Tiekėjas

Viešoji įstaiga 'LIETUVOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUTAS'

Viso sutarčių per 2019 m. už:

0,00 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR