Tiekėjas

UAB ATEA

Viso sutarčių per 2014 m. už:

26 220 984,69 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
152325 1 tiekėjas El. paslaugų procesų konstravimo naudojantis VIISP infrastruktūra, sąsajų su SI iš VIISP pusės (integracinio komponento) realizavimo, paslaugų įdiegimo pilotinėse savivaldybėse ir tiražavimo kitose savivaldybėse paslaugų pirkimas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos 2 916 990,82
144949 1 tiekėjas Projekto „Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo ir konsultavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos sukūrimas ir įdiegimas (ADIS)“ ADIS sukūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1 791 450,42
148615 Informacinės sistemos ir jos komponentų projektavimo, konsultavimo, programavimo ir integravimo bei testavimo II-o etapo paslaugos (projektas VP2-3.1-IVPK-12-K-01-007) Kauno technologijos universitetas 914 620,02
140189 Pretenzijos Naujų ir modifikuotinų VIISP funkcionalumų bei priemonių patogesniam sistemos naudojimui sukūrimas ir įdiegimas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos 683 411,00
143118 1 tiekėjas Kompiuterinės ir biuro įrangos įsigijimas Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 595 811,46
156257 1 tiekėjas PĮLV paslaugos sukūrimo ir įdiegimo VIISP infrastruktūroje paslaugų įgijimas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos 525 000,00
125206 Pretenzijos Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro modifikavimo paslaugų pirkimas (IRD-D1-3) Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 427 527,59
149350 1 tiekėjas Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos plėtojimo paslaugų pirkimas Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 419 827,39
149735 Nacionalinės vizų informacinės sistemos vystymo paslaugų pirkimas Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 281 221,04
152585 1 tiekėjas Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro programinės įrangos atnaujinimo ir įdiegimo pirkimas (D2-100) Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 259 476,45
152741 1 tiekėjas Vidaus reikalų informacinės sistemos registrų, operacinės sistemos ir techninės įrangos priežiūros paslaugų pirkimas (IRD-D3-40) Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 239 258,43
147161 Vidaus reikalų pareigūnų registro duomenų bazės modernizavimo paslaugų pirkimas (VRM-D51-168) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 208 511,93
152821 1 tiekėjas Aktyvinės duomenų perdavimo įrangos su lydinčiomis montavimo ir konfigūravimo paslaugomis pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 188 367,58
148551 Spausdinimo paslaugų pirkimas AB Lietuvos paštas 118 723,89
149735 Nacionalinės vizų informacinės sistemos vystymo paslaugų pirkimas Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 118 404,99
150933 1 tiekėjas VIISP priežiūros ir palaikymo paslaugos įsigijimas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos 93 882,94
151393 1 tiekėjas Tarnybinių stočių (serverių) ir jiems skirtos komutacinės įrangos įsigijimas Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 93 573,52
153390 Duomenų perdavimo tinklo infrastruktūros ir informacinių sistemų saugumo audito paslaugos AB 'Amber Grid' 34 167,92
150517 1 tiekėjas Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) pritaikymo darbui su euru paslaugos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 22 879,89

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
148439 Mobiliosios įrangos komplektai Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 1 126 642,54
149907 Preliminari IT konsultavimo ir kompetencijų paslaugų sudarant preliminarias sutartis pirkimas UAB Technologijų ir inovacijų centras 1 042 632,07
149509 Lietuvos Respublikos Prezidento rezidencijos Vilniuje, S. Daukanto a.3, patalpų pertvarkymo, pritaikant jas valstybės edukaciniam centrui, darbų pirkimas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija 526 770,88
152742 1 tiekėjas Vidaus reikalų informacinės sistemos techninės įrangos priežiūros paslaugų pirkimas Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 503 324,33
152961 1 tiekėjas Taikomųjų sistemų programinės įrangos keitimų ir jų diegimo į kokybės užtikrinimo ir gamybinę aplinkas paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius 463 392,03
152093 Įrangos duomenų centrams pirkimas. AB Lietuvos paštas 450 277,14
157725 1 tiekėjas Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijų nuomos pirkimas AB Lietuvos paštas 449 726,94
151168 2014/MO-5.9 Serverinės įrangos pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 387 134,21
146477 Pretenzijos VDU laboratorinės (informacinių technologijų) įrangos pirkimas, įgyvendinant projektą Humanitarinių ir socialinių mokslų studijų bei vizualinės kultūros produktų kūrimui, tyrimams ir sklaidai vykdyti reikalingos infrastruktūros plėtra Vytauto Didžiojo universitete Nr. VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-007 Vytauto Didžiojo universitetas 372 190,29
152582 1 tiekėjas Techninės įrangos pirkimas (GRT-D1-40) Gyventojų registro tarnyba 354 799,00
150792 1 tiekėjas 2014/MO-5.8 Nešiojamųjų kompiuterių pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 327 514,42
156310 1 tiekėjas Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos nuomos pirkimas (IRD-D9-98) Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 295 576,47
148609 Kietųjų atliekų išėmimo komplekso (B2) fizinės saugos sistemos projektavimas ir įdiegimas Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 282 095,50
144236 Pretenzijos Programinės įrangos nuomos paslauga pagal Microsoft programos, skirtos universitetams (Enrollment for Education Solutions), nustatytą tvarką(KTUMSPI13) Kauno technologijos universitetas 226 599,55
140739 Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos (toliau SPĮLIS), Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro (toliau - Registras) bei jų pagrindu veikiančių elektroninių paslaugų kūrimo ir diegimo paslaugos Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 220 777,34
151890 Pretenzijos Stacionarūs ir nešiojami kompiuteriai AB 'Lietuvos dujos' 208 287,65
152230 Kompiuterinės, organizacinės, telekomunikacinės įrangos pirkimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 207 846,10
143818 Patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemų Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatuose įrengimo darbų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 203 446,67
143818 Patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemų Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatuose įrengimo darbų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 201 503,13
153762 Bekontaktės intelektinės nuotolinio veikimo elektroninės kortelės Savivaldybės įmonė "Susisiekimo paslaugos" 194 494,32
143818 Patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemų Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatuose įrengimo darbų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 192 372,76
143818 Patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemų Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatuose įrengimo darbų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 187 767,62
151032 1 tiekėjas Lazerinis graviravimo įrenginys ir jo integravimas į esamą kompiuterinę valdymo programą GRAVIS Valstybės įmonė 'REGITRA' 187 135,08
153458 Pretenzijos Kompiuterinė technika ir programinė įranga Valstybės įmonė ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS 181 941,22
143818 Patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemų Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatuose įrengimo darbų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 180 476,71
143818 Patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemų Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatuose įrengimo darbų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 174 168,79
147792 1 tiekėjas Duomenų perdavimo tinklo įranga AB 'Amber Grid' 173 669,26
144929 Pretenzijos Kompiuteriai. - Kompiuterinė technika ir programinė įranga, skirta maisto pramonės praktinio mokymo centrui. Utenos regioninis profesinio mokymo centras 173 626,66
154583 1 tiekėjas Naudojamų Microsoft Enterprise call, Microsoft SQL call bei Microsoft Visual Studio Professional with MSDN programų licencijų nuomos tęsimas Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" 173 177,75
143818 Patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemų Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatuose įrengimo darbų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 167 159,99
151960 Projekto E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ VUL Žalgirio klinikoje ir VšĮ RVUL techninės ir programinės įrangos įsigijimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika 165 379,05
145893 Kompiuterių tinklo įranga (Slėnio-Santaka) Kauno technologijos universitetas 157 935,00
151480 Tinklo įranga Slėnio-Santaka Kauno technologijos universitetas 157 935,00
151638 Centrinės perkančiosios organizacijos informacinės sistemos kūrimo ir diegimo paslaugos Viešoji įstaiga CPO LT 154 512,13
143818 Patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemų Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatuose įrengimo darbų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 153 843,26
156703 1 tiekėjas Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro techninės įrangos pirkimas Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 150 428,57
147072 1 tiekėjas Kompiuterių bei orgtechnikos ir programinės įrangos kompiuteriams pirkimas Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras 146 795,90
143906 Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo ir Lietuvos kariuomenės Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono elektroninių apsaugos sistemų, susijusių su valstybės ar tarnybos paslaptimi, pogarantinės priežiūros paslaugų pirkimas Lietuvos kariuomenės Logistikos valdyba 144 644,14
150706 Stalinių kompiuterių pirkimas Lietuvos bankas 144 188,63
151331 Preliminari 1 tiekėjas Informacinių technologijų bei telekomunikacijų sistemų reikmenys "Lietuvos energijos gamyba", AB 140 176,09
143954 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 133 918,63
151168 2014/MO-5.9 Serverinės įrangos pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 129 877,20
154203 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų informacinės sistemos kūrimo, diegimo ir išbandymo paslaugų pirkimas Higienos institutas 129 662,88
156512 Programinės įrangos tobulinimas ir atnaujinimas Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 119 902,07
145454 1 tiekėjas Studijų bazinės įrangos pirkimas bibliotekai – integruotos sistemos II dalis (IV paketas) Aleksandro Stulginskio universitetas 106 914,06
145919 Preliminari Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas AB 'Klaipėdos nafta' 105 132,07
149397 1 tiekėjas Vilniaus ir Panevėžio administracinių pastatų kompiuterinio, telefoninio ir globalaus telefoninio tinklų modernizavimas AB 'Amber Grid' 103 414,91
146477 Pretenzijos VDU laboratorinės (informacinių technologijų) įrangos pirkimas, įgyvendinant projektą Humanitarinių ir socialinių mokslų studijų bei vizualinės kultūros produktų kūrimui, tyrimams ir sklaidai vykdyti reikalingos infrastruktūros plėtra Vytauto Didžiojo universitete Nr. VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-007 Vytauto Didžiojo universitetas 103 334,31
155821 Programinės įrangos licencijų techninio aptarnavimo paslaugos AB 'Lietuvos dujos' 90 824,64
148535 Kompiuterių, kompiuterinės, spausdinimo ir skenavimo įrangos pirkimas Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 89 491,92
146681 Įvairi kompiuterinė įranga KTUDET14 Kauno technologijos universitetas 87 822,07
155767 1 tiekėjas Aplinkosauginių mokesčių kontrolės informacinės sistemos programinių priemonių administravimo paslaugos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 86 886,01
143877 1 tiekėjas Kompiuterinės technikos, skirtos viešbučių ir restoranų bei prekybos sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimui Klaipėdos turizmo mokykloje, pirkimas Klaipėdos turizmo mokykla 86 191,82
145290 Serverių patalpų įrangos pirkimas ir jos įrengimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 84 822,72
151184 ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto kompiuterių ir spausdintuvų pirkimas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 80 723,91
153255 1 tiekėjas Dujotiekio techninio paso elektroninės formos funkcionalumo papildomi sprendimai ir programiniai moduliai bei jų diegimo ir techninio aptarnavimo paslaugos AB 'Lietuvos dujos' 76 115,62
154352 Virtualizacijos programinė įranga AB 'Amber Grid' 75 260,54
151900 Pretenzijos Techninės ir sisteminės programinės įrangos pirkimas Viešoji įstaiga Elektrėnų ligoninė 72 370,11
150876 1 tiekėjas Genetinių miško medžių išteklių informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimas Valstybinė miškų tarnyba 72 190,69
149402 Pretenzijos Tarnybinės stotys su programine įranga Valstybės įmonė 'INFOSTRUKTŪRA' 72 110,08
154105 1 tiekėjas Kompiuterių pirkimas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 70 109,42
155815 EILIŲ VALDYMO SISTEMOS TECHNINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS SU DIEGIMO DARBAIS PIRKIMAS Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai 69 947,87
155821 Programinės įrangos licencijų techninio aptarnavimo paslaugos AB 'Lietuvos dujos' 68 335,84
151708 1 tiekėjas Kompiuterinė įranga Valstybės įmonė 'INFOSTRUKTŪRA' 68 271,36
149464 1 tiekėjas Kompiuterinė įranga ir jos remontas Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 68 091,08
150503 Specialiosios įrangos, skirtos ADA sistemoms ir tinklams išplėsti, pirkimas Muitinės kriminalinė tarnyba 63 918,89
149307 Pretenzijos Techninės sisteminės ir programinės įrangos pirkimas Viešoji įstaiga Elektrėnų ligoninė 59 095,10
150854 1 tiekėjas Techninės ir programinės įrangos pirkimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 57 709,44
150219 1 tiekėjas Esamos IT infrastruktūros diskų masyvų talpyklos išplėtimas ir atnaujinimas Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" 57 612,37
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 57 074,10
153269 1 tiekėjas Oracle programinės įrangos palaikymo paslaugos AB 'Amber Grid' 55 089,20
148441 Dyzelinis generatorius VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 54 318,23
154175 Tarnybinės stotys ir rezervinio duomenų kopijavimo įranga AB 'Amber Grid' 54 213,10
155806 Specializuota bibliotekų e-paslaugų įranga ir programinė įranga Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 51 604,07
157156 Pretenzijos Kompiuteriai su programine įranga Elektrėnų savivaldybės administracija 49 373,52
148535 Kompiuterių, kompiuterinės, spausdinimo ir skenavimo įrangos pirkimas Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 48 454,67
155587 KOMPIUTERINĖ TECHNIKA Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 47 338,87
149169 1 tiekėjas Stacionarūs, nešiojamieji ir planšetiniai kompiuteriai AB 'Amber Grid' 46 457,44
150632 Pretenzijos Lietuvos teismų informacinės sistemos taikomosios programinės įrangos modernizavimo paslaugų pirkimas (pritaikymas darbui su euru) Nacionalinė teismų administracija 44 856,35
153636 1 tiekėjas Kompiuterių apsaugos programinės įrangos viešasis pirkimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 43 987,61
155403 1 tiekėjas Personalinių ir nešiojamų kompiuterių bei monitorių pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" 43 629,81
153745 1 tiekėjas Garantinės priežiūros paslaugų pirkimas (GRT-D2-41). Gyventojų registro tarnyba 42 592,50
152230 Kompiuterinės, organizacinės, telekomunikacinės įrangos pirkimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 40 510,89
143906 Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo ir Lietuvos kariuomenės Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono elektroninių apsaugos sistemų, susijusių su valstybės ar tarnybos paslaptimi, pogarantinės priežiūros paslaugų pirkimas Lietuvos kariuomenės Logistikos valdyba 40 083,70
155095 Programinės įrangos licencijos AB 'Lietuvos dujos' 39 082,63
152675 1 tiekėjas „Šilumos ir šilumnešio sunaudojimo ataskaitų pildymo informacinės sistemos priežiūros ir vystymo paslaugos Akcinė bendrovė 'Kauno energija' 38 548,42
149169 1 tiekėjas Stacionarūs, nešiojamieji ir planšetiniai kompiuteriai AB 'Amber Grid' 35 633,50
137666 Pretenzijos Ieškinys Lietuvos teismų informacinės sistemos taikomosios programinės įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų pirkimas Nacionalinė teismų administracija 34 754,40
151901 1 tiekėjas Duomenų saugyklos išplėtimo pirkimas Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba 34 132,88
148105 Tarnybinės stoties su duomenų bazių valdymo programine įranga viešasis pirkimas Aplinkos apsaugos agentūra 33 751,25
152460 Programinės įrangos ir programinėa įrangos licencijų pratęsimų įsigijimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 33 460,03
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 33 457,23
149171 Duomenų perdavimo tinklo ugniasienės įranga AB 'Lietuvos dujos' 32 941,38
157429 Kompiuterių pirkimas 2014 m. UAB 'Aukštaitijos vandenys' 32 937,82
149766 Programinės įrangos pirkimas AB 'Amber Grid' 30 090,55
153517 Pretenzijos 1 tiekėjas RFID SISTEMOS ĮRANGOS (OBJEKTO ŽYMĖJIMO IR SEKIMO TECHNOLOGIJOS) PIRKIMAS Vytauto Didžiojo universitetas 29 493,05
155224 Apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemos atsarginių dalių ir komponentų pirkimas Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 29 172,76
145893 Kompiuterių tinklo įranga (Slėnio-Santaka) Kauno technologijos universitetas 28 666,01
151480 Tinklo įranga Slėnio-Santaka Kauno technologijos universitetas 28 666,01
152230 Kompiuterinės, organizacinės, telekomunikacinės įrangos pirkimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 24 474,86
152230 Kompiuterinės, organizacinės, telekomunikacinės įrangos pirkimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 23 717,79
152230 Kompiuterinės, organizacinės, telekomunikacinės įrangos pirkimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 23 507,53
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 22 304,82
148996 1 tiekėjas Programinės įrangos - Symantec Protection Suite Enterprise Edition gamintojo palaikymo ir atnaujinimo paslaugos AB 'Amber Grid' 21 972,60
153457 Kompiuterinė technika (III paketas) Aleksandro Stulginskio universitetas 21 590,62
153370 Programinės įrangos pirkimas, paraiškos Nr. 549 Vilniaus universitetas 20 697,70
149352 Pretenzijos Virtualizavimo (VMWARE) programinės įrangos palaikymo ir priežiūros paslaugų viešasis pirkimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 20 694,20
151842 1 tiekėjas Periferinės spausdinimo - kopijavimo įrangos pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" 20 500,75
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 20 336,75
146359 Serverinė įranga Akcinė bendrovė 'Kauno energija' 20 250,54
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 17 712,65
152230 Kompiuterinės, organizacinės, telekomunikacinės įrangos pirkimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 17 662,19
156780 Pretenzijos Kompiuterinė įranga, skirta Palangos gintaro muziejui Lietuvos dailės muziejus 17 565,82
149169 1 tiekėjas Stacionarūs, nešiojamieji ir planšetiniai kompiuteriai AB 'Amber Grid' 17 416,07
155444 Projektoriai Kauno kolegija 17 357,09
150677 Kraujo donorų registro ir Profesinių ligų valstybės registro taikomosios programinės įrangos komponentų, kurie įdiegti Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje 2012 m., priežiūros paslaugos Higienos institutas 16 821,13
154825 Kompiuterinės leidybos pratybų laboratorijos įrangos pirkimas (paraiška Nr.486) Vilniaus universitetas 16 753,85
149766 Programinės įrangos pirkimas AB 'Amber Grid' 16 664,83
156775 1 tiekėjas Įsilaužimų aptikimo įrangos pirkimas (SD7-193) Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 15 801,70
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 15 744,58
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 15 088,55
149766 Programinės įrangos pirkimas AB 'Amber Grid' 14 897,21
149515 Kareivinių 2O4p fasado, II a. patalpų, priešgaisrinės signalizacijos remonto darbų, ir administracinio pastato 1B3p ir kareivinių 2O4p inžinerinių tinklų remonto projektavimo paslaugų pirkimas Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba 14 711,13
152230 Kompiuterinės, organizacinės, telekomunikacinės įrangos pirkimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 14 697,46
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 14 432,53
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 14 432,53
157474 1 tiekėjas VoIP telefonijos valdančiosios programinės įrangos atnaujinimo ir techninio palaikymo paslaugos AB 'Amber Grid' 13 915,00
150302 Programinės įrangos techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas Lietuvos bankas 13 673,48
155224 Apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemos atsarginių dalių ir komponentų pirkimas Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 13 631,71
152285 Pretenzijos Kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pirkimas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 13 367,54
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 13 120,48
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 13 120,48
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 13 120,48
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 12 464,46
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 12 464,46
157427 1 tiekėjas Duomenų centro tarnybinės stoties pirkimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 12 451,84
150462 Spausdintuvai VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 12 429,76
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 11 808,43
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 11 152,41
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 11 152,41
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 10 496,39
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 10 496,39
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 10 496,39
153996 1 tiekėjas Duomenų perdavimo tinklo užkardos įrangos įsigijimas ir diegimas Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 10 464,15
156504 Programinė įranga Lietuvos Respublikos finansų ministerija 10 376,53
155330 Pretenzijos Vaizdo stebėjimo sistemos prekių su įrengimo darbais pirkimas Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai 10 088,65
152230 Kompiuterinės, organizacinės, telekomunikacinės įrangos pirkimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 10 057,63
152615 1 tiekėjas Apsaugos nuo elektroninio pašto brukalų ir kitų internetinių grėsmių įrangos pirkimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 10 042,92
145274 Kompiuterinės technikos pirkimas Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė 10 040,11
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 9 840,36
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 9 840,36
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 9 840,36
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 9 840,36
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 9 840,36
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 9 184,34
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 9 184,34
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 9 184,34
152230 Kompiuterinės, organizacinės, telekomunikacinės įrangos pirkimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 9 146,49
153673 Objektų apsaugos priemonių įrengimo techninių projektų parengimo paslaugos VĮ 'Lietuvos paminklai' 8 936,23
153673 Objektų apsaugos priemonių įrengimo techninių projektų parengimo paslaugos VĮ 'Lietuvos paminklai' 8 936,23
149169 1 tiekėjas Stacionarūs, nešiojamieji ir planšetiniai kompiuteriai AB 'Amber Grid' 8 577,06
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 8 528,31
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 8 528,31
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 8 528,31
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 8 528,31
149169 1 tiekėjas Stacionarūs, nešiojamieji ir planšetiniai kompiuteriai AB 'Amber Grid' 8 467,62
146639 Projekto Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyboje įgyvendinimui būtinos kompiuterinės technikos pirkimas Palangos miesto savivaldybės administracija 8 414,34
148838 2014/MO-5-5 Kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 8 117,47
152230 Kompiuterinės, organizacinės, telekomunikacinės įrangos pirkimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 7 969,01
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 7 872,29
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 7 872,29
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 7 872,29
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 7 872,29
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 7 872,29
155860 Vaizdo stebėjimo sistemos įrangos su montavimo paslauga pirkimas UAB "Vilniaus energija" 7 487,51
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 7 216,27
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 7 216,27
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 7 216,27
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 7 216,27
148265 Kompiuterinės įrangos pirkimas Vilniaus dailės akademija 6 968,85
156756 1 tiekėjas Duomenų saugyklos išplėtimui skirta techninė įranga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos 6 903,67
148838 2014/MO-5-5 Kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 6 658,65
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 6 560,24
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 6 560,24
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 5 904,22
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 5 904,22
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 5 904,22
148105 Tarnybinės stoties su duomenų bazių valdymo programine įranga viešasis pirkimas Aplinkos apsaugos agentūra 5 789,97
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 5 248,19
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 5 248,19
157375 Kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pirkimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 5 172,50
154080 1 tiekėjas Projekto „Kauno rajono Garliavos lopšelio – darželio „Eglutė“ modernizavimas (projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-21-018)“ biuro įrangos pirkimas Kauno rajono savivaldybės administracija 5 168,99
152129 Kompiuterinės įrangos pirkimas Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba 4 836,08
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 4 592,17
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 4 592,17
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 4 592,17
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 4 592,17
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 4 592,17
152460 Programinės įrangos ir programinėa įrangos licencijų pratęsimų įsigijimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 4 475,82
149766 Programinės įrangos pirkimas AB 'Amber Grid' 4 441,83
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 3 936,14
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 3 936,14
149766 Programinės įrangos pirkimas AB 'Amber Grid' 3 826,81
153668 Kompiuterių ir kompiuterių tinklo techninės įrangos pirkimas Lietuvos bankas 3 627,06
152230 Kompiuterinės, organizacinės, telekomunikacinės įrangos pirkimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 3 442,72
153252 Įstaigos įranga Valstybės įmonė "Pieno tyrimai" 3 353,01
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 3 280,12
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 3 280,12
157161 1 tiekėjas Aplinkosauginių mokesčių kontrolės informacinės sistemos pritaikymo darbui su euru paslaugos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 3 185,82
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2 624,10
147581 Programinės įrangos pirkimas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 1 997,51
149766 Programinės įrangos pirkimas AB 'Amber Grid' 1 867,85
148841 Kompiuterinės ir programinės įrangos bei kompiuterių priedų pirkimas Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras 1 471,85
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 1 312,05
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 1 312,05
146318 Kompiuterinės įrangos pirkimas, paraiškos Nr. 2325, 2342 Vilniaus universitetas 1 279,11
153457 Kompiuterinė technika (III paketas) Aleksandro Stulginskio universitetas 1 261,58
158029 Programinės įrangos „Devart dotConnect for Oracle Developer Edition Site License“ arba lygiavertės pirkimas. Lietuvos bankas 981,23
152430 Kompiuterinė ir susijusi įranga Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 904,14
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
150948 Kompiuterinė technika Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 656,02
152508 Programinės įrangos VGTU padaliniams pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 189,94