros ir remonto paslaugų viešasis pirkimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 6 255,36
128641 1 tiekėjas E-3 ABK 5a praėjimo sistemos remontas UAB "Vilniaus energija" 5 993,96
125079 1 tiekėjas Spausdintinio montažo plokščių projektavimo programinės įrangos pirkimas, Nr. 0133 V – 1071 – (VP.01) Vilniaus universitetas 5 538,36
115288 Kompiuterinės ir kompiuterinio tinklo įrangos pirkimas, Novell (arba lygiavertės) programinės įrangos licencijų nuomos pirkimas Aleksandro Stulginskio universitetas 5 494,90
128912 1 tiekėjas Projekto Nestacionarių socialinių paslaugų centro Saulutė steigimas kompiuterinės technikos pirkimas Kėdainių rajono savivaldybės administracija 4 822,06
123243 Pretenzijos Kompiuterinės įrangos pirkimas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 4 758,98
121494 Programinės įrangos įsigijimas Vilniaus kolegija 4 660,15
128502 1 tiekėjas Programinės įrangos pirkimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 4 541,71
127539 Personaliniai kompiuteriai (sisteminai blokai) ir Duomenų rezervinio kopijavimo programinė įranga ir jai skirta tarnybinė stotis („serveris“) su operacine sistema Utenos rajono savivaldybės administracija 4 541,71
120953 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Mykolo Romerio universitetas 4 483,53
123398 Serveris ir kompiuteriai Utenos regioninis profesinio mokymo centras 4 404,33
119191 Kompiuterių ir kompiuterių tinklo įrangos pirkimas Lietuvos bankas 4 101,90
123643 1 tiekėjas Programinė įranga skirta „SENIORITY“ duomenų pakrovimui į VPB internetinę duomenų bazę Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras 3 996,76
129039 „Specialios programinės įrangos pirkimas“ Vilniaus universitetas 3 930,19
118350 Skaičiavimo ir analizės programinės įrangos pirkimas Lietuvos energetikos institutas 3 914,42
128502 1 tiekėjas Programinės įrangos pirkimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 3 881,48
123201 LT-1-2012-14D 230 V kintamos elektros srovės šaltinio taškų lokomotyvams ER20CF įrengimo paslaugos AB 'Lietuvos geležinkeliai' Vilniaus lokomotyvų depas 3 849,50
122787 Programinės įrangos pirkimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 3 745,49
120953 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Mykolo Romerio universitetas 3 170,78
125987 Įvairi kompiuterinė įranga (KTUDET12) Kauno technologijos universitetas 3 069,86
129184 Skenavimo aparatai AB 'Lietuvos dujos' 2 943,70
118923 Apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos sistemos pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas" 2 928,98
112743 Kompiuterinių mazgų serverio rekonstrukcijai skirti komponentai ir nepertraukiamo maitinimo šaltinis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos 2 861,82
128667 Informacinių techmologijų įranga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 2 502,14
125198 Terminalinių kompiuterių ir periferinių įrenginių bei programinės įrangos pirkimas Mykolo Romerio universitetas 2 417,34
128667 Informacinių techmologijų įranga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 1 703,14
125198 Terminalinių kompiuterių ir periferinių įrenginių bei programinės įrangos pirkimas Mykolo Romerio universitetas 1 698,93
116574 VGTU Programinės įrangos pirkimas Nr. 4 Vilniaus Gedimino technikos universitetas 1 557,36
128631 Planšetinių kompiuterių ir bevielių prezentacijų valdiklių pirkimas, paraiškų Nr. 1665, 1666, 1998 Vilniaus universitetas 1 386,69
124456 1 tiekėjas Programinės įrangos „Common software“ funkcionalumo praplėtimas Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras 1 384,02
125198 Terminalinių kompiuterių ir periferinių įrenginių bei programinės įrangos pirkimas Mykolo Romerio universitetas 1 352,70
126197 Kompiuterinė įranga Kauno kolegija 1 324,31
120953 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Mykolo Romerio universitetas 1 148,74
122683 Spausdintuvų, kopijavimo aparatų, faksimilinių aparatų, lipdukų ir plastikinių kortelių spausdinimo įrangos eksploatacinių medžiagų pirkimas Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 1 114,41
117968 Pretenzijos Kompiuterinės įrangos ir jos detalių bei užpildytų, atnaujintų ir analogiškų spausdintuvų kasečių/tonerių pirkimas Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė 1 086,36
124459 Kompiuterinė technika ir susijusi kita įranga II Viešoji įstaiga Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras 867,09
129038 Kompiuteriai ir kita biuro įranga Valstybės įmonė "Pieno tyrimai" 630,79
128667 Informacinių techmologijų įranga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 559,30
128667 Informacinių techmologijų įranga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 357,45
127252 Pretenzijos KOMPIUTERIŲ IR KOMPIUTERIŲ ĮRANGOS PIRKIMAS Lietuvos bankas 227,79