Tiekėjas

Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'

Viso sutarčių per 2010 m. už:

901 484,52 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
82898 MT-5-2. Keleivinių riedmenų atsarginių dalių pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 102 871,31
80622 Pretenzijos Prekinių vagonų atsarginės dalys. Konkursas MT-11-1 AB 'Lietuvos geležinkeliai' 100 482,55
88410 Prekiu, kurios reikalingos diagnostikos sistemu irengimui, pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' Geležinkelių infrastruktūros direkcija 89 470,86
92631 Pretenzijos Termokonteinerių asfaltbetoniui pirkimas Valstybės įmonė 'Tauragės regiono keliai' 89 046,86
84765 Signalizacijos įrenginių lauko ir vidaus aparatūra. Supaprastintas atviras konkursas MT-7-1 AB 'Lietuvos geležinkeliai' 85 820,95
82901 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginės dalys, konkursas MT-11-4 AB 'Lietuvos geležinkeliai' 75 979,12
96835 Magnetronai radiolokatoriui TA-10MTD Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba 72 464,03
92627 MT-4-16 Prekinių vagonų atsarginės dalys AB 'Lietuvos geležinkeliai' 67 188,95
93299 Galios transformatorių oro sausinimo filtrai UAB "TETAS" 35 044,02
82904 Traukos riedmenų elektros įrenginių atsarginės dalys. Konkursas MT 8-2. AB 'Lietuvos geležinkeliai' 23 066,50
87087 Atsarginių dalių 110-330 kV Ignalinos TP įrenginiams ir 110 kV skyrikliams pirkimas AB 'Lietuvos energija' 22 727,10
82943 Pramoninių technologinės kontrolės įrenginių kalibravimas ir remontas (LV-3-1) AB 'Lietuvos geležinkeliai' Radviliškio prekinių vagonų depas 20 393,17
86428 Šilumvežiu atsarginiu daliu pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' Radviliškio lokomotyvų depas 10 570,48
88221 Keleiviniu vagonu atsarginiu daliu pirkimas. Neskelbiamos derybos MT 8-13. AB 'Lietuvos geležinkeliai' 10 382,26
81399 Supaprastintas atviras konkursas MT-7-10. Signalizacijos įrenginių medžiagos. AB 'Lietuvos geležinkeliai' 8 717,27
82900 930 Aa, Ar, Ab vagonų elektros sistemos ir vakuuminių tualetų atsarginės dalys, konkursas MT-11-2 AB 'Lietuvos geležinkeliai' 7 811,88
95381 Turbinos vožtuvų žiedai AB Lietuvos elektrinė 7 499,45
86517 Vamzdyno pakabų spyruoklių blokai AB Lietuvos elektrinė 7 401,30
87078 Viršutinės kelio konstrukcijos izoliuojančių (amortizuojančių) detalių pirkimas, konkursas MT-11-11 AB 'Lietuvos geležinkeliai' 7 298,42
82698 Jungiamosios žarnos LV-3-13 AB 'Lietuvos geležinkeliai' Radviliškio prekinių vagonų depas 6 998,29
83810 Matavimo priemonių, stendų, neardomosios kontrolės prietaisų ir įmonės standartinių pavyzdžių kalibravimo paslaugų pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' Keleivių vežimo direkcija 6 377,94
87087 Atsarginių dalių 110-330 kV Ignalinos TP įrenginiams ir 110 kV skyrikliams pirkimas AB 'Lietuvos energija' 5 957,48
83395 Tvirtinimo detalės (LV-3-4) AB 'Lietuvos geležinkeliai' Radviliškio prekinių vagonų depas 5 849,37
89825 1 tiekėjas Papildomų atsarginių dalių 110-330 kV Ignalinos TP įrenginiams pirkimas AB 'Lietuvos energija' 4 669,97
82903 Ammendorf ir TVZ gamybos vagonų elektros sistemos atsarginės dalys. Konkursas MT 8-1 AB 'Lietuvos geležinkeliai' 3 914,92
88584 Riedmenų atsarginių dalių pirkimas LT-2-11 AB 'Lietuvos geležinkeliai' Radviliškio lokomotyvų depas 3 827,85
95480 Vagonų atsarginių dalių pirkimas LV-3-36 AB 'Lietuvos geležinkeliai' Radviliškio prekinių vagonų depas 3 496,78
85494 1 tiekėjas Ferozondinio magnetinio matuoklio F-205.30 A remonto ir kalibravimo paslaugu pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' Keleivių vežimo direkcija 2 220,04
88661 1 tiekėjas A9-1 tipo prietaisų pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' Geležinkelių infrastruktūros direkcija 2 088,62
83144 Atviras supaprastintas konkursas MT 7-12 RAKP įrenginiai bei medžiagos. AB 'Lietuvos geležinkeliai' 2 086,42
94952 Lokomotyvų atsarginių dalių pirkimas LT-2-43 AB 'Lietuvos geležinkeliai' Radviliškio lokomotyvų depas 1 950,52
92753 Pneumopašto kapsulės ir jų sandarinimo žiedai AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Šiaulių geležinkelių infrastruktūra' 1 844,88
86385 Lokomotyvo variklio alyvos aušinimo aušintuvo pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' Radviliškio lokomotyvų depas 1 821,71
86409 330 – 110 kV skyrikliu, skirtuvu ir trumpikliu atsarginiu daliu pirkimas AB 'Lietuvos energija' 1 476,58
92281 Keleivinių ir dyzelinių traukinių vagonų atsarginių dalių pirkimas DL-10-34 AB 'Lietuvos geležinkeliai' Keleivių vežimo direkcija 1 401,76
92817 Šviesoforų ir smėliasrovės atsarginių dalių pirkimas (LV-3-32) AB 'Lietuvos geležinkeliai' Radviliškio prekinių vagonų depas 877,47
84499 lokomotyvu atsarginiu daliu pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' Radviliškio lokomotyvų depas 387,44