Tiekėjas

Akcinė bendrovė "Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas"

Viso sutarčių per 2009 m. už:

5 056 685,74 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
75614 Preliminari Pretenzijos 1 tiekėjas Panemunės pilies rekonstrukcijos ir restauravimo bei inžinierinių tinklų įrengimo darbai įskaitant darbo projekto parengimo darbus Vilniaus dailės akademija 2 093 306,76
81585 1 tiekėjas Raudondvario dvaro sodybos žirgyno tyrimai, projektavimas, restauravimas ir pritaikymas (įgyvendinant projektą Raudondvario dvaro žirgyno pritaikymas menų inkubatoriaus veiklai pagal priemonę VP2-2.2-ŪM-02-V Asistentas -2) Kauno rajono savivaldybės administracija 1 540 535,22
74055 1 tiekėjas Gelgaudiškio dvaro rūmų restauravimo ir kompleksiško pritaikymo turizmo reikmėms techninio projekto (tvarkybos darbų projektas kaip sudėtinė techninio projekto dalis) parengimo paslaugos, tvarkomųjų paveldosaugos ir tvarkomųjų statybos darbų, projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas Marijampolės apskrities viršininko administracija 1 013 422,43
76970 1 tiekėjas Gelgaudiškio dvaro rūmų restauravimo ir kompleksiško pritaikymo turizmo reikmėms papildomų tvarkomųjų paveldosaugos ir tvarkomųjų statybos darbų, projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas Marijampolės apskrities viršininko administracija 43 443,00
73223 Burbiškio dvaro sodybos pastatų ir Kleboniškių kaimo statinių rekonstrukcijos techninių projektų rengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos Radviliškio rajono savivaldybės administracija 23 386,82

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
66789 Pretenzijos KMUK Akių ligų klinikos pastato rekonstravimo ir priestato statybos Ausų, nosies ir gerklės klinikai techninio ir darbo projekto rengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslauga VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos 170 296,57
78515 1 tiekėjas Projekto „Tytuvėnų bendruomenės vaidmens saugant ir naudojant kultūros paveldą stiprinimas“ tyrimų pirkimas Tytuvėnų bendruomenė 49 235,40
73385 Aristavelės dvaro rūmų techninio projekto korektūros bei darbo projekto ir lauko inžinerinių tinklų techninio darbo projektų sukūrimo bei projekto autorinės priežiūros vykdymo paslaugos, vykdant projektą LT0020 Medinio paveldo restauratorių ir tradicinių amatų praktinio mokymo plėtra Lietuvos liaudies buities muziejuje, atstatant Aristavelės dvaro sodybos rūmus. Lietuvos liaudies buities muziejus 43 443,00
73342 Projekto „Užvenčio muziejaus restauravimas ir pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms“ parengimas bei projekto vykdymo priežiūra Kelmės rajono savivaldybės administracija 26 355,42
73596 Norvegijos finansinio mechanizmo remiamo projekto Degučių šv. Vincento Ferero parapijai priklausančios bažnyčios kaip kultūros paveldo restauravimas techninio projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas Šilutės rajono savivaldybės administracija 26 065,80
79343 Paragių dvaro tvarkybos ir jo pritaikymo turizmo reikmėms techninio projekto parengimo paslaugos pirkimas Akmenės rajono savivaldybės administracija 20 852,64
98666 1 tiekėjas Kauno valstybinio dramos teatro Kaune, Laisvės al. 71, rekonstravimo techninio projekto C laidos parengimas VĮ 'Lietuvos paminklai' 3 446,48
83033 1 tiekėjas 1863 m. sukilimo muziejaus rekonstrukcijos projekto vykdymo priežiura Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2 896,20