Tiekėjas

Uždaroji akcinė bendrovė 'Izovoltas'

Viso sutarčių per 2013 m. už:

533 254,66 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
127629 Prekinių vagonų atsarginių dalių pirkimas, konkursas MT-11-9 AB 'Lietuvos geležinkeliai' 214 389,70
131837 MT-4-21 Keleivinių riedmenų ir šilumvežių TEP 70 ir TEP 70BS elektros sistemos atsarginių dalių, perkamų ilgalaike sutartimi pagal poreikį pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 62 482,85
132576 Atsarginių dalių turbinai T-180/210-130-1 pirkimas. UAB "Vilniaus energija" 50 586,89
127580 MT-3-21 Prekinių vagonų ritininių guolių, separatorių, stabdžių trinkelių ir vežimėlio modernizacijai skirtų atsarginių dalių pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 28 012,05
144200 Matavimo prietaisų pirkimas. Konkurso šifras IF-4-153 AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra' 23 087,32
131838 MT-5-28. Keleivinių riedmenų atsarginių dalių pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 22 047,50
132867 Fizinių savybių nustatymo prietaisai (LV-3-6) AB 'Lietuvos geležinkeliai' Radviliškio prekinių vagonų depas 20 856,87
139084 Ryšių įrenginių, jų atsarginių dalių ir medžiagų pirkimas. MT-7-7 AB 'Lietuvos geležinkeliai' 20 607,29
136093 Matavimo priemonių, stendų, neardomosios kontrolės prietaisų ir įmonės standartinių pavyzdžių patikrų ir kalibravimų atlikimo paslaugų pirkimas DL-13-23 AB 'Lietuvos geležinkeliai' Keleivių vežimo direkcija 15 137,72
137075 Atsarginių dalių elektroninėms nešulių saugykloms Loggibag L100e pirkimas DL-13-41 AB 'Lietuvos geležinkeliai' Keleivių vežimo direkcija 13 667,17
139980 1 tiekėjas Elektrinių traukinių EJ575 laisvųjų aširačių guolių blokų CTBU remonto paslaugų pirkimas DL-13-53 AB 'Lietuvos geležinkeliai' Keleivių vežimo direkcija 10 633,97
132073 MT-3-1 Keleivinių vagonų elektros sistemos atsarginių dalių pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 10 520,04
133698 Nuolatinės srovės elektrotraukos variklio ДК-263ВМУХЛ2 pirkimas (pirkimo kodas IF-1-39) AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Vilniaus geležinkelių infrastruktūra' 8 825,59
136675 1 tiekėjas E-2 TG-4 generatoriaus ir sužadintojo rotorių mova (mova MБ-200) UAB "Vilniaus energija" 7 464,38
135605 Sūkurinių srovių defektoskopo ir izoliacijos elektrinio atsparumo tikrinimo testerio pirkimas DL-13-32 AB 'Lietuvos geležinkeliai' Keleivių vežimo direkcija 4 622,87
144838 Lėktuvo L-410UVP įtampos reguliatoriaus LUN 2167.03-8 kapitalinio remonto paslauga Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depas 4 297,10
138090 Prietaiso ALS kodų matavimui pirkimas. Supaprastintos neskelbiamos derybos IF-2-29 AB "Lietuvos geležinkeliai" filialas "Kauno geležinkelių infrastruktūra" 3 749,71
129299 Vagono dalių neardomo magnetinio miltelinio tikrinimo medžiagų pirkimas DL-12-119 AB 'Lietuvos geležinkeliai' Keleivių vežimo direkcija 3 728,16
140027 1 tiekėjas Duomenų rinkimo prietaiso pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' Geležinkelių infrastruktūros direkcija 2 301,87
137276 Vožtuvai UAB "Vilniaus energija" 1 790,75
136426 Lokomotyvų ričių parametrų matuoklis AB 'Lietuvos geležinkeliai' Geležinkelių infrastruktūros direkcija 1 559,32
131836 MT-4-20 Elektrinių ER9M, EJ575, dyzelinių DR1A, DR1AM, DR1AMv traukinių, bėginių autobusų RA-2 ir 620M, šilumvežių TEP 70, TEP 70BS elektros sistemos atsarginių dalių pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 1 285,65
131358 Keleivinių vagonų, elektrinių ir dyzelinių traukinių atsarginių dalių pirkimas, konkursas MT-11-15 AB 'Lietuvos geležinkeliai' 972,34
137130 ER20CF šilumvežių atsarginių dalių pirkimas. MT-8-7 AB 'Lietuvos geležinkeliai' 565,22
129857 Pretenzijos MT-4-18 Traukos riedmenų mechaninės įrangos atsarginių dalių pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 62,33