Tiekėjas

Akcinė bendrovė "Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas"

Viso sutarčių per 2007 m. už:

1 141 595,51 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
52571 Pretenzijos 1 tiekėjas Kauno pilies vandentiekio ir fekalinės slėginės kanalizacijos tinklų techninio projekto parengimo ir statybos darbų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 115 558,39

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
58022 Investicijų projekto “Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimas” techninis projektas Maironio lietuvių literatūros muziejus 201 575,53
59584 1 tiekėjas Kauno valstybinio dramos teatro pastato, Laisves al. 71, rekonstravimo B laidos techninio projekto parengimas UAB 'Lietuvos paminklai' 152 182,00
60131 Kauno Šv. apaštalu Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos vidaus ir išores remonto, konservavimo, restauravimo projekto parengimas UAB 'Lietuvos paminklai' 119 287,53
54467 1 tiekėjas Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo Bazilikos, Raseinių r., restauravimo techninio projekto parengimas UAB 'Lietuvos paminklai' 114 796,98
54647 1 tiekėjas Kauno miesto savivaldybės 1-ojo Žaliakalnio kultūrinio draustinio specialiojo plano parengimo paslaugų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 86 596,39
44449 Pretenzijos Jurbarko dvaro pietinės ir šiaurinės oficinų techninio projekto rengimas (rekonstravimo techninio projekto parengimas su Jurbarko dvaro pietinės oficinos projekto vykdymo priežiūra) Jurbarko rajono savivaldybės administracija 60 247,63
53034 Pretenzijos Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (U30), apsaugos reglamento parengimo, Vilniaus senamiesčio (U1P) apsaugos reglamento tikslinimo pagal galiojančius teisės aktus, Klaipėdos senamiesčio (U17) apsaugos reglamento parengimo paslaugų pirkimas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 56 475,90
53442 Pretenzijos 1 tiekėjas viešosios įstaigos Kintų Vydūno kultūros centro teritorijos detalusis planas ir rekonstrukcijos techninis projektas Šilutės rajono savivaldybės administracija 44 627,55
56218 VĮ Registrų centro Kauno filialo Kėdainių skyriaus administracinio pastato projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos VĮ Registrų centras 34 464,78
53676 1 tiekėjas Rietavo Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios interjero tyrimai ir konservavimo, restauravimo techninio darbo projekto parengimas UAB 'Lietuvos paminklai' 34 405,99
50097 Pretenzijos 1 tiekėjas Veisiejų regioninio parko direkcijos administracinio pastato - Veisiejų buvusio dvaro sodybos fragmento (dešiniojo fligelio) IP407/At restauravimo-pritaikymo techninis projektas Veisiejų regioninio parko direkcija 33 252,43
57051 1 tiekėjas Pastatų komplekso Muitinės g. 2, Kaunas tyrimai ir restauravimo koncepcijos parengimas Vį 'Lietuvos paminklai' 27 370,25
53669 1 tiekėjas Koplyčios Antanavo k., Kazlų Rudos sav., tyrimai ir konservavimo techninio projekto parengimas UAB 'Lietuvos paminklai' 22 031,68
57113 1 tiekėjas Pastatų komplekso Muitinės g. 2, Kaune, tyrimo paslaugų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 14 481,00
57113 1 tiekėjas Pastatų komplekso Muitinės g. 2, Kaune, tyrimo paslaugų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 14 481,00
53672 1 tiekėjas Šilėnų vandens malūno su technologine įranga Šiaulių r. gyvenamosios dalies tyrimai ir restauravimo techninio projekto parengimas UAB 'Lietuvos paminklai' 9 760,48