Tiekėjas

Akcinė bendrovė "Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas"

Viso sutarčių per 2011 m. už:

5 494 350,94 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
97680 Pretenzijos Naujo Kauno kolegijos akademinio pastato projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir statybos darbai Kauno kolegija 2 606 290,55
110726 Pretenzijos Ieškinys VšĮ Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės patalpų, kapitalinio remonto techninio projekto, darbo projekto parengimo paslaugų, kapitalinio remonto darbų ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas. Viešoji įstaiga Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė 1 230 452,39
97033 Vilniaus Radvilų gimnazijos pastato Vilniuje, Gelvonų g. 55, rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rekonstravimo darbai bei jų viešinimo paslaugos Vilniaus Radvilų gimnazija 912 303,06
98006 KTU Cheminės technologijos fakulteto mokslo laboratorijų „A“ korpuse kultūros paveldo tvarkybos, remonto ir restauracijos projektavimas ir darbų atlikimas bei „C“ korpuse projektavimo ir remonto darbai Kauno technologijos universitetas 257 758,08
110881 1 tiekėjas Tytuvėnų bernardinų vienuolyno ansamblio pritaikymo turizmo reikmėms papildomų tvarkomųjų paveldosaugos ir tvarkomųjų statybos darbų pirkimas Viešoji įstaiga "Tytuvėnų piligrimų centras" 231 389,69
110403 1 tiekėjas Projekto „Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikos ir Marijonų vienuolyno pritaikymas turizmo reikmėms, II etapas (Marijonų spaustuvės pritaikymas bibliotekai-knygynui, bei apgyvendinimo-maitinimo paslaugoms) techninio projekto (tvarkybos darbų projektas kaip sudėtinė techninio projekto dalis) parengimo paslaugų, projekto vykdymo priežiūros paslaugos Viešoji įstaiga Marijampolės kultūros ir istorinio paveldo turizmo centras 56 070,44
99529 Savanorių pr. įkalnės žemutinės dalies estakados ir šlaitų rekonstravimo techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 37 181,71
111117 1 tiekėjas Panemunės pilies, vad. Gelgaudų, arcgeologiniai tyrimai VĮ 'Lietuvos paminklai' 23 047,52
101099 Kėdainių miesto Didžiosios rinkos aikštės rekonstrukcijos techninio projekto parengimas Kėdainių rajono savivaldybės administracija 10 715,94

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
109191 1 tiekėjas Vytauto Kasiulio dailės muziejaus pastato remonto projektavimo paslaugas įskaitant objekto techninės būklės įvertinimą bei projekto vykdymo autorinės priežiūros paslaugas Lietuvos dailės muziejus 43 153,38
111353 Pretenzijos 1 tiekėjas Juozo Naujalio memorialinio muziejaus ekspozicijų, bendrojo naudojimo erdvių įrengimo idėjos-koncepcijos suformulavimo ir techninio projekto parengimas restauruotoje Raudondvario dvaro sodybos pilyje Projekto parengimo paslaugos pirkimas Juozo Naujalio memorialinio muziejaus ekspozicijų ir bendro naudojimo erdvių įrengimo restauruotoje Raudondvario dvaro sodybos pilyje Kauno rajono savivaldybės administracija 24 617,70
109937 1 tiekėjas Kauno pilies gynybinio griovio rytinės dalies archeologinių tyrinėjimų (I etapas) paslaugų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 20 273,40
94489 Pretenzijos Administracinio pastato (J. Basanavičiaus g. 3, Vilkaviškis, unikalus Nr. 3992-0000-2013) rekonstravimo techninės dokumentacijos rengimo paslaugos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 19 694,16
107503 Projekto „Kriūkų krašto kultūros paveldo – Sviatošino dvaro – išsaugojimas ir tvarkybos darbai” techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos Šakių rajono savivaldybės administracija 14 191,38
112778 1 tiekėjas Fredos cerkvės pastato, esančio Ž. E. Žilibero g. 6, Kaune tyrimų atlikimo paslaugų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 7 211,54