Tiekėjas

Akcinė bendrovė "Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas"

Viso sutarčių per 2005 m. už:

229 177,48 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
36543 Pretenzijos J. Vienožinskio menų fakulteto pagrindinio pastato kapitalinio remonto-restauracijos techninio-darbo projekto parengimas Kauno kolegija 25 614,28
33898 Pretenzijos 1 tiekėjas S604P pastato K. Petrausko g. 31, Kaune, avarijos grėsmės pašalinimo ir pritaikymo techninio projekto parengimas VĮ 'Lietuvos paminklai' 23 444,74
33539 Pretenzijos 1 tiekėjas Pažaislio Kamaldulių vienuolyno ansamblio bažnyčios bokštų avarijos grėsmės pašalinimo techninio projekto parengimas (G32KP) VĮ 'Lietuvos paminklai' 16 508,34
33356 Pretenzijos 1 tiekėjas G224K1 Kaimelio šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios komplekso, Šakių r. bažnyčios ir varpinės tyrimai ir avarijos grėsmės pašalinimo techninio projekto parengimas VĮ 'Lietuvos paminklai' 16 505,16
29923 Pretenzijos Kunigaikščio Vaidoto tiesioginės paramos logistikos bataliono garažo 10G1/p (Rukla, Jonavos r.) rekonstravimo projektavimas Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos 15 842,22
34398 Pretenzijos 1 tiekėjas Pavirvyčio dvaro sodybos, Telšių r., gyvenamojo namo ir svirno avarijos grėsmės pašalinimo techninio projekto parengimas VĮ 'Lietuvos paminklai' 15 755,33
31368 Pretenzijos 1 tiekėjas Paberžės Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčios tyrimai ir techninio projekto parengimas VĮ 'Lietuvos paminklai' 15 751,56
33030 Pretenzijos 1 tiekėjas Paežerių dvaro sodybos rūmų pamatų apsaugos techninių priemonių įrengimo techninio projekto parengimas VĮ 'Lietuvos paminklai' 13 030,29
33832 Pretenzijos 1 tiekėjas S247 Čekiškės Šv. Trejybės bažnyčios, Kauno r., fasadų ir cokolio apsaugos techninių priemonių įrengimo techninio projekto parengimas VĮ 'Lietuvos paminklai' 11 031,63
35043 Pretenzijos 1 tiekėjas Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio, Telšių r. Kryžiaus kalno koplyčios (XVIII stotis) avarijos grėsmės pašalinimo techninio projekto parengimas VĮ 'Lietuvos paminklai' 11 005,56
35219 Pretenzijos 1 tiekėjas buv. Domininkonų vienuolyno Dievo Kūno bažnyčios tyrimai ir restauravimo projektinių pasiūlymų parengimas VĮ 'Lietuvos paminklai' 10 763,44
33115 Pretenzijos 1 tiekėjas AtV365 Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo mažosios bazilikos fasadų apsaugos techninių priemonių įrengimo techninio projekto parengimas VĮ 'Lietuvos paminklai' 10 426,03
36317 Pretenzijos 1 tiekėjas Biržiškų namo Viekšniuose restauravimo ir pritaikymo techninio projekto keitimas (laida A) VĮ 'Lietuvos paminklai' 8 817,48
31928 Pretenzijos 1 tiekėjas G286KP Kauno pilies liekanų archeologiniai tyrimai VĮ 'Lietuvos paminklai' 8 272,42
33114 Pretenzijos 1 tiekėjas S492 kapinių koplyčios, Mikutaičių k., Šakynos sen., tyrimai ir avarijos grėsmės pašalinimo techninio projekto parengimas VĮ 'Lietuvos paminklai' 8 000,75
33031 Pretenzijos 1 tiekėjas Žiežmarių medinės sinagogos tyrimų atlikimas VĮ 'Lietuvos paminklai' 7 819,74
35961 Pretenzijos 1 tiekėjas Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos kompleksinės tvarkybos darbų programos parengimas VĮ 'Lietuvos paminklai' 7 385,31
33833 Pretenzijos 1 tiekėjas S246 Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, Kauno r., bokšto smailės avarijos grėsmės pašalinimo techninio projekto parengimas VĮ 'Lietuvos paminklai' 3 203,20