Tiekėjas

Uždaroji akcinė bendrovė "MAGIRNIS"

Viso sutarčių per 2012 m. už:

3 416 750,94 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
119082 KTU BENDRABUČIŲ STATYBOS DARBAI Kauno technologijos universitetas 155 961,90

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
128159 Pretenzijos Tauragės raj. Žygaičių gimnazijos pastatų atnaujinimas Tauragės rajono savivaldybės administracija 808 554,07
126190 Pretenzijos Ieškinys Projekto Rokiškio miesto Taikos g. 3,3A,5,19,21,23 daugiabučių namų atnaujinimas, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą rangos darbų pirkimas Rokiškio rajono savivaldybės administracija 802 707,93
125251 Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo projektų parengimas ir statybos darbai (6 pirkimo objekto dalis) Jonavos rajono savivaldybės administracija 309 137,71
116346 Pretenzijos Devynių daugiabučių gyvenamųjų namų rekonstravimo projektų parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir rekonstrukcijos darbus Jonavos rajono savivaldybės administracija 288 957,82
125251 Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo projektų parengimas ir statybos darbai (6 pirkimo objekto dalis) Jonavos rajono savivaldybės administracija 288 155,69
116346 Pretenzijos Devynių daugiabučių gyvenamųjų namų rekonstravimo projektų parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir rekonstrukcijos darbus Jonavos rajono savivaldybės administracija 280 418,89
118202 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ ZARASŲ MIESTE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBAI Zarasų rajono savivaldybės administracija 273 316,52
118202 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ ZARASŲ MIESTE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBAI Zarasų rajono savivaldybės administracija 123 378,46
123068 Pretenzijos LSMU Medicinos akademijos bendrabučio Nr.3 (V. Kudirkos g.19, Kaunas) langų, durų keitimo ir stogo paprastojo remonto projektų parengimo ir darbų atlikimo pirkimas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 86 161,95