Tiekėjas

Akcinė bendrovė "Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas"

Viso sutarčių per 2008 m. už:

1 182 456,11 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
63804 1 tiekėjas Specialiųjų planų parengimo paslaugos Kauno miesto savivaldybės administracija 152 919,37
68591 1 tiekėjas Kauno pilies bastėjos archeologinių tyrimų, skirtų projektui LT0028(sutarties Nr. 2004-LT0028-IP-1EEE) įgyvendinti, atlikimo pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 146 547,73
63969 1 tiekėjas Laisvės alėjos polichrominių tyrimų paslaugų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 77 048,53
62301 Fondo valdybos Kėdainių skyriaus 2 aukštų priestato su mansarda ir sujungimo koridoriumi su esamu pastatu statybos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 54 738,18
64021 1 tiekėjas Kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių nustatymo paslaugų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 52 071,53
68554 KMUK filialo Onkologijos ligonines pastatu renovavimo projektines dokumentacijos rengimo, projekto vykdymo priežiuros paslaugos VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos 49 414,72
60139 KMUK sklypo adresu Eivenių g. 2 detaliojo plano parengimo ir suderinimo paslaugos VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos 41 994,90
55128 Buvusių Raseinių arešto namų ūkinio-administracinio pastato rekonstrukcijos ir pritaikymo viešiems turizmo poreikiams projektavimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos Raseinių rajono savivaldybės administracija 37 360,98
67473 1 tiekėjas Jurbarko dvaro sodybos namo, vad. Dragūnų klubu, Vydūno g. 13, Jurbarkas, Restauravimo darbų projekto parengimas Vį 'Lietuvos paminklai' 30 381,14
67834 1 tiekėjas Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bazilikos interjero konservavimo, restauravimo ir remonto darbų projekto parengimas Vį 'Lietuvos paminklai' 27 240,21
67348 1 tiekėjas Veterinarijos akademijos pastatų komplekso Stambių gyvulių klinikos, Tilžės g. 18, Kaunas, pastato stogo restauravimo darbų projekto parengimas Vį 'Lietuvos paminklai' 23 748,84
63965 1 tiekėjas Statinio rekonstrukcijos pagrindimo, priešprojektinių pasiūlymų ir techninio projekto rengimo paslaugų pirkimas, įgyvendinant projektą „1863 m. sukilimo muziejaus rekonstrukcijos techninės dokumentacijos parengimas, paprojekčio įgyvendinimo sutartis Nr. 2004-LT-0007-SMF-1EEE/NOR-02-08 Kėdainių rajono savivaldybės administracija 19 230,77
67805 1 tiekėjas M. ir K. Petrausku namo K. Petrausko g. 31, Kaune restauravimo ir pritaikymo techninio projekto papildymas, parengiant A laidos technini projekta UAB 'Lietuvos paminklai' 18 605,18
68405 Raudondvario dvaro sodybos oranžerijos, Raudondvario k., Kauno r., pastato stogo restauravimo darbų projekto parengimas Vį 'Lietuvos paminklai' 13 727,99
67806 1 tiekėjas Kedainiu rotušes Didžioji g. 1, rusio konservavimo, restauravimo ir remoto darbu techninio projekto pakeitimas, parengiant A laidos technini projekta UAB 'Lietuvos paminklai' 2 747,63
67798 1 tiekėjas Mokytoju seminarijos pastato Vytauto g. 45, Marijampoleje fasadu konservavimo restauravimo projekto parengimas UAB 'Lietuvos paminklai' 2 033,13